• Productmanager (Programma manager) MedMij (32-36 uur) Den Haag

Productmanager (Programma manager) MedMij (32-36 uur) Den Haag

Sluitingstermijn

Organisatie

MedMij is dé Nederlandse standaard voor het veilig uitwisselen van gezondheidsgegevens tussen zorggebruiker en gezondheidsprofessionals. Stichting MedMij zet zich ervoor in dat iedereen zijn eigen gezondheidsgegevens levenslang veilig en betrouwbaar kan verzamelen, beheren en delen in een zelfgekozen persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) met MedMij-label. Alle partijen (PGO-leveranciers en zorgverleners) die aan de hoge eisen van MedMij voldoen, ontvangen het MedMij-label. Als jij het MedMij-label ziet, dan weet je dat wordt voldaan aan de hoge eisen van MedMij om jouw gezondheidsgegevens betrouwbaar uit te wisselen.

Stichting MedMij is in 2018 opgericht om onafhankelijk af te wegen of een partij deelnemer mag worden van MedMij. MedMij is sinds 1 januari 2020 een zelfstandige stichting. Als partijen aan kunnen tonen zich aan de afspraken uit het afsprakenstelsel te houden, dan sluit de stichting een deelnemersovereenkomst met hen af. Dat waarborgt dat alle deelnemers op de MedMij-manier gegevens kunnen uitwisselen.
De kerntaken van MedMij zijn:

 • Het waarborgen van de optimale vertrouwelijkheid, veiligheid en betrouwbaarheid van de gegevensuitwisseling volgens het MedMij Afsprakenstelsel;
 • Het beheren en doorontwikkelen van het MedMij Afsprakenstelsel;
 • Het stimuleren van het gebruik van het MedMij Afsprakenstelsel door (potentiële) deelnemers en eindgebruikers.

Stichting MedMij heeft een directeur en twee onafhankelijke bestuurders. Daarnaast heeft MedMij een eigenaarsraad waarin koepels namens patiënten/zorggebruikers en zorgaanbieders vertegenwoordigd zijn. Daarnaast is er een adviesraad. Hierin zitten afgevaardigden namens patiënten, zorgaanbieders en MedMij-deelnemers. De adviesraad adviseert onder meer over de releasekalender van het afsprakenstelsel. Zo zorgt MedMij ervoor dat de belangen van externe belanghebbenden op het gebied van doorontwikkeling, prioritering en implementatie zorgvuldig zijn afgewogen.
 
MedMij is een ambitieuze organisatie met een start-up cultuur. Vanwege de groei van de organisatie zijn wij op zoek naar een productmanager.
Op www.medmij.nl en in het strategisch plan (https://medmij.nl/media/medmij-meerjarenplan-2022-2024/) vind je meer informatie over de organisatie en haar partners. 

De Functie

In deze uitdagende, afwisselende en extern gerichte functie als productmanager ontwikkel en beheer je het product, de processen en de belangen. Met jouw kennis en inzicht adviseer je beslissers en bestuurders en zet jij je in om de wensen van de zorgaanbieders en de zorggebruikers tot hun recht te laten komen. Je prioriteert ontwikkelingen op de strategische roadmap en bewaakt de releaseplanning van de opdrachtnemers. Als productmanager val je direct onder de directeur en coördineer je de activiteiten binnen de teams en de integrale samenhang. Je werkt hiervoor nauw samen met de product owner, samenwerkingspartners, opdrachtnemers en teamleiders. Samen zorg jij ervoor dat het afsprakenstelsel en de standaarden effectief zijn, draag je zorg voor alle lagen van de interoperabiliteit. Deze digitale transformatie van gegevensuitwisseling doet ertoe en is opgenomen in het regeerakkoord. Dat betekent dus niet alleen afspraken en standaarden en samenwerken, maar ook een landelijk speelveld met heel veel belanghebbenden en verschillende belangen en visies. Kortom een zeer afwisselende functie waarbij je veel moet schakelen met zowel interne- als externe stakeholders.

Het Profiel

Je hebt natuurlijk overwicht en begrip voor de verschillende verantwoordelijkheden van de actoren in het speelveld. Vanuit rust en met vertrouwen en draagvlak van de stakeholders, toon je initiatief en daadkracht en werk je samen om de resultaten met jouw teams te behalen. Binnen Stichting MedMij werkt men vanuit kennis en kunde. Daarbij is het belangrijk dat je van uit jouw expertise en inzicht kan overtuigen op de inhoud waarbij je enthousiasmeert en inspireert. Op basis van voortschrijdend inzicht ga je flexibel met veranderingen om. Je hebt gevoel voor politiek, het zorgveld en de verschillende belangen. Je weet wat er speelt op het gebied van zorg en ICT en weet dit te vertalen naar het afsprakenstelsel.

Naast een stevige persoonlijkheid ben je een verbinder en netwerker. Je vindt het leuk om te zorgen voor klantbinding. Met doorzettingsvermogen en door je klantgerichtheid krijg je deuren open. Je ziet mogelijkheden, haalt de klantvraag op en kan deze vertalen naar MedMij. Ook intern weet je deze vertaling te maken, zodat de technische kant van het product aansluit op de vraag van de klant. Daarbij ben je creatief, flexibel en kun je ook out of the box denken. En je vindt het leuk om in een start-up cultuur te werken met al zijn kansen en mogelijkheden.

Verder herken je je in het volgende:

 • Je beschikt over een WO-diploma.
 • Je hebt 5 tot 10 jaar relevante werkervaring in een leidinggevende rol, waarvan een deel in de zorgsector (bijvoorbeeld als informatiemanager, programmamanager, product owner, consultant, architect).
 • Je hebt kennis van het afsprakenstelsel.
 • Je bent in staat om de hoofdlijnen te bewaken en je hebt oog voor detail.
 • Je hebt ervaring in het ontwikkelen en implementeren van informatie-uitwisseling en je hebt oog voor de aspecten van alle lagen van interoperabiliteit.

Onderstaande competenties zijn kenmerkend:

 • Verbindend en klantgericht
 • Overtuigend en enthousiasmerend
 • Communicatief sterk
 • Ondernemend en innovatief
 • Bruggen Bouwer
 • Weerstand kunnen overwinnen

Aanbod en procedure

Het salaris, afhankelijk van opleiding en ervaring, wordt bepaald in overheidsschaal 13-15. Daarnaast 8% vakantiebijslag en een eindejaarsuitkering van 8%. MedMij kent een onkostenvergoeding voor thuiswerken. De aanstelling is in eerste instantie voor een jaar.
Reacties zijn welkom via onze website. De intakegesprekken bij Bosman & Vos (online of in Rijswijk) starten op 7 april 2022. De gesprekken bij MedMij vinden vanaf half april plaats. Referentencheck maakt onderdeel uit van de procedure.
De procedure wordt begeleid door Nicoline Franken van Bosman & Vos. Informatie over deze functie en de procedure kun je verkrijgen via nfranken@bosmanvos.nl of 06-28887623.


Deel deze pagina in uw netwerk