sophie watze ingrid paul

Manager Welzijn (20-24 uur) Stichting Welzijnswerk Sliedrecht

Sluitingstermijn

Organisatie

Stichting Welzijnswerk Sliedrecht (SWS) is gevestigd in en onderdeel van Het Bonkelaarhuis. Diverse organisaties, zoals SWS, CJG, Sociaal Team en de sociale dienst werken hier binnen het sociaal domein samen. Een uniek concept, waarbij vanuit gezamenlijkheid welzijnswerk en hulpverlening aan de inwoners van Sliedrecht vorm wordt gegeven. Het Bonkelaarhuis is daarmee hét startpunt voor vragen en ideeën op het gebied van jeugd & gezinshulp, zorg & welzijn en werk & inkomen. De professionals en vrijwilligers hebben verschillende achtergronden, kennis en ervaring. Kortom een breed palet aan onderwerpen waar alle inwoners van Sliedrecht mee te maken kunnen krijgen. De aanpak is dan ook echt vraaggericht, in samenhang met verschillende partijen en budgetbewust. 

De Functie

Als manager ben je eindverantwoordelijk en statutair directeur. Je geeft leiding aan 9 professionals die zelfstandig werkend zijn op het (preventieve) gebied van onder andere informele zorg, ouderenzorg en sociaal juridisch. Je inspireert en faciliteert hen, bent de vraagbaak en zorgt ervoor dat zij met vakkennis aangesloten blijven bij ontwikkelingen. Het belangrijkste in deze rol is dat je gaat voor de inwoners van Sliedrecht en zorgt dat zij op professionele wijze te woord gestaan, ondersteund en gefaciliteerd worden in zelfredzaamheid. Ook de 150 vrijwilligers leveren hier uiteraard een grote bijdrage aan. Alles om te kunnen deelnemen aan de samenleving en om sociaal isolement te voorkomen. Dat betekent dat je, samen met de andere managers binnen Het Bonkelaarhuis, zorgt dat de dienstverlening kwalitatief en kwantitatief passend blijft. Je verdiept je dus in de actualiteiten op inhoud, ziet waar verbetering of verandering (door-ontwikkeling) nodig is. Als vertegenwoordiger van Het Bonkelaarhuis maak je een plan over welzijnsonderwerpen, dat je afstemt met de manager sociaal team en vervolgens gezamenlijk uitvoert met de gemeente en andere stakeholders. Zo zet je preventie nog steviger op de kaart en stimuleer je de onderlinge samenwerking. Zowel bij de interne als de externe contacten, vertegenwoordig je de dienstverlening van Het Bonkelaarhuis en werk je aan het onderdeel welzijnswerk. Als verantwoordelijke rapporteer je over de realisatie van de operationele, beleidsmatige, financiële en personele doelstellingen van het team aan de Raad van Toezicht en zorg je voor de verantwoording naar de Gemeente.

Het Profiel

Je hebt leidinggevende ervaring, maar hoeft nog geen eindverantwoordelijke rol te hebben vervuld. Je moet wel bekend zijn met de integrale rol en dus de breedte van bedrijfsvoering. Dat wil zeggen dat je zowel kennis hebt van het sturen op processen, als mensen en doelen. De inhoud van welzijnswerk hoef je niet tot in detail te kennen, maar uiteraard moet je wel feeling hebben met en visie op de ontwikkelingen in het sociaal domein. Op die manier kan je de juiste vragen stellen, om te weten te komen wat er echt aan de hand is, hoe de rolverdeling kan zijn bij bepaalde dienstverlening, zodat dit inhoudelijk en organisatorisch klopt. Je richt je op het voorveld van de hulpvraag, op de preventie en je onderhoudt het netwerk dat hierbij past. Je stimuleert je medewerkers zich te ontwikkelen, faciliteert hen daarin en bent makkelijk benaderbaar.
Je bent in- en extern een verbindende factor, waardoor je bijdraagt aan de duidelijkheid en de afstemming over de rol- en taakverdeling. Dat vraagt een brede kijk op de verschillende stakeholders.
Je hebt niet de drang om alles in organisatiestructuren vast te leggen, maar bent van de afstemming, de dialoog en wil gezamenlijk komen tot een oplossing die de inwoners dient. Je voelt aan wanneer het nodig is om de samenhang te agenderen.
Op jou is van toepassing:
·      Verbinder
·      Toegankelijk
·      Ervaring met leidinggeven aan zelfstandig werkende professionals
·      Pragmatisch
·      Inhoudelijk bevlogen
·      Ontwikkelingsgericht
·      Relativeringsvermogen en humor
·      Vooruit denkend
·      Initiatiefrijk
·      Afgeronde HBO opleiding

Kortom: als je bij wilt dragen aan optimale dienstverlening vanuit een uniek concept van samenwerking, reageer dan op deze vacature.

Aanbod en procedure

SWS biedt jou een fijne en dynamische en betekenisvolle werkomgeving, met bevlogen collega’s.
Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring maximaal €5.225,= conform schaal 11 in de CAO Sociaal Werk. Dit wordt aangevuld met een vakantietoeslag van 8%, een eindejaarsuitkering van 8,3%. De aanstelling is voor een jaar, met uitzicht op een vast dienstverband, want een lange termijn verbinding is wenselijk.
Reacties op de vacature zijn welkom tot en met 27 februari 2022, maar de intake gesprekken doen we via beeldbellen, zodra er aansluiting bij het profiel lijkt te zijn. De gesprekken bij SWS zijn op locatie vanaf 8 maart. Het volgen van een assessment en het verkrijgen van referenties en een VOG zijn mogelijke randvoorwaarden voor de aanstelling. Francine van Rosmalen begeleidt de procedure en is bereikbaar voor vragen op 06-41903994 of via fvanrosmalen@bosmanvos.nl.


Deel deze pagina in uw netwerk