• Procesmanager methodiekontwikkeling Jan Arends (32-40 uur) Utrecht/Arnhem

Procesmanager methodiekontwikkeling Jan Arends (32-40 uur) Utrecht/Arnhem

Sluitingstermijn

Organisatie

Jan Arends is een landelijke organisatie met totaal 200 medewerkers, die zich richten op ambulante begeleiding, beschermd wonen, forensisch behandelen en gedragsinterventies voor de Raad van de Kinderbescherming. Jan Arends wil zich profileren door de ontwikkeling van vernieuwende vraaggerichte dienstverlening en resultaatgerichte uitvoering.
De doelgroepen van Jan Arends zijn jongeren en volwassenen waarbij sprake is van meervoudige problematiek. De problemen bevinden zich op meerdere leefgebieden tegelijk en zijn sterk met elkaar verweven. De doelgroep heeft meestal een GGZ, LVG, VNN en/of een forensische achtergrond.
Jan Arends biedt de ambulante begeleiding voor volwassenen en jeugd in 175 gemeenten, verspreidt over heel Nederland (niet in Friesland, Zeeland en Zuid-Limburg). Beschermd wonen is er in Groningen, Leek, Assen, Muntendam en Tilburg. De begeleiding van Jan Arends is gericht op stabilisatie, ontwikkeling, participatie en re-integratie. Kernbegrippen hierbij zijn: het versterken van de zelfredzaamheid, bieden van structuur, leren aangaan van sociale contacten, zelfontplooiing en meedoen in de maatschappij. Het MT bestaat uit de directeur, met de procesmanager methodiekontwikkeling als duaal partner, de teammanagers beschermd wonen en ambulante begeleiding (vallen hiërarchisch onder de directeur), de businesscontroller/manager bedrijfsbureau en de HR-adviseur.
Jan Arends is onderdeel van Calder Holding, een bedrijf dat uit 11 ondernemingen bestaat en waar ruim 700 medewerkers werken. Beweging zit in de genen van het bedrijf. Door te bewegen krijg je nieuwe inzichten en kun je kansen realiseren. Ontwikkeling van mens en organisatie staan dan ook centraal. Ze werken voor en met mensen, sociaal en ondernemend met een sterke wil om bedrijfsmatig grip te hebben op de processen. Bij alle bedrijfsonderdelen is de ambitie hoog. Ook bij Jan Arends. https://www.janarends.nl/
Door het vertrek van degene die inhoudelijk verantwoordelijk was, is er een vacature ontstaan van procesmanager
methodiekontwikkeling. 

De Functie

Als procesmanager ben je inhoudelijk eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de geleverde zorg, dwz van de inrichting van de processen en protocollen tot de ontwikkeling, borging en implementatie van bestaande en nieuwe methodieken. Ook veiligheid, efficiency en deskundigheid bewaak je aan de hand van signalen en data. Samen met de gedragswetenschappers zorg je voor praktisch toepasbare kwaliteit, heldere processen en een goede structuur. Structuur, waardoor plannen niet alleen bedacht worden, maar ook uitgevoerd, opgevolgd en bewaakt worden op actualiteit en verbetering.
Je geeft leiding aan een team van totaal 8 gedragswetenschappers en een vitaliteitscoach. Samen met hen stel je een meerjarenplan op, waarbij je de samenhang aanbrengt tussen methodiekontwikkeling, opleidingsprogramma (deskundigheidsbevordering) en kwaliteit van zorg. Kortom het brede pakket met alle aspecten die van invloed zijn op goede begeleiding.
Je hebt een gedreven team dat elkaar makkelijk vindt, scherp houdt en wil groeien in professionaliteit en je zorgt dat het zo blijft, want iedereen moet de beste willen zijn en blijven. De gedragswetenschappers coachen de medewerkers van de ambulante begeleiding en beschermd wonen en faciliteren intervisie. Jij coacht je team en faciliteert hen in hun behoeftes. Er wordt evidence based gewerkt.
Je draait mee in de bereikbaarheidsdiensten in het weekend (ongeveer 1x per 10 weken). Voor de ondersteunende diensten, zoals facilitair, ICT maakt men gebruik van de holding.

Het Profiel

Je bent ambitieus en proactief. Je mag eigenwijs zijn en moet gedreven, nuchter en hands-on zijn. Je hebt inhoudelijke kennis (JZ, GGZ strekt tot aanbeveling, maar andere gehandicaptenzorg of specialistische ouderenzorg kan ook), visie en ervaring met methodiekontwikkeling. Dat doe je uiteraard niet alleen, maar samen met je team. Je geeft ruimte en verantwoordelijkheid, delegeert het ontwikkelen en verbeteren van protocollen en vertaalt dit naar beleid. Je zorgt dat de verbeteringen tot leven komen, doordat je een pragmatische insteek hebt. Je bent gemakkelijk benaderbaar en straalt rust en expertise uit. Tegelijk houd je van tempo maken, snel schakelen en actie ondernemen. Als er een kans ligt ben jij degene die bewaakt wat er nodig is om de inhoudelijke kwaliteit te waarborgen. Dat vraagt flexibiliteit en grenzen bewaken. Dus je staat stevig in de schoenen, communiceert helder en bent oplossingsgericht.
Verder herken je je in het volgende:

  • Opleiding op WO niveau (gedragswetenschappen, psychologie, e.d.)
  • Goed communiceren over verwachtingen, doelen en resultaten.
  • Helicopterview: samenhang zien en aanbrengen.
  • Gestructureerd en planmatig werken (PDCA-cyclus).
  • Outputgericht en gedreven.
  • Besluitvaardig
  • Opbouwend kritisch.
  • Analytisch en snelheid in denken en doen.
  • Combineren van sociaal en commercieel denken.

Kortom als je besmet wilt worden door de passie van je collega’s en zorgt dat de organisatie als beste uit de bus komt, dan zien we je reactie graag tegemoet.

Aanbod en procedure

Het salaris, afhankelijk van opleiding, ervaring en inhoudelijke deskundigheid, is ingedeeld in schaal 12 of 13 van CAO Sociaal Werk, met een maximum van respectievelijk € 6.065,= of € 6.761,= bij 36 uur. Daarnaast 8% vakantiebijslag en een eindejaarsuitkering van 8,3%. De aanstelling is in eerste instantie voor een jaar. Je krijgt een leaseauto ter beschikking.
We zien je motivatie voor deze functie graag voor 12 september 2022 via onze website. De intakegesprekken bij Bosman & Vos (online of in Rijswijk) starten per direct. De gesprekken bij Jan Arends vinden in overleg plaats. Referentencheck maakt onderdeel uit van de procedure.
De procedure wordt begeleid door Francine van Rosmalen van Bosman & Vos. Informatie over deze functie en de procedure kun je verkrijgen via fvanrosmalen@bosmanvos.nl of 06-41903994.


Deel deze pagina in uw netwerk