karin
 • Managers wijkteams (32-36 uur) De Zellingen - Capelle aan den IJssel

Managers wijkteams (32-36 uur) De Zellingen - Capelle aan den IJssel

Sluitingstermijn

Organisatie

De Zellingen is een zorgorganisatie binnen de kerngemeenten Capelle -, Krimpen - en Nieuwerkerk aan den IJssel. De organisatie bestaat uit het verpleeghuis Rijckehove (wonen en revalidatie), zorgcentrum Crimpenersteyn (wonen en tijdelijk verblijf), zorgcentrum De Meander (wonen en revalidatie), zorgcentrum Bermensteyn (wonen) en zorgcentrum de Roo (wonen). Daarnaast heeft de Zellingen 7 thuiszorgteams Verpleging & Verzorging, specialistenteams, thuiszorgteams huishoudelijke ondersteuning en dagbesteding. In totaal werken er zo’n 1300 betaalde en 500 vrijwillige krachten en hebben ze een omzet van bijna € 70 miljoen.
De Zellingen is een organisatie waar op professionele wijze met elkaar wordt samengewerkt en die bekend staat om zijn kleinschaligheid en de goede onderlinge sfeer.
Vanuit haar missie en visie is De Zellingen in transitie van “zorgen voor” naar “zorgen dat” waarbij de eigen regie van de cliënt voorop staat. Dit betekent dat samen met de cliënt verkend wordt wat hij nog zelf kan, wat er mogelijk is in zijn netwerk en hoe zorgtechnologie optimaal kan worden ingezet en welke zorg daarop aansluit.
De kernwaarden van de Zellingen zijn aandacht, betrouwbaarheid, creatief denken en resultaatgerichtheid.
Gezien de maatschappelijke ontwikkelingen wordt zo lang mogelijk thuis blijven wonen steeds meer de tendens. Dat vraagt, in combinatie met de schaarste van personeel, slim werken en optimaal gebruik maken van innovatieve technologie. In verband met het vertrek en intern doorstromen zijn er vacatures ontstaan voor twee managers wijkteams.

De Functie

Je bent integraal verantwoordelijk voor de aansturing van 3 tot 4 wijkteams en werkt aan de toekomstbestendigheid van de zorg. Dat betekent dat je samenwerkt, zowel met je teams, je collega-managers als met de externe partners (ziekenhuizen, huisartsen, zorgverzekeraars, etc). De manager wijkteams rapporteert aan de directeur zorg thuis en geeft leiding aan de wijkzorgteams, waarin zowel vast personeel als inhuurkrachten werkzaam zijn. De opdracht voor deze managers is:

 • Je realiseert de verdere omslag naar professioneel handelen.
 • Je kijkt per team wat er nodig is en bewaakt de bezetting van de teams, voor het aantal cliënten in zorg en de geleverde kwaliteit.
 • Je inventariseert samen met de wijkverpleegkundige uit het team wat er nodig is aan inzet, faciliteert en ondersteunt hen, zodat de teams zelfstandig de uitvoering van zorg op kunnen pakken.
 • Samen met de wijkverpleegkundigen uit de teams realiseer je de te verwachten en vooraf afgesproken resultaten. Hierbij is de wijkverpleegkundige de aangewezen persoon als het gaat om de inhoud van zorg en is de rol van jou als manager bedrijfsmatig van aard.
 • Daar waar kansen liggen om wijkzorg nog beter op de kaart te zetten, laat je geen mogelijkheid onbenut. Je benut de input van je medewerkers, informeert de teams tijdig, houd hen op de hoogte en betrekt hen bij ontwikkelingen.

Kortom: jij bent degene die samen met anderen de zorg toekomstbestendig kan maken! 

Het Profiel

Deze functies staan ook open voor een manager die niet uit de zorg komt, maar de overstap naar de zorg wil maken, leiding kan geven en die de potentie en ambitie heeft om op tactisch/strategisch niveau binnen Zorg Thuis te opereren. We zoeken naar een stevige persoonlijkheid die met plezier bouwt aan vertrouwen, resultaten behaalt en de samenwerking, zowel intern als extern, bevordert. De pdca-cyclus gebruik je ook of misschien wel juist, bij het vinden en inzetten van creatieve oplossingen. Je analyseert, bent in staat processen te managen en stuurt op KPI’s. Doordat je onderwerpen niet groter maakt dan ze zijn, hanteer je de stress en de dynamiek van het primair proces. Je communiceert makkelijk en transparant. Je weet wat de kaders zijn en geeft daarbinnen ruimte. Je inspireert mensen, bent duidelijk over je verwachtingen en in staat om op een coachende manier medewerkers te laten bloeien en groeien. Je hecht waarde aan het benutten van aanwezige kwaliteit en talent en stimuleert dat binnen de teams. Ook binnen het team van managers zoek je de samenwerking, maak je gebruik van elkaar en durf je aan te geven wat je te leren hebt.
Je ziet kansen, bent ondernemend en vasthoudend om het goede voor elkaar te krijgen. Verder geldt voor jou dat je:

 • beschikt over een afgeronde hbo-opleiding;
 • kennis hebt van bedrijfsvoering en processen;
 • de ambitie hebt om een goede manager te zijn;
 • een innovatieve, toekomstgerichte instelling hebt;
 • nieuwsgierig en open over ontwikkelpunten bent;
 • toegankelijk en doortastend bent;
 • coachend, maar ook daadkrachtig en resultaatgericht bent.

Kortom: Houd je van het ontwikkelen van processen, anderen en jezelf, dan krijg je hier de ruimte.

Aanbod en procedure

De functie is ingedeeld in FWG 60, CAO VVT. Het salaris is maximaal € 5.045,= bruto per maand bij een 36-urige werkweek (per maart 2023 € 5.196,=). Je CV met motivatie zien we graag zo snel mogelijk via onze website en uiterlijk 27 januari 2023. De gesprekken voeren we op zo kort mogelijke termijn. De gesprekken bij De Zellingen organiseren we bij mogelijke geschiktheid. Een referentenonderzoek maakt onderdeel uit van de procedure en je moet een VOG kunnen overleggen. 
De procedure wordt begeleid door Francine van Rosmalen. Vragen over deze vacature kunt u stellen via fvanrosmalen@bosmanvos.nl of via mobiel nummer 06-41903994.


Deel deze pagina in uw netwerk