francine
 • Manager Nidos Opvang en Wonen in Gezinsverband (OWG) (36 uur) - Utrecht

Manager Nidos Opvang en Wonen in Gezinsverband (OWG) (36 uur) - Utrecht

Sluitingstermijn

Organisatie

Nidos is een landelijke organisatie die de voogdij uitvoert voor alle alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv) in Nederland. Daarnaast is Nidos verantwoordelijk voor de opvang van amv in opvanggezinnen en de kleinschalige opvang (KSO) die wordt uitgevoerd door contractpartners en Nidos Eigen Opvang (NEO). Voor de opvang van alleenstaande jonge vluchtelingenkinderen onder de 15 jaar in opvanggezinnen heeft Nidos de afdeling Opvang en Wonen in Gezinsverband. (OWG). Meer informatie over Nidos kun je vinden op www.nidos.nl.

Nidos Opvang en Wonen in Gezinsverband (OWG)
Bij OWG zoekt, screent en matcht Nidos opvangouders met alleenstaande vluchtelingenkinderen jonger dan 15 jaar die Nederland binnen komen. De afdeling bestaat momenteel uit ongeveer 40 medewerkers (werkzaam in 13 regio’s) en de afdeling groeit en is in ontwikkeling.
Jongeren die onbegeleid in Nederland aankomen, krijgen voor de duur van hun minderjarigheid een jeugdbeschermer aangewezen. Nidos werkt met cultuur sensitieve gezinnen die meestal een migratie- of vluchtelingenachtergrond hebben (gemiddeld 93%). Op dit moment vangt Nidos bij 2000 gezinnen ongeveer 2500 pupillen op. OWG werkt samen met de opvangouders aan een veilige en warmhartige opvang van vluchtelingenkinderen.
De afdeling OWG groeit en ontwikkelt zich in lijn met een sterke groei in alle geledingen van Nidos. Dit vergt structuuraanpassingen, meer aansturing op eenduidig werken, samenwerking, resultaten en verantwoordelijkheden. Binnen OWG behoeven een aantal strategische thema’s verdere uitwerking, zoals het groei-en krimpbestendig maken van de OWG-afdeling en capaciteit voor de komende jaren en het werven, behouden en begeleiden van opvangouders. Deze thema’s worden in een ontwikkelagenda voor de komende jaren vormgegeven.
OWG is binnen Nidos gepositioneerd binnen het Tactisch Team Opvang (TTO). Het TTO biedt samen met partners diverse opvangvormen voor de jongeren, van gedeeltelijk zelfstandig wonen tot opvang in gezinnen. 

De Functie

De manager OWG is de tweede manager binnen de afdeling. Beide managers rapporteren aan de Directeur Opvang en nemen zitting in het TTO, dat als managementoverleg voor de opvangafdelingen fungeert. Beide OWG-managers hebben - naast een deel van de operationele aansturing- hun eigen aandachtsgebieden. Het zwaartepunt voor deze manager zal liggen in het uitvoeren van de strategische ontwikkelagenda die voor de komende 2-3 jaar wordt uitgezet. In samenspraak met de andere manager OWG – die vanuit zijn expertise deelneemt aan het ontwikkeltraject – geef je deze agenda vorm. Dit in samenhang met structuuraanpassingen die momenteel binnen de directie Opvang en Nidos-breed worden doorgevoerd.
Als manager OWG sta je voor de volgende opgaven:

 • Actief sturen op samenwerking en afstemming met de overige afdelingen binnen Opvang, alsook met Voogdij, Beleid, Bedrijfsvoering, Gedragswetenschappen en Communicatie om de ingezette ontwikkeling verder te kaderen en in te bedden.
 • Verantwoordelijkheid voor de (jaar)plannen, rapportages en verslagcycli.
 • Aansturen op eenduidig werken, samenwerking, resultaten en verantwoordelijkheden.
 • Binnen OWG behoeven een aantal strategische thema’s verdere uitwerking, zoals het groei-en-krimp-bestendig maken van de OWG-afdeling en capaciteit voor de komende jaren en het werven, behoud en begeleiden van opvangouders.
 • Vormgeven van bovenstaande thema’s in een ontwikkelagenda voor de komende jaren.
 • Aansturen, coördineren en motiveren van de OWG-medewerkers in samenspraak met de andere OWG-manager, gericht op verheldering en structureren van functie en resultaatsafspraken.
 • Oog hebben voor de doelgroepen van OWG en met name voor het blijvend betrekken van de opvangouders;
 • Neemt actief deel aan het programma Kwaliteit vanuit de afdelingen Opvang en Beleid.

Heb je interesse in de opvang voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen? Wil je vanuit leidinggevende betrokkenheid en verantwoordelijkheid een verschil maken in het leven van deze jongeren? Een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van jongeren tot zelfstandige volwassenen? Wil je graag werken voor jongeren uit verschillende culturen? Ben je een inspirerende manager voor de jongerencoaches en kan je sturing geven aan de contacten met onze contract- en ketenpartners? Dan vragen we jou te solliciteren!

Het Profiel

Je hebt een WO werk- en denkniveau met relevante kennis- en ervaring op de gebieden opvang, pleegzorg en/of jeugdzorg, jeugdbescherming en alleenstaande vluchtelingenkinderen.
Je hebt ruime managementervaring en je hebt professionals aangestuurd: je geeft professionele ruimte, maar bewaakt ook dat afspraken worden nagekomen. Je hebt een stimulerende en inspirerende leidinggevende stijl, ervaring met een divers team en multidisciplinaire omgeving / collega’s; daarnaast heb je ervaring met leidinggeven op afstand.
Je onderschrijft de missie en visie en besturingsfilosofie van Nidos en voert je taken uit in het belang van de jongeren en de organisatie. Je bent inhoudelijk betrokken, maar blijft de manager die richting maar ook ruimte geeft aan de professionals. Je hebt een doel- en resultaatgerichte instelling, bewezen vaardigheid in coördineren en ontwikkelen en het betrekken van de relevante collega’s en medewerkers in de uitvoering;
Je kunt cultuursensitief werken en snapt de uitdaging van deze jongeren en hun rugzak. Je bent in staat om externe contacten op te bouwen en te onderhouden. Je hebt een strategische blik en ervaring met ontwikkeling en implementatie van langjarige veranderprogramma's. Je voelt je thuis bij de dynamiek van deze organisatie met zijn bijzondere opdracht. Daarnaast beschik je over de volgende ervaring en competenties:

 • Je creëert duidelijke kaders en bent pro-actief.
 • Je hebt analytisch vermogen
 • Je bent creatief en hebt veel ideeën
 • Je bent helder in je communicatie
 • Je bent diplomatiek
 • Je bent een verbinder en werkt graag samen
 • Je bent gericht op het grote plaatje zonder details uit het oog te verliezen
 • Je hebt overtuigingskracht, uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid en doorzettingsvermogen.

Verder zijn organisatievermogen, organisatiesensitiviteit, flexibiliteit, zelfstandigheid en gevoel voor verantwoordelijkheid noodzakelijk.
Wil je graag werken in een organisatie met een bijzondere groei opdracht waar geen dag hetzelfde is? Een organisatie waar men werkt met respect voor elkaar en voor de jongeren die bij hen binnenkomen?  Ben jij een gedreven manager met positiviteit en passie voor deze doelgroep?  Wil je verantwoording nemen voor het uitbreiden van capaciteit, een divers aanbod en het optimaliseren van de kwaliteit van onze dienstverlening?  Dan zien we je sollicitatie graag tegemoet.

Aanbod en procedure

De functie is ingedeeld in schaal 12 van de CAO jeugdzorg en het salaris bedraagt maximaal € 6.078,= bruto per maand bij een 36-urige werkweek. Naast een eindejaarsuitkering, vakantiegeld en 200 uur verlof (o.b.v. 36 uur per week), ontvang je een goede pensioenvoorziening en een uitstekende reiskostenvergoeding. Je krijgt een laptop en smartphone om je werk overal te kunnen doen. De aanstelling is in eerste instantie voor een jaar, met uitzicht op een vast dienstverband. Je kunt tot en met 10 september 2023 op de functie reageren via onze website.
De intakegesprekken bij Bosman & Vos worden momenteel gevoerd. Een assessment en referenten onderzoek maken onderdeel uit van de sollicitatieprocedure. De procedure wordt begeleid door Nicoline Franken van Bosman & Vos. Informatie over deze functie kun je verkrijgen vanwege vakantie alleen via mail; nfranken@bosmanvos.nl.

Reageer op deze vacature