ingrid

Manager intramurale zorg en welzijn (36 uur) De Lange Wei

Organisatie

De Lange Wei ondersteunt ouderen en mensen met functiebeperkingen in de gemeente Hardinxveld-Giessendam, gemeente Molenlanden en omgeving. Dat kan met thuishulp, wijkverpleging, dagbesteding en zorg in de 2 woonzorgcentra (Rembrandthof en de 6 Molens). In 2022 wordt een 3e woonzorgcentrum (De Groene Wei) geopend. De organisatie biedt kleinschalige en persoonsgerichte zorg en is in de regio dé samenwerkingspartner voor mensen van alle leeftijden op het gebied van zorg, wonen, leefplezier en aanvullende diensten. Ze zoekt samen met cliënten en hun familie naar de best passende ondersteuning. Dat gebeurt vanuit hun vier kernwaarden: passie, creativiteit, flexibel en verbindend. De Lange Wei scoort goed op medewerkers- en cliënttevredenheid, vanwege de grote betrokkenheid en toegankelijkheid.
Circa 470 medewerkers (na de opening van het 3e woonzorgcentrum 500 medewerkers) bieden kwalitatief goede zorg en er zijn ruim 250 vrijwilligers actief. De omzet van de organisatie bedraagt € 15 miljoen. De organisatie wordt aangestuurd door een bestuurder en kent een MT met een manager wijkverpleging, twee managers intramuraal (waarvan één interim), een manager bedrijfsvoering (nu interim) en een manager facilitaire zaken. Het is een relatief nieuw MT, waar saamhorigheid, afstemming en energie kenmerkend zijn.
We zoeken nu een vaste manager intramuraal.

De Functie

Je stuurt aanvankelijk 1 gecombineerd zorgteam in Rembrandthof en 2 pg-teams in de 6 Molens aan. In totaal gaat het om ongeveer 70 medewerkers, variërend van niveau 1 tot en met 5. Per afdeling zijn er twee cliëntcoördinatoren als eerste aanspreekpunt voor de bewonerszorg aanwezig. Na de realisatie van de nieuwbouw stuur je de teams van De Groene Wei en de 6 Molens aan met in totaal 100 medewerkers.
Je bent integraal verantwoordelijk voor de het welbevinden van de bewoners, de kwalitatieve zorg en de financiële verantwoording (van ongeveer € 4 miljoen). Naar de teams geef je duidelijkheid over verwachtingen en de kaders, zodat zij als toegewijde professionals zelforganiserend samenwerken op basis van deskundigheid, zelfstandigheid en verbondenheid. De kwaliteit is goed en je investeert om dit minimaal zo te behouden of nog een stapje verder te brengen.
De nieuwbouw gaat veel aandacht vragen, want ook daar moeten goede teams met professionals komen met de juiste mix aan bewoners. Daarnaast moet natuurlijk de inrichting tot een sfeerrijke omgeving leiden, waar bewoners met plezier wonen en medewerkers graag samenwerken.
Je levert een actieve bijdrage binnen het MT en initieert, leidt en/of participeert in (organisatie brede) projecten, bijvoorbeeld als het gaat om innovatie, duurzaamheid of kwaliteit. Je ontwikkelt en onderhoudt een in- en extern relatienetwerk en stemt het functioneren van je teams ermee af. Uiteraard kijk je breder dan alleen je eigen verantwoordelijkheid, want je draagt bij aan de gehele organisatie en vertegenwoordigt deze in diverse externe contacten. Zo zoek je ook naar mogelijkheden tot samenwerking met ketenpartners, zet je samenwerkingsverbanden op en speel je in op marktontwikkelingen en kansen. Je rapporteert aan de bestuurder.

Het Profiel

Je hebt minimaal een afgeronde Hbo-opleiding, aangevuld met een post Hbo- managementopleiding. Daarnaast heb je ruime ervaring als integraal verantwoordelijke manager. Ervaring kan opgedaan zijn in verschillende sectoren van de zorg of aanpalende domeinen. Op jou is de warme zakelijkheid van toepassing. Je bent zowel betrokken als duidelijk over je verwachtingen en je hebt cijfermatig inzicht. Je stelt kaders en geeft daarbinnen ruimte om te handelen. Teams weten waar ze aan toe zijn dankzij je open en heldere manier van communiceren. Je hakt knopen door en houdt vast aan de ingezette koers zonder dat je flexibiliteit verliest. Je neemt je teams serieus en weet wanneer hun signaal aanleiding is om tot actie over te gaan. Dat betekent dat je snapt wat er op de vloer gebeurt, je snel kunt schakelen indien nodig en stevig in de schoenen staat. Je hebt er plezier in om betrokken te zijn bij medewerkers en bewoners, zonder dat je je teveel met de inhoud bemoeit. Dus je onderschrijft het principe van zelforganisatie en versterkt de kwaliteit van je medewerkers.
Je draagt bij aan de strategische onderwerpen, zoals positionering in de keten, strategische personeelsplanning en nieuwe samenwerkingsverbanden. Zowel intern als extern ben je gericht op samenwerking en vind je het leuk om in de breedte mee te denken en bij te dragen. Verder herken je je in onderstaande kenmerken:

  • Energiek
  • Gevoel voor humor
  • Goed reflecterend vermogen
  • Leergierig
  • Ontwikkelingsgericht

Je draait met collega-managers om de 6 weken een week bereikbaarheidsdienst en je bent in het bezit van een auto.

Aanbod en procedure

De functie is ingedeeld in FWG 65, CAO VVT. Het salaris is maximaal € 5.752,21 bruto per maand bij een 36-urige werkweek. Daarbij bouw je pensioen op bij pensioenfonds Zorg en Welzijn en ontvang je een eindejaarsuitkering van 8.33 % en vakantiegeld van 8%. Je CV met motivatie zien we graag uiterlijk 6 juni 2021 viaonze website. De gespreksrondes bij De Lange Wei zijn vanaf half juni. Een assessment is onderdeel van de sollicitatieprocedure, net als een integriteitsverklaring en een referentenonderzoek.
De procedure wordt begeleid door Francine van Rosmalen. Vragen over deze vacature kunt u stellen via fvanrosmalen@bosmanvos.nl of via 06-41903994.


Deel deze pagina in uw netwerk