watze ingrid
 • Programmadirecteur Zoetermeer 2025 / Directeur Vereniging Gezondheidsregio Zoetermeer (28-32 uur)

Programmadirecteur Zoetermeer 2025 / Directeur Vereniging Gezondheidsregio Zoetermeer (28-32 uur)

Sluitingstermijn

Organisatie

De regionale samenwerking voor een gezonde regio in Zoetermeer zoekt een bevlogen programmadirecteur/directeur van de Vereniging Gezondheidsregio Zoetermeer. Samen met betrokken organisaties, inwoners, bestuurders en professionals bouwt hij/zij verder aan het programma Zoetermeer 2025 en het inrichten en uitbouwen van de vereniging. Want elke inwoner van Zoetermeer heeft recht op een zo gezond mogelijk leven.

Gezonde regio
Zoetermeerders leven minder gezond en bewegen minder dan andere Nederlanders. Iets meer dan de helft van de inwoners heeft overgewicht. Bovendien hebben Zoetermeerders meer chronische aandoeningen. De komende tien jaar stijgt het aantal inwoners met diabetes, dementie, stemmingsstoornissen, COPD en de gevolgen van een beroerte. Bovendien vergrijst de bevolking snel en gaat de vraag naar zorg en welzijn de komende jaren toenemen terwijl er niet meer personeel, mantelzorgers en financiële middelen komen. Om de continuïteit van zorg en welzijn voor inwoners van Zoetermeer ook in de toekomst te blijven waarborgen, hebben aanbieders van zorg en welzijn, de gemeente Zoetermeer en zorgverzekeraars Menzis en CZ de handen ineengeslagen. Ze hebben een ambitieuze visie opgesteld waarin ze streven naar een gezonde regio Zoetermeer,
 
Vereniging Gezondheidsregio Zoetermeer en Programma Zoetermeer 2025
In februari 2021 is de Vereniging Gezondheidsregio Zoetermeer opgericht. De oprichters en eerste leden van de vereniging zijn de Zoetermeerse huisartsen en eerstelijn-hulpverleners, die ondersteund worden door de Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer (SGZ), ouderenzorg- en welzijnsnetwerk Fundis, ggz-instellingen Parnassia Groep en GGZ Rivierduinen en het LangeLand Ziekenhuis. Inmiddels hebben andere organisaties werkzaam in Zoetermeer zich bij de vereniging aangesloten. Binnen de vereniging maken deze aanbieders van zorg en welzijn gezamenlijk afspraken over de uitdagingen voor zorg en welzijn in de regio. Dat doen ze samen met inwoners, de gemeente Zoetermeer en zorgverzekeraars CZ en Menzis. De Vereniging levert zelf geen zorg of welzijn. Dat blijft de verantwoordelijkheid van de afzonderlijke zorg- en welzijnsaanbieders.

De vereniging werkt samen met de financiers (verzekeraars en gemeente) in het programma Zoetermeer 2025 aan het verbeteren van zorg en welzijn voor inwoners, aan dichtbij huis organiseren en aan de zorg voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te houden. Zo werken zij aan het verbeteren van de spoedzorg voor kwetsbare ouderen, chronische zorg, preventie, inwonerparticipatie en ICT & Digitalisering. Meer informatie over Zoetermeer 2025 vind je op de website www.zoetermeer2025.nl.

De Functie

Het Verenigingsbureau faciliteert alle projecten en bestaat uit een directeur, een projectmanager, een programmasecretaris en management assistent. Daarnaast werken ze nauw samen met Zzp-ers o.a. voor kwartiermaker bewonersparticipatie en acute zorg. De programmadirecteur is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van het programma en bewaakt het overzicht, de samenhang, de bedrijfsvoering en de koers. Tegelijkertijd is hij/zij de directeur van de vereniging. De directeur stuurt het programmateam aan binnen de kaders van het programmaplan en -financiering. Het programmabureau is de buitenboordmotor van de beweging naar een gezonde regio en heeft een initiërende, versnellende en ondersteunende rol in de initiatieven die de netwerken en actielijn bedienen. Het bureau onder leiding van de directeur houdt zich onder andere bezig met programmamanagement, dagelijkse aansturing van het programma en projecten, communicatie, verandermanagement, financiering, het faciliteren van (regionale) overleggen, contractbeheer met derden, afstemming met subsidieverstrekkers en secretariële werkzaamheden. De directeur rapporteert aan het bestuur van de vereniging en functioneel tevens aan de regiegroep van het programma. De grootste uitdagingen in deze rol zijn:
-      Het verder brengen van de visie naar planvorming, uitvoering en realisatie.
-      Het realiseren van grotere ideeën en projecten.
-      Het betrekken van de Gemeente en sociaal domein.
-      Het bestendigen van de financiering.
-      De uitdaging om in een ledenstructuur doelen te behalen.

Het Profiel

Wij zijn op zoek naar een bevlogen, verbindende en energieke programmadirecteur die zich herkent in deze onderstaande eigenschappen.

 • Onderschrijft de visie en ambities van de Gezondheidsregio Zoetermeer en Zoetermeer 2025.
 • Heeft kennis van en ervaring met (programma)verandermanagement en beschikt over implementatie kracht.
 • Heeft bij voorkeur ervaring met regionale samenwerking, de zorg en/of het sociaal domein.
 • Heeft bestuurlijke en leidinggevende kwaliteiten.
 • Heeft expertise op financiële en governance aspecten in de (samenwerking in de) zorg.
 • Is samenwerkings- en oplossingsgericht en heeft verbindend vermogen.
 • Is mensgericht (weet wat het betekent om de mens centraal te stellen).
 • Is besluitvaardig en beschikt over het vermogen om met natuurlijk gezag de directeursfunctie te vervullen.
 • Is politiek vaardig; weet verschillende belangen samen te brengen. Is in staat om in een positie zonder hiërarchische invloed ambitieuze doelen te realiseren.
 • Is ondernemend met de nodige durf en lef.

Kortom wil jij bijdragen aan toekomstbestendige zorg, waarbij de wijk een integrale minisamenleving is geworden? Denk en doe mee en begin met te reageren op de vacature.

Aanbod en procedure

De organisatie biedt een bij de functie passende salariëring afhankelijk van opleiding, kennis en ervaring.
Het salaris is maximaal € 135.000,= bruto per jaar bij een 38-urige werkweek. Je ontvangt 8% vakantietoeslag, 7,5% eindejaarsuitkering (8,33% vanaf 2023) en je bouwt een goed pensioen op bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn. De basis van de bezoldiging is de CAO Huisartsenzorg.
Je CV met motivatie zien we graag uiterlijk 15 september 2022 via onze website. Een integriteitsverklaring en referentenonderzoek maken onderdeel uit van de procedure.
De procedure wordt begeleid door Nicoline Franken van Bosman & Vos. Informatie over deze functie kunt u verkrijgen via mail nfranken@bosmanvos.nl of telefonisch 06 28887623.


Deel deze pagina in uw netwerk