crista
  • Manager kwaliteit en veiligheid DC Klinieken (32-36 uur) Amsterdam

Manager kwaliteit en veiligheid DC Klinieken (32-36 uur) Amsterdam

Organisatie

DC Klinieken is een keten van medisch specialistische centra door heel Nederland. Elk centrum heeft een ander aanbod van zorg en een eigen sfeer en cultuur. DC Klinieken ontleent haar bestaansrecht aan het feit dat zorg anders kan en beter moet. Met destijds een toenemende bureaucratie en onnodig lange procedures en wachttijden, werd het eerste centrum van DC Klinieken (Diagnostisch Centrum Amsterdam) geopend. Vanuit de visie dat laagcomplexe zorg beter kan worden gerealiseerd, bieden zij vanuit 13 locaties met bijna 500 zorgprofessionals en 140 medisch specialisten, laagcomplexe focuszorg. Patiënten kunnen bij DC Klinieken terecht voor onder meer Maag- en darmonderzoeken, Huid & Allergie, Pijnzorg en Radiologie. DC Klinieken streeft naar een zo kort mogelijke wachttijd voor de patiënten, een maximaal resultaat en minimale impact. Recent is in Amsterdam een centraal hoofdkantoor geopend waar de ondersteunende diensten zijn gevestigd. Bij DC klinieken werkt men vanuit de kernwaarden ‘Aandacht, Snelheid, Daadkracht en Eenvoud’. DC Klinieken staat voor: Goede zorg, nu! en ze zijn een Great Place to Work.
Vanwege het vertrek van de huidige manager kwaliteit en veiligheid zoeken wij een zelfstandige manager met brede kennis van kwaliteit en veiligheid.
Afdeling kwaliteit en veiligheid
De afdeling kwaliteit en veiligheid signaleert, toetst en adviseert de directie van DC klinieken, het management en de professionals over kwalitatief goede en veilige zorg. De afdeling doet dit onder andere door het signaleren van (integrale) risico’s, het onderzoeken van ernstige gebeurtenissen (calamiteiten) en het analyseren en duiden van kwaliteitsgegevens. Voorbeelden zijn het coördineren van interne audits en het voorbereiden van de externe audit voor de keurmerken voor ZKN, HKZ, BVO en ISO 9001.
De afdeling veiligheid beheert het kwaliteitsmanagementsysteem op intranet (KMS), wat bestaat uit protocollen, werkinstructies e.d. en meldingen van bijvoorbeeld incidenten en complicaties.

De Functie

De afdeling is het knooppunt van kwaliteitsgegevens, risicosignalering en kwaliteitsontwikkeling. Je stuurt  een professioneel, hardwerkend, enthousiast en leergierig team aan. De afdeling kwaliteit en veiligheid bestaat uit 5 professionals met diverse achtergronden en beslaat de aandachtsgebieden kwaliteit, infectiepreventie, klachtenfunctionaris en applicatiebeheer van het kwaliteitssysteem. Op locatie zijn er medewerkers met extra taken op het gebied van kwaliteit en veiligheid aangesteld die je functioneel aanstuurt. Het is een hecht team dat zelfstandig werkt met humor en een open sfeer. 
Als manager kwaliteit en veiligheid ben je verantwoordelijk voor de medewerkers van je afdeling en begeleid je de kwaliteitsmedewerkers op locatie. Je coördineert de interne- en externe audits en bent de contactpersoon voor interne en externe stakeholders, zoals directie, RvT, locatiemanagers, inspecties en leveranciers. Je ondersteunt de directie bij het formuleren van de strategie van DC klinieken. Je bent tevens de vraagbaak bij inhoudelijke vragen over kwaliteit en veiligheid. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het opstellen, monitoren, evalueren en bijstellen van kwaliteits- en veiligheidsbeleid jaarplannen en neem je deel aan DC brede commissies. Als laatste ben je verantwoordelijk voor het aanleveren en analyseren van de indicatoren IGJ en Zorginstituut. Het komende jaar kent de afdeling enkele uitdagingen zoals het interne audit proces neerzetten volgens de patiënt journey en het verfijnen van het kwaliteitssysteem.
Binnen DC klinieken ressorteert de manager kwaliteit en veiligheid direct onder de operationeel directeur. Externe gesprekspartners zijn onder andere de IGJ en de zorgverzekeraars.

Het Profiel

Voor de centrale rol die kwaliteit en veiligheid speelt zoeken wij een manager met overzicht en goede coördinerende vaardigheden, die deze spilfunctie binnen DC klinieken kan uitvoeren. Een inspirerende en stevige persoonlijkheid met uitstekende schriftelijke- en communicatieve vaardigheden. Je kunt helder en correct schriftelijk communiceren in begrijpelijke taal. Je bent strategisch en beleidsmatig sterk; ervaring in de zorg is een pre maar geen must. Je kunt goed schakelen tussen de rollen van manager, adviseur en controleur. Je bent zichtbaar, werkt – en denkt mee met de kwaliteitsmedewerkers maar neemt niet over.
Je herkent jezelf in het beeld van een resultaatgericht manager, opgeleid in het kwaliteitsdenken en met PDCA als je tweede natuur. Je hebt diepgaande interesse in wat zorgprofessionals vanuit verschillende disciplines beweegt en tegelijkertijd ben je er van overtuigd dat een technische benadering van kwaliteit en veiligheid niet volstaat. Geen dag is hetzelfde, naast structuur brengen is flexibiliteit een belangrijke competentie. Een proactieve, positief kritische houding is voor jou vanzelfsprekend. Je bent in staat om problemen vanuit verschillende invalshoeken te bekijken en daarbij tot een advies te komen. Als manager ben je hard op de zaak en zacht op de persoon.
De manager kwaliteit en veiligheid beschikt over een relevante academische opleiding, zoals gezondheidswetenschappen, geneeskunde, bedrijfskunde of een vergelijkbare opleiding.
Je bent van nature nieuwsgierig, nauwkeurig en vasthoudend en hebt de wil om te leren. Je bent in staat om complexe processen en situaties te analyseren en hebt waar nodig oog voor detail. Je kunt snel schakelen tussen strategisch beleid en operationele uitvoering en hebt ervaring in het analyseren van – en sturen op data. Je gaat grondig en gestructureerd te werk en beschikt over een goede dosis positieve energie om veranderingen pragmatisch mee vorm te geven. Je bent klantgericht, staat stevig in je schoenen, doortastend en je bent in staat om in te spelen op verschillende, soms tegenstrijdige belangen. Je ben flexibel, toegankelijk, benaderbaar en stressbestendig. Je denkt in kansen en mogelijkheden om de zorg te verbeteren en kan dit vertalen naar de praktijk.

Aanbod en procedure

De functie is ingedeeld in schaal FWG 65 van de cao-ZKN en het salaris bedraagt maximaal € 5.620,= bruto per maand bij een 36-urige werkweek. Daarbij bouw je pensioen op bij Pensioenfonds Aegon en ontvang je een eindejaarsuitkering van 8,33%, vakantiegeld van 8% en aanvullende emolumenten en secundaire arbeidsvoorwaarden. De aanstelling is in eerste instantie voor een jaar, met uitzicht op een vast dienstverband.
Voor de eerste selectie ronde kun je t/m 30 september 2021 op de functie reageren via onze website.  Een (case)assessment en referentencheck kunnen onderdeel uitmaken van de procedure. De procedure wordt begeleid door Nicoline Franken van Bosman & Vos. Informatie over deze functie en de procedure kun je verkrijgen via nfranken@bosmanvos.nl of 070 307 29 80.


Deel deze pagina in uw netwerk