nicoline

Regiomanager Bijzondere Opvang Zuid (fulltime) COA - Budel

Sluitingstermijn

Organisatie

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) is voor de Nederlandse samenleving dé opvangorganisatie die zorgt voor opvang, begeleiding en uitstroom van vreemdelingen. Dit doet het COA door het faciliteren van veilige huisvesting, verstrekking van bestaansmiddelen en met gerichte programma’s. Het COA is een zelfstandig bestuursorgaan en voert in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie en in samenwerking met (keten)partners haar taken uit. De cultuur bij het COA is informeel en de betrokkenheid van medewerkers is groot. Het COA heeft vier kernwaarden die bepalend zijn voor de wijze waarop zij hun werk doen: ‘menswaardig, samen, open en resultaatgericht’. Werken bij het COA betekent dat je echt het verschil kunt maken. Het is een organisatie met veel dynamiek; het COA staat vaak in de spotlights. De organisatie van het COA heeft de kenmerken van een pioniersorganisatie. Op dit moment huisvest het COA circa 44.000 bewoners op circa 140 locaties verspreid over het land. In totaal zijn er ruim 4.000 medewerkers werkzaam. COA heeft het afgelopen jaar een enorme groei weten te realiseren, sommige regio’s zijn naar een verdubbeling gegaan in de aantal opvanglocaties, bewoners en medewerkers. COA blijft zoeken naar aansluiting met de markt om succesvol te blijven.

Het directieteam van het COA bestaat uit 4 directeuren: een directeur Vakontwikkeling en Ondersteuning, een directeur Bedrijfsvoering, een directeur Opvang en Begeleiding (O&B) en een tijdelijk programmadirecteur capaciteitsopgave. Daarnaast kent het COA een bestuur en drie stafafdelingen (Audit, Concerncontrol en Strategie, Bestuur en Omgeving). Het directieteam is verantwoordelijk voor de operationele aansturing van het COA en het behalen van concrete resultaten.

De directie O&B is verantwoordelijk voor de opvang, begeleiding en logistiek op alle locaties. Het MT van de Directie Opvang en Begeleiding bestaat uit momenteel 6 regiomanagers, een manager bewonerslogistiek en een adjunct directeur. Zij rapporteren aan de directeur Opvang en Begeleiding. De formatie van de directie O&B is sterk afhankelijk van groei en krimp van het aantal op te vangen asielzoekers. Vanwege enorme groei van alleenstaande minderjarige vreemdelingen (Amv) binnen de regio Zuid en Midden Zuid zijn wij op korte termijn op zoek naar een regiomanager Zuid met stevige autonome management vaardigheden en iemand met situationele leiderschapsvaardigheden.

Bijzondere Opvang
De Bijzondere opvang betreft de opvang van Alleenstaande minderjarige vreemdelingen (Amv). Een bijzondere doelgroep die een eigen aanpak en methodiek vergt.
Voor de opvang van deze doelgroep  beschikt het COA over Proces Opvanglocatie AMV (POA), AMV Kleinschalige Opvang (RGO 1 en 2) en via contractpartners over Beschermde Opvang (COA beschikt over verschillende vormen van opvanglocaties). De sturing op opvang en de specialistische begeleiding van deze aparte doelgroep behoeft intensieve aandacht gezien het bijzondere pedagogische karakter binnen het dossier. Daarbij is de samenwerking met voogdijinstelling NIDOS een belangrijke factor. Het specifiek inzetten van regionale managers voor bijzondere opvang is sinds 2 jaar apart georganiseerd en biedt de mogelijkheid om extra sturingskracht (mandaat, korte lijnen) in te zetten t.b.v. de ’bijzondere’ resultaten en kwaliteit en biedt zo de mogelijkheid om de andere (reguliere) sturingslijnen te ontlasten. Deze verbijzonderde aansturing is tevens nodig vanwege de politieke en maatschappelijke en inspectieaandacht voor dit dossier.

De bijzondere opvanglocaties zijn , evenals de reguliere opvanglocaties, ondergebracht in vier regio’s. Deze regio’s bestrijken dezelfde provincies als de reguliere regio’s en treden ook als eigenstandige onderdeel naar buiten, bijvoorbeeld in de contacten met partners als Nidos (met de regiomanager Nidos) en provincies. Het management van de regio is verantwoordelijk voor de kwalitatieve methodische begeleiding en de bedrijfsvoering binnen dit onderdeel. Ook in tijden van groei en krimp blijven deze regio’s als zelfstandige bedrijfsvestiging van kracht.  

De Functie

De functietypering van de regiomanager bijzonder opvang is gelijk aan die van de regiomanager reguliere opvang, afgezien van de inhoudelijke expertise op het dossier Amv (pedagogische en methodische kennis) dat voor het vervullen van deze functie noodzakelijk is. Je bent eindverantwoordelijk voor de opvang en begeleiding van Amv in regio Zuid. Ook sta jij aan het stuur voor de ketenbrede afstemming, samenwerking, financieel - en personeelsmanagement, relatiebeheer met gemeenten en provincies en stuur jij vaak op afstand de ca. 15 operationele uitvoeringslocaties aan.
Je rol als regiomanager bestaat uit drie onderdelen:

  1. Een leidinggevende rol: je stuurt de managers bijzondere opvang aan en bent eindverantwoordelijk voor hun doorontwikkeling en de resultaten van jouw regio. Jij bent budgetverantwoordelijke voor jouw regio. Je hebt ervaring met bedrijfsvoering, forecasten, jaarplannen, facilitaire zaken en thema’s zoals vitaliteit, ziekteverzuim en recruitment.
  2. Een bestuurlijke component: je houdt je bezig met de groei en krimp in de regio Zuid en onderhoudt het regionale netwerk t.b.v. Bijzondere opvang zowel intern als extern. Bij interne contacten moet je denken aan contact met de leden van de directie, manager bewonerslogistiek, regiomanagers, managers van locaties en de vastgoedregisseur. De externe contacten zijn zeer divers. Zo onderhoud je contacten met externe (keten)organisaties, provinciale, regionale en gemeentelijke overheden, maatschappelijke groeperingen en leveranciers. Je bent het boegbeeld van jouw regio en vertaalt de strategie en organisatie doelstellingen naar de uitvoering binnen jouw regio gericht op het op- en afschalen als op cultuur, houding en gedrag. Jij zorgt voor de doorontwikkeling van de organisatie.
  3. Als regiomanager Zuid ben je lid van het landelijke MT waarbinnen je verantwoordelijk bent voor een aantal inhoudelijke landelijke portefeuilles en ben je verantwoordelijk voor ca. 10 tot 15 COA locaties in de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. Het regiokantoor is gevestigd in Budel.

Het Profiel

Mooie rol voor een zeer ervaren manager met een politiek/bestuurlijk netwerk die het verschil wil maken.
Je hebt een afgeronde academische opleiding, bij voorkeur (aangevuld met) een management of veranderkundige opleiding. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring in een managementfunctie in een complexe, grote (uitvoerings)organisatie. Je hebt ervaring met leidinggeven aan leidinggevenden en met het leidinggeven op afstand. Kennis van het opvangen en begeleiden van vergelijkbare doelgroepen en ervaring in het sociaal domein is een pré.
We zoeken een stevige, inspirerende persoonlijkheid. Iemand die rust, senioriteit en natuurlijk gezag uitstraalt, maar ook heel benaderbaar is. Iemand met een sociaal hart die de twee werelden van het hoofdkantoor dus landelijk en het lokale primaire proces kan verbinden. Je hebt je bedrijfsvoering en de cijfers van je regio op orde. Je weet overzicht en koers te houden in hectische tijden. Je hebt strategisch inzicht en je bent goed in staat om dat te vertalen naar concrete plannen. Je hebt een brede blik, houdt het overzicht, overziet de consequenties en creëert de verbinding tussen de diverse lagen binnen jouw regio. Je hebt ervaring met (cultuur)veranderopgaven en met het omgaan met weerstand. Je pakt door, bent gestructureerd en procesmatig sterk. Daarnaast toon je durf en lef en tegelijkertijd kun je doordacht acteren en ergens voor gaan staan als het moet. Je kijkt naar wat wel kan en bent positief ingesteld. Je hebt affiniteit met het sociaal domein en de doelgroep en je kunt helder verwoorden waarom juist het COA voor jou de organisatie is om bij en voor te werken. Een relevant netwerk is een pré maar geen vereiste. Je hebt geen 9/5 mentaliteit en kunt aanwezig zijn op primaire werkdagen zoals dinsdag en donderdag.
                                                                                                          
Om leiding te kunnen geven aan de beschreven ontwikkelingen binnen de genoemde context moet je zeker beschikken over de volgende competenties: Politieke en bestuurlijke sensitiviteit, strategisch vermogen, resultaat-, samenwerkings- en ontwikkelingsgericht, belastbaar, crisis bestendig/stressbestendig, daadkracht en flexibiliteit.

Aanbod en procedure

Het betreft hier een functie voor 36 uur. Inschaling volgt op basis van functie gerelateerde ervaring tussen
€ 5.722,49 tot maximaal € 7.466,80 bruto per maand op basis van 36 uur. Daarnaast biedt het COA aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden zoals een Individueel Keuze Budget van 18% van het jaarsalaris, een Loopbaan Budget en een Auto leaseregeling. Bij het COA ontvang je 144 verlofuren en kun je 26 uur bovenwettelijk verlof opnemen vanuit het Individueel Keuzebudget (IKB) bij een 36-urige werkweek. Je CV met motivatie zien we graag via onze website tegemoet. Reacties worden meteen behandeld, en doorgesproken met het COA. Sluitingsdatum procedure is 7 januari 2023.
Een assessment en een referentenonderzoek maakt deel uit van de sollicitatieprocedure. Je moet een actuele VOG kunnen overleggen. De procedure wordt begeleid door Nicoline Franken van Bosman & Vos. Informatie over deze functie kun je verkrijgen via mail nfranken@bosmanvos.nl of telefonisch op mobiel nummer 06 28 88 76 23.


Deel deze pagina in uw netwerk