ingrid paul

Managers Wijkverpleging/Thuiszorg (32-36 uur) Zorggroep Almere

Sluitingstermijn

Organisatie

Zorggroep Almere is een bijzondere organisatie. Zij is met de stad en de bewoners van de stad meegegroeid en biedt al 42 jaar in alle fases van het leven zorg aan de Almeerders. Dit gebeurt vanuit vele locaties door de hele stad, of bij mensen thuis. Zorg die onder andere vanuit Zorggroep Almere wordt geboden is verloskunde, jeugdgezondheidszorg, huisartsenzorg, farmacie, wijkverpleging, fysiotherapie, geriatrische revalidatie en intramurale ouderenzorg. Ze biedt eerstelijnszorg in gezondheidscentra, op de huisartsenpost en in thuissituaties. Wanneer het thuis niet meer lukt, kunnen mensen terecht in één van de woonzorgcentra.
De organisatie groeit, net als de stad en ontwikkelen en blijven innoveren is deze organisatie met de paplepel ingegoten. Alles om te anticiperen op een nabije toekomst met meer zorgvragers en minder zorgverleners. Momenteel werken er 2400 medewerkers en bestaat het directieteam uit 5 directeuren voor de vakgroepen, vier managers voor de ondersteunende afdelingen en de bestuurder.
Eén van de directeuren stuurt de vakgroepen fysiotherapie en de wijkverpleging aan. De reguliere wijkverpleging wordt aangeboden in 4 teams van ongeveer 100 medewerkers per team. Daarnaast zijn er stedelijke teams actief op het gebied van avond- en nachtzorg, technische thuiszorg, Zorg Plus Thuis, wondzorg en gespecialiseerde gezinsverzorging/thuisbegeleiding.
Bij de wijkverpleging werken in totaal 450 medewerkers, die verdeeld zijn over teams in Haven, Buiten, Stad oost en Stad west. In verband met het vertrek van managers (pensioen en andere baan) zijn we op zoek naar in ieder geval twee en eventueel drie managers.

De Functie

Almere vergrijst snel en de stad groeit. Deze twee zaken vragen om toekomstbestendige zorg op maat. 
De wijkverpleging is de spil in het web binnen het zorgnetwerk van huisartsen, ziekenhuis, sociaal domein en werken daarnaast samen met omliggende wijkverplegingsorganisaties. 
Je bouwt aan deze toekomstbestendige zorg en hebt daartoe een team van 100 medewerkers, variërend van wijkverpleegkundige tot helpende+, onder je hoede. Ze werken in teams van ongeveer 20 medewerkers. Je faciliteert hen zodat ze hun werk goed en met plezier kunnen doen. Dat betekent dat je intern en extern ontwikkelingen in gang zet en vernieuwingen met elkaar bedenkt. Wat de functie inhoudt is:

 • meedenken over en bijdragen aan de toekomst van de zorg in Almere en de wijkzorg in het bijzonder;
 • verbinding aangaan met stakeholders (zorg, welzijn) in de wijken;
 • een wekelijkse afstemming met de planning en wijkverpleegkundige, zodat er efficiënt gewerkt wordt, contact met verwijzers voor optimale instroom;
 • bijdragen aan de ontwikkeling van meesterschap door wijkverpleegkundigen;
 • aanwezig zijn bij maandelijks teamoverleg om signalen mee te krijgen over kansen en knelpunten;
 • open sfeer creëren waardoor medewerkers zich willen ontwikkelen, mee willen denken en doen; 
 • afstemmen met de andere managers over optimale zorgverlening;
 • talenten bij je medewerkers erkennen en benutten;
 • duidelijk zijn over verwachtingen;
 • contact met ICT, zodat registratie makkelijk is en vernieuwingen uitgeprobeerd worden.

Je draait mee in de calamiteitendienst 1x per 6 weken.

Het Profiel

Je bent een bouwende leider, die de goede toon aanslaat om medewerkers te inspireren. Je communiceert helder over verwachtingen en houdt vast aan de ingeslagen koers. Tegelijk denk je mee over de toekomst, over de inrichting van het werk en over de structuur. Je ziet mogelijkheden bij je medewerkers, nodigt hen uit zich te ontwikkelen en geeft de ruimte om nieuwe dingen op te pakken. Zelf ben je ook van het plannen maken, mogelijkheden zien en bouwen aan goede en toekomstbestendige zorg. Uiteraard kom je met onderbouwing van je argumenten en plannen. Zo combineer je ambitie met resultaatgerichtheid, warmte met zakelijkheid en creativiteit met realisme.
Je hebt al een aantal jaren ervaring als manager in de zorgsector en hebt op inspirerende wijze verbeteringen en veranderingen weten te bewerkstelligen. Dankzij jouw energie en leiderschapsstijl creëer je omstandigheden en een sfeer waar mensen bij willen horen.  

Verder herken je jezelf in het onderstaande:

 • Verbinding maken
 • Overstijgend denken
 • Initiatiefrijk
 • Humor
 • Positief

Kortom, wil je bij een zorgorganisatie werken waar je idee ook werkelijkheid kan worden, dan ligt hier je kans.

Aanbod en procedure

Het salaris is overeenkomstig met de zwaarte van de functie. Een vast dienstverband wordt geboden. 
Reacties op de vacatures zijn welkom tot en met 28 februari 2022. Intakegesprekken gebeuren online. De gesprekken bij Zorggroep Almere worden in overleg gevoerd met een voorgedragen kandidaat. Francine van Rosmalen begeleidt de procedure en is bereikbaar voor vragen op 06-41903994 of via fvanrosmalen@bosmanvos.nl.


Deel deze pagina in uw netwerk