francine

Manager wijkteams (32-36 uur) Minters Vlaardingen

Organisatie

Minters is een ambitieuze en ondernemende organisatie in het sociaal domein in de regio Nieuwe Waterweg Noord. Ze is leidend in Vlaardingen in het vroegtijdig opsporen van mogelijkheden om de eigen kracht van burgers te vergroten en het bieden van laagdrempelige ondersteuning. Dit kan gaan over opvoedvraagstukken, schulden, eenzaamheid, psychische problemen e.d.. Ze hanteren daarbij het motto: niet problematiseren maar normaliseren. Innoveren, ondernemen en het bieden van een uitmuntende dienstverlening door deskundige mensen zit in het DNA van deze organisatie. Lean georganiseerde ondersteuning vanuit de staf faciliteert het management én de professionals klantgericht. De organisatie is onderscheiden met het kwaliteitslabel Sterk Sociaal Werk van Sociaal Werk Nederland.
Bij Minters werken 230 professionals aan laagdrempelige dienstverlening waarbij eigen kracht van de burger centraal staat. De professionals werken in wijkteams, in wijken op de scholen, bij huisartsenpraktijken en als jongeren-/buurtwerkers of als mantelzorg consulenten. Er zijn 4 wijkteams (ieder team wordt aangestuurd door een teamleider) met in totaal 80 professionals. Iets minder dan de helft is in dienst bij Minters, de rest van de professionals is gedetacheerd vanuit diverse organisaties zoals GGZ, Jeugdzorg en gehandicaptenzorg. Binnen de kaders - die de gemeente Vlaardingen heeft aangegeven voeren de professionals de dienstverlening uit. Het gaat vooral om preventie en laagdrempelige dienstverlening waar mogelijk en het afgeven van een beschikking voor specialistische hulp als dat nodig is. De wijkteams zijn de basis van het sociale bestel. In verband met het vertrek van de manager wijkteams is er een vacature ontstaan.

De Functie

Als manager wijkteams ben je integraal verantwoordelijk voor de kwaliteit en bedrijfsvoering van de dienstverlening. Je stuurt 4 teamleiders direct aan en bent zodoende het schakelpunt tussen de teams en het MT en tussen het netwerk van samenwerkingspartners, waar ook de gemeente als opdrachtgever onderdeel van uitmaakt. Je stuurt aan op een heldere en tijdige verantwoording over WMO en Jeugdwet naar zowel gemeente als directeur bedrijfsvoering. De beschikkingen die afgegeven worden als het gaat om jeugdzorg bekijk je kritisch. Als regievoerder van de werkprocessen zorg je dat de keten van dienst- en hulpverlening effectief verloopt en breng je verbeteringen aan. Dat betekent dat je het netwerk goed onderhoudt, afstemt en afspraken maakt over de werkprocessen en toeziet op het naleven ervan. Je wordt ondersteund door een secretaresse, aan wie je ook zelf functioneel leiding geeft. Je geeft heldere kaders aan de 4 teamleiders en stimuleert hen om meer tactisch en minder uitvoerend te werken, zodat zij hun leiderschap meer invulling geven.
Je signaleert mogelijkheden en kansen om vernieuwende ontwikkelingen en dienstverlening op te pakken en realiseert daarmee dat de organisatie een prominente rol in de regio speelt. Zodoende koppel je de inhoud aan de strategie van de organisatie om tot de meest professionele en ondernemende maatschappelijke dienstverleners te behoren.
Uiteraard draag je als MT lid bij aan de beleidsontwikkeling, stel je de plannen op en rapporteer je over de voortgang aan de directeur bedrijfsvoering en bestuurder.

Het Profiel

Voor deze dynamische functie zoeken we een daadkrachtige kandidaat met een afgeronde opleiding op HBO/WO-niveau en minimaal 5 jaar managementervaring. Je hebt generalistische kennis van het sociaal domein, waardoor je het overzicht hebt over het geheel aan aanbieders. Ervaring binnen de jeugdzorg is een pré. Je beschikt over het verbindend vermogen, zodat de netwerkpartners en collega’s graag met je samenwerken. Je schakelt snel tussen diverse niveaus van uitvoering tot beleidsmakers van de gemeente. Dankzij je analytisch vermogen maak je onderbouwde en vooruitstrevende keuzes in de veelheid aan ontwikkelingen en stel je de juiste prioriteiten. Uiteraard ben je kostenbewust als het gaat om inzet van personeel als op inzet van voorzieningen (voorliggend en via beschikking naar gespecialiseerde jeugdhulp). Doordat je gestructureerd werkt, behoud je overzicht over de hoeveelheid en diversiteit aan contacten en gemaakte afspraken. Je hebt ervaring met het coachen van teamleiders in hun eigen leiderschap.
De functie vraagt verder:

  • Bedrijfsmatig inzicht
  • Politieke sensitiviteit
  • Kritische blik
  • Sociaal ondernemerschap
  • Wendbaarheid
  • Overtuigingskracht
  • Lef

Kortom een functie waar geen tijd is om stil te zitten en je goed in staat moet zijn om overzicht te houden op de maatschappelijke ontwikkelingen, de behoefte van burgers en de mogelijkheden van je netwerkpartners.
Voel jij je thuis in een informele organisatiecultuur met korte lijnen en veel energie, dan zien we je reactie graag tegemoet.

Aanbod en procedure

Het salaris is marktconform waarbij rekening wordt gehouden met kennis en ervaring. De functie is ingedeeld in schaal 12 CAO Sociaal Werk (max. € 5.618,= bruto per maand bij een fulltime aanstelling). Daarnaast heeft Minters aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden zoals een Individueel Keuze Budget en een persoonlijk opleidingsbudget. Er wordt in eerste instantie een jaarcontract geboden. Voor indiensttreding vraagt Minters een Verklaring Omtrent het Gedrag.
De procedure wordt begeleid door Francine van Rosmalen. De inschrijftermijn voor deze vacature sluit op 3 april 2020. De intakegesprekken vinden zo snel mogelijk na binnenkomst van uw reactie plaats. Je cv met motivatie en visie op wijkteams ontvangen we graag via onze website.


Deel deze pagina in uw netwerk