nicoline
Select oktober 2023 - blauw
  • Managers voor de regio's Den Bosch, Amersfoort, Alkmaar, Zwolle, Arnhem, Groningen en Ter Apel - Nidos (36 uur)

Managers voor de regio's Den Bosch, Amersfoort, Alkmaar, Zwolle, Arnhem, Groningen en Ter Apel - Nidos (36 uur)

Sluitingstermijn

Organisatie

Nidos voert als gecertificeerde instelling, op grond van het Burgerlijk Wetboek, voogdij uit voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s) en de ondertoezichtstelling voor kinderen door of voor wie een asielaanvraag is ingediend én die in verband daarmee verblijven in een opvangcentrum van het COA. Deze jeugdbeschermingsmaatregelen worden uitgevoerd door professionals die vanuit betrokkenheid en met respect voor de culturele achtergrond van de jongere het belang van de individuele jongere centraal stellen. De professional voert de regie over de ontwikkeling naar zelfredzaamheid van de jongere en grijpt in wanneer die ontwikkeling op enigerlei wijze dreigt te stagneren. Bij een onder toezicht gesteld kind ondersteunt de professional de ouders om de opvoedsituatie te herstellen. Meer informatie over Nidos is te vinden op www.nidos.nl. De kernbegrippen van de missie van Nidos zijn:
·        Belangen behartigen en wettelijk vertegenwoordiger
·        Zelfredzaamheid bij 18 jaar
·        Begeleiden richting perspectief (integratie of terugkeer)
De werkzaamheden door jeugdbeschermers worden over heel Nederland verricht vanuit een 14-tal regiokantoren. Tevens is een team van jeugdbeschermers gevestigd in Ter Apel (de eerste opvanglocatie van asielzoekers in Nederland) voor de initiële opvang van amv’s. Ook wordt gebruik gemaakt van een ambulant team voor opvang van minderjarigen op Schiphol en van “in-klim” jongeren in de Rotterdamse haven. Bij Nidos worden momenteel 7900 jongeren begeleid.
Vanwege de groei in de organisatie zijn we op zoek naar extra regiomanagers.

Klik voor meer informatie en/of solliciteren op de regio waar je interesse naar uit gaat: Zwolle, Den Bosch, Amersfoort, Alkmaar, Arnhem, Groningen of Ter Apel.
Dus niet op onderstaande rode link!

Reageer op deze vacature