ingrid

Manager Welzijn/statutair bestuurder (20-24 uur) Sliedrecht

Sluitingstermijn

Organisatie

Stichting Welzijnswerk Sliedrecht (SWS) is gevestigd in en onderdeel van Het Bonkelaarhuis. Een uniek concept, waarbij de gemeente Sliedrecht de opdracht heeft gegeven om vanuit gezamenlijkheid welzijnswerk en hulpverlening aan de inwoners van Sliedrecht vorm te geven. Het Bonkelaarhuis is daarmee hét startpunt voor vragen en ideeën op het gebied van jeugd & gezinshulp, zorg & welzijn en werk & inkomen. Diverse organisaties, zoals SWS, CJG, Sociaal Team en de sociale dienst werken hier binnen het sociaal domein samen. De professionals en vrijwilligers hebben verschillende achtergronden, kennis en ervaring. Kortom een breed palet aan onderwerpen waar alle inwoners van Sliedrecht mee te maken kunnen krijgen. De aanpak is dan ook echt vraaggericht, in samenhang met verschillende partijen en budgetbewust. 

De Functie

Als manager ben je eindverantwoordelijk en statutair directeur. Je geeft hiërarchisch leiding aan 9 professionals sociaal werk met verschillende achtergronden (SJD, SPW, AB) die zelfstandig werkend zijn. Je faciliteert hen, bent de vraagbaak en zorgt ervoor dat zij met vakkennis aangesloten blijven bij ontwikkelingen. Het belangrijkste in deze rol is dat je gaat voor de inwoners van Sliedrecht en zorgt dat zij op professionele wijze te woord gestaan, ondersteund en gefaciliteerd worden in zelfredzaamheid. Alles om te kunnen deelnemen aan de samenleving en om sociaal isolement te voorkomen. Dat betekent dat je, samen met de andere managers binnen Het Bonkelaarhuis, zorgt dat de dienstverlening kwalitatief en kwantitatief passend blijft. Je verdiept je dus in de actualiteiten op inhoud, ziet waar verbetering of verandering (door-ontwikkeling) nodig is. Als vertegenwoordiger van het Bonkelaarhuis maak je een plan, dat je afstemt met de manager sociaal team, dat je vervolgens gezamenlijk presenteert aan de gemeente of andere stakeholders. Zo zet je preventie nog steviger op de kaart. Zowel bij de interne als de externe contacten, vertegenwoordig je de dienstverlening van Het Bonkelaarhuis en werk je aan het onderdeel welzijnswerk. Achter de schermen maak je de nodige rapportages en zorg je voor de verantwoording naar de gemeente over de inzet van het personeel, de bereikte doelen, resultaten enz. Je rapporteert aan de Raad van Toezicht.

Het Profiel

Je hebt ervaring als integraal manager, maar hoeft nog geen eindverantwoordelijke rol te hebben vervuld. Je moet wel bekend zijn met de integrale rol en dus de breedte van bedrijfsvoering. Dat wil zeggen dat je zowel kennis hebt van financiën, HR processen, facilitaire zaken en van ICT. De inhoud van welzijnswerk hoef je niet tot in detail te kennen, maar uiteraard moet je wel feeling hebben met het sociaal domein. Op die manier kan je de juiste vragen stellen, om te weten te komen wat er echt aan de hand is, hoe de rolverdeling kan zijn bij bepaalde dienstverlening, zodat dit inhoudelijk en organisatorisch klopt. Je richt je op het voorveld van de hulpvraag, op de preventie en je onderhoudt het netwerk dat hierbij past. Je stimuleert je medewerkers zich te ontwikkelen, faciliteert hen daarin en bent makkelijk benaderbaar.
Je bent in- en extern een verbindende factor, waardoor je bijdraagt aan de duidelijkheid en de afstemming over de rol- en taakverdeling. Dat vraagt een brede kijk op de verschillende stakeholders.
Je hebt niet de drang om alles in organisatiestructuren vast te leggen, maar bent van de afstemming, de dialoog en wil gezamenlijk komen tot een oplossing die de inwoners dient. Je voelt aan wanneer het nodig is om de samenhang te agenderen.
Op jou is van toepassing:
·        Afgeronde HBO opleiding
·        Verbinder
·        Toegankelijk
·        Ervaring met leidinggeven aan zelfstandig werkende professionals
·        Pragmatisch
·        Inhoudelijk bevlogen
·        Ontwikkelingsgericht
·        Relativeringsvermogen
·        Vooruit denkend
·        Initiatiefrijk
Kortom: als je bij wilt dragen aan optimale dienstverlening vanuit een uniek concept van samenwerking, reageer dan op deze vacature.

Aanbod en procedure

Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring maximaal € 5.225,= conform schaal 11 in de CAO Sociaal Werk. Dit wordt aangevuld met een vakantietoeslag van 8%, een eindejaarsuitkering van 8,3% enz. De aanstelling is voor een jaar, met uitzicht op een vast dienstverband.
Reacties op de vacature zijn welkom tot en met 16 januari 2022, maar de gesprekken doen we al vanaf 11 januari via beeldbellen. De gesprekken bij SWS zijn op locatie. Het volgen van een assessment en het verkrijgen van referenties en een VOG zijn mogelijke randvoorwaarden voor de aanstelling. Francine van Rosmalen begeleidt de procedure en is bereikbaar voor vragen op 06-41903994 of via fvanrosmalen@bosmanvos.nl.


Deel deze pagina in uw netwerk