P&O adviseur (24-28 uur) SHOP Den Haag

Organisatie

De Stichting Hulp en Opvang Prostitutie en Mensenhandel (SHOP) is het kennis en expertisecentrum op het gebied van hulp- en dienstverlening aan sekswerkers en slachtoffers mensenhandel. SHOP werkgebied is Den Haag, de regio Haaglanden en de regio Hollands Midden. SHOP biedt hulp- en dienstverlening aan cliënten ongeacht leeftijd, nationaliteit, sekse, seksuele oriëntatie of religie. De professionals geven informatie, advies en praktische en psychosociale hulp. Bij  haar 24-uurs vrouwenopvang voorziening biedt SHOP bad, bed, brood en woonbegeleiding aan maximaal 18 cliënten. Het onderscheid tussen vrijwillige en onvrijwillige prostitutie vormt een leidraad binnen het werk. SHOP heeft als uitgangspunt dat prostitutie een legitiem beroep is verankerd in de wet. Prostitutie waarbij sprake is van dwang, misleiding, uitbuiting, intimidatie en geweld vindt Shop onacceptabel. SHOP stelt percepties, ervaringen en de vraag  van de cliënt  centraal, zodat gericht hulp bij het verbeteren van hun situatie kan worden geboden. Bij Shop werken betrokken professionals  met expertise in psychosociale begeleiding en kennis van wet- en regelgeving. Shop kent 6 kerntaken:

 • Maatschappelijk werk
 • Residentiële hulpverlening
 • Informatie en adviescentrum (Spot 46)
 • Zorgcoördinatie mensenhandel
 • Outreachend werk
 • Shop jeugd

SHOP vraagt haar medewerkers om moreel en deugdzaam te handelen. Dit moreel kompas komt tot uitdrukking in de volgende kernwaarden: betrokkenheid, zelfinzicht, aanspreekbaarheid, oordeel uitstellen, willen begrijpen, authenticiteit, moed en integriteit. Bij SHOP zijn 41 medewerkers werkzaam. Het MT van SHOP bestaat uit de directeur en de manager primaire processen. Zij worden ondersteund door P&O adviseur, financiële administrateur en een facilitair medewerker. De huidige P&O adviseur heeft, na een mooie loopbaan binnen de organisatie, aangegeven eind dit jaar met pensioen te gaan. Hierdoor ontstaat de vacature.

De Functie

Van een organisatie met 4 afdelingen (prostitutie maatschappelijk werk, opvang,  zorgcoördinatie en advies) beweegt SHOP naar een holocratisch model, waarin multi-disciplinaire teams projectmatig aan het werk gaan. Deze transitie vraagt om constante aandacht voor de ontwikkeling van medewerkers, leidinggevenden en de organisatie. Als P&O adviseur ondersteun je de directeur en de manager in deze ontwikkeling. Naast de ontwikkelcomponent begeef jij je als P&O adviseur op alle gebieden van het P&O vlak, zowel op operationeel als tactisch niveau. Je biedt adviezen en ondersteuning bij de uitvoering en ontwikkeling van het personeelsbeleid.
Voor de komende jaren sta jij als P&O adviseur voor de volgende uitdagingen:

 • vormgeven aan scholings- en ontwikkelingsplan;
 • als adviseur meedenken over de professionalisering van de top van SHOP en een rol spelen/nemen in de ontwikkeling naar het holocratisch model;
 • adviseren over de inrichting van de secundaire processen;
 • ontwikkelen van beleid, komen met innovatieve ideeën op jouw vakgebied en vooral het beleid en de ideeën op gestructureerde en transparante wijze te ontwikkelen en te implementeren.

Voor medewerkers ben je de klantgerichte vraagbaak voor hun vragen op het P&O-gebied. Voor de bestuurder en de manager primair proces dé adviseur en coach bij de uitvoering van onder andere arbo & verzuim, arbeidsvoorwaarden & CAO, rechtspositie & functioneren, scholing & ontwikkeling. Je valt direct onder de directeur en rapporteert aan haar. 

Het Profiel

Voor deze functie in een uitdagende en dynamische organisatie zoeken we een kandidaat met een afgeronde opleiding op HBO niveau. Je hebt enige ervaring in het P&O advies vak en ambieert een zelfstandige P&O rol op operationeel -en tactisch niveau. Je bent op de hoogte van actuele wet- en regelgeving, volgt vak –en marktontwikkelingen op de voet en vertaalt deze naar een HR visie en -beleid.
Je hebt een scherp beeld van de ondersteuningsbehoefte vanuit het primair proces en hebt aantoonbare affiniteit met de bovengenoemde thema´s. Daarnaast heb je ervaring met vraagstukken over organisatie ontwikkeling. Kortom je hebt voldoende P&O-kennis en expertise in huis om het P&O geweten te zijn van de organisatie. Je hebt overzicht, weet thema’s met elkaar te verbinden en spreekt hier ook het MT op aan. Je bent in staat om vanuit je eigen kennis en mening advies te geven over P&O binnen de organisatie. Sector kennis is niet nodig, we verwachten wel dat je die snel eigen kunt maken. We lezen graag terug waarom je je bijdrage wilt leveren aan de ontwikkeling van SHOP en waarom je wilt werken in de wereld waarin SHOP zich beweegt. Deze competenties zijn onontbeerlijk voor deze rol:

 • Je bent een stevige persoonlijkheid met een positieve grondhouding. Je kijkt naar kansen en mogelijkheden.
 • Je hebt actuele ervaring met het ontwikkelen en implementeren van P&O beleid.
 • Je bent daadkrachtig en weet besluiten om te zetten in acties en deze vervolgens te implementeren.
 • Je bent creatief in het vinden van oplossingen .
 • Je hebt een sociaal-zakelijke instelling.
 • Je bent nieuwsgierig naar de cultuurverandering in de organisatie.
 • Je bent positief kritisch en in staat om feedback te geven.
 • Je bent bevlogen maar staat met de voeten in de aarde.

Aanbod en procedure

Het salaris is marktconform waarbij rekening wordt gehouden met kennis en ervaring. De functie is ingedeeld in schaal 8 CAO Sociaal Werk, max. € 3.864,= bruto per maand bij een fulltime aanstelling. Er wordt in eerste instantie een jaarcontract geboden. Voor indiensttreding vraagt SHOP een Verklaring Omtrent goed Gedrag. De procedure wordt begeleid door Nicoline Franken, associé bij Bosman & Vos. De inschrijftermijn voor deze vacature sluit op 20 augustus. De intakegesprekken vinden plaats bij Bosman & Vos van 10  tot en met 21 augustus. De selectiegesprekken en eventueel (case) assessment worden ingepland vanaf 24 augustus. Je cv met motivatie ontvangen we graag (als Word-document) via onze website. 
Een uitgebreide functieomschrijving is op te vragen bij ons secretariaat; secretariaat@bosmanvos.nl.
Voor meer informatie kunt u uw vraag stellen aan Nicoline Franken via nfranken@bosmanvos.nl


Deel deze pagina in uw netwerk