nicoline
 • Penningmeester (lid bestuur) Stichting Noodopvang Haaglanden (5-10 uur) - Haaglanden / Randstad

Penningmeester (lid bestuur) Stichting Noodopvang Haaglanden (5-10 uur) - Haaglanden / Randstad

Sluitingstermijn

Organisatie

Stichting Noodopvang Haaglanden (SNH) huisvest gezinnen met minderjarige kinderen die door omstandigheden dakloos zijn geworden. SNH voert deze activiteit uit in nauwe samenwerking met en in opdracht van de Gemeente Den Haag. Daarnaast voorziet SNH in de huisvesting van cliënten van Stichting Jeugdformaat (specialistische jeugd- en opvoedhulp) en Stichting De Stam (ex-verslaafden), geeft uitvoering aan de verhuur en beheer van de wooneenheden van Stichting Union (huisvesting studenten en werkende jongeren), en stelt een appartement beschikbaar aan Justice & Peace voor de huisvesting van mensenrechtenverdedigers (Shelter City Project).
Sinds maart 2022 huisvest SNH tevens vluchtelingen uit Oekraïne in opdracht van de gemeente Den Haag.

SNH heeft een bestuur en een uitvoeringsorganisatie. Het bestuur is actief betrokken bij alle zaken die SNH aangaan en vervult de directiefunctie. De dagelijkse leiding van de uitvoeringsorganisatie ligt bij het Hoofd Bedrijfsbureau. SNH heeft 8 medewerkers met een jaarlijkse omzet van circa 2 miljoen euro.
Het bestuur van SNH bestaat uit 4 leden. Het huidige bestuur heeft de voorbereiding van de nieuwe governance structuur op zich genomen en is voornemens om over te gaan naar een Raad van Toezicht. Het Bestuur van SNH wil op een zo efficiënt mogelijke wijze zijn taken zo goed mogelijk uitvoeren. In de huidige fase wordt van de leden van het Bestuur een relatief hands-on inzet gevraagd met een goede onderlinge afstemming.
Vanwege het vertrek van de voorzitter in maart 2023 en het doorschuiven van de penningmeester naar de rol van voorzitter, ontstaat er een vacature voor de rol van penningmeester.

De Functie

Stichting Noodopvang Haaglanden kent met de gemeente als belangrijkste opdrachtgever een lange geschiedenis van maatschappelijke opvang voor Den Haag en omstreken. De huidige uitdagingen zijn onder meer om de vergoedingen in lijn te houden met de sterk stijgende kosten vanwege inflatie, investeringen in duurzaamheid en een zekere mate van onderbezetting. Continuïteit in geschikte accommodatie voor de doelgroepen blijft één van de belangrijkste opdrachten.

Een gezamenlijke opdracht voor het Bestuur is ontwikkelen en (laten) implementeren van plannen voor de korte termijn en visie voor de lange termijn. Dit alles ten behoeve van de continuïteit in de maatschappelijke noodopvang. Het Bestuur hecht aan een diverse samenstelling, zowel qua kennis, ervaring, achtergrond, verdeling man/vrouw en persoonlijke stijl.

De functie van penningmeester bestaat uit de volgende taak- en aandachtsgebieden:

 • Een bijdrage leveren aan de realisatie van de doelstellingen van SNH.
 • Het (doen) opstellen van het financieel jaarverslag.
 • Het aansturen van de financiële administratie die door derden wordt uitgevoerd.
 • Contact met/beoordeling van administratiekantoor en accountant.
 • Onderzoeken van nieuwe mogelijkheden voor andere financiële middelen.
 • Versterken van transparantie van beleid en resultaten.
 • Monitoren van de administratieve organisatie & interne controle, inclusief de processen rond managementinformatie, het investeringsbeleid en tarifering.
 • Verantwoordelijk voor de processen rond de jaarrekening.
 • Bewaking van fiscaliteit, btw, etc.
 • Bewaken vermogensbeheer. 
 • Oog voor en kennis van ICT hard- en software ten behoeve van de Bedrijfsbureau, digitale facturering en vergaderen.
 • Ontwikkelen van visie, strategie en beleid op de eigen portefeuille, deze implementeren en bewaken. Samen met het voltallige Bestuur vervolgens sturing geven aan de eigen portefeuille.
 • Aanspreekpunt zijn voor het Hoofd Bedrijfsbureau voor deze portefeuille.

Er wordt in de huidige fase maandelijks vergaderd, op de tweede maandag van de maand vanaf 16.00 uur. Daarnaast voeren Bestuursleden – afhankelijk van wat nodig is – eigen overleggen.

Het Profiel

Voor de portefeuille Financiën en ICT zoeken we iemand die beschikt over zichtbare vakmatige senioriteit en op het moment van benoeming bij voorkeur actief in een functie op passend (bestuurlijk) niveau. Je hebt kennis van (overheids) financiën, risicomanagement en compliance. Je bent vooruitstrevend in je denkbeelden op de genoemde vakgebieden en gebruikt deze kennis op een constructieve wijze in het uitvoeren van je rol als penningmeester van het bestuur.
 
Het type mens is net zo belangrijk als de specifieke competenties en ervaring. Affiniteit met het werkterrein en de doelgroep is een pre. Je bent nieuwsgierig, sociaal en een echte teamspeler. Je gaat discussies niet uit de weg, kunt met geduld zaken uitleggen en het goede gesprek aangaan. Daarnaast ben je als persoon open, toegankelijk, flexibel en heb je humor. Je bent betrouwbaar, onafhankelijk, integer en transparant.
 
De penningmeester herkent zich in het volgende:

 • Heeft ervaring in financiële posities en heeft een achtergrond als register controller, registeraccountant, financieel manager of vergelijkbaar. 
 • Is bekend of kan zich snel bekend maken met de financiële stromen bij de exploitatie van onroerend goed. Ervaring met ICT is een pre.
 • Heeft gevoel of kennis van subsidiestromen, gemeentelijke subsidies en affiniteit met het sociaal domein.
 • Heeft kennis van of affiniteit met duurzaam investeren in gebouwen.
 • Heeft kennis van en visie op vermogensbeheer.
 • Oplossingsgericht, pragmatisch en ook hands-on inzetbaar.

Aanbod en procedure

De vergoeding bedraagt €15.000,- per jaar. De kandidatenlijst wordt vertrouwelijk voorgelegd aan het huidige bestuur. De intakegesprekken bij Bosman & Vos worden gehouden in de week van 20 februari 2023.
De selectiegesprekken bij SNH vinden plaats op in de eerste twee weken van maart in de middag en/of de avond. Het voornemen is deze procedure eind maart 2023 af te ronden. De procedure wordt begeleid door Nicoline Franken, adviseur bij Bosman & Vos, telefoon: 0628887623, mail: nfranken@bosmanvos.nl. Meer informatie kunt u aanvragen via bijgaand mailadres. Je CV en motivatie ontvangen we graag voor 16 februari 2023 via onze website.


Deel deze pagina in uw netwerk