select nicoline francine ingrid

Regiomanager Fonteynenburg (36 uur) Zoetermeer

Organisatie

Fonteynenburg ondersteunt en begeleidt mensen met een psychische kwetsbaarheid, soms in combinatie met een verslaving of forensische problematiek. De doelstelling is om te werken vanuit ieders kracht met een perspectief op herstel en zo zelfstandig mogelijk te wonen, leven en werken. Het werkgebied van de organisatie bestrijkt de regio Haaglanden (Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Delft, Zoetermeer en Wassenaar).
De begeleiding vindt plaats bij mensen thuis of op één van de Beschermd wonen/Beschermd thuis locaties. Werken aan herstel betekent samen met de cliënt, vanuit een goede match met de begeleider, werken aan eigen kracht en mogelijkheden, hoe groot of klein ook. Met als resultaat een zo normaal mogelijk leven, zoals de cliënt dat zelf voor zich ziet. Begeleiders zijn vakmensen (waaronder ervaringsdeskundigen) die begeleiden zonder stigma’s, vanuit een gelijkwaardige positie en met respect voor ieders eigenwaarde. In totaal werken er ongeveer 220 medewerkers. De totale omzet bedraagt €16 miljoen en de financiering van de begeleiding verloopt via zowel WMO, WLZ als Justitie. 
Fonteynenburg beweegt en ontwikkelt zich in een dynamisch landschap en een rijk gekleurd palet aan organisaties. De organisatie is ambitieus om te groeien en te verbeteren en gelooft in samenwerking zonder drempels in het belang van de cliënt. Fonteynenburg wil van toegevoegde waarde zijn, in het bijzonder op wijkniveau en heeft oog voor de veiligheid en leefbaarheid in de wijken waar de organisatie actief is. Dat betekent dat Fonteynenburg scherp moet blijven hoe ze, samen met strategische partners en anderen in een netwerkorganisatie duurzaam toegevoegde waarde kan (blijven) leveren voor cliënten, medewerkers, inwoners, andere stakeholders én de samenleving. De organisatie gaat uit van de nieuwe gedecentraliseerde en geambulantiseerde opzet van begeleiding in de wijk en dat mensen zoveel mogelijk zelfstandig kunnen (blijven) wonen, leven en werken in hun eigen omgeving. Dat vraagt deskundige en zelfstandige professionals die goed gefaciliteerd worden. Fonteynenburg gaat dan ook uit van het principe dat professionals veel regelruimte hebben om efficiënt te doen wat bij hun inhoudelijke werk hoort, maar geen last moeten hebben van de organisatorische werkzaamheden. 
De organisatie wordt aangestuurd door een directeur-bestuurder die samen met het MT werkt aan de doelstelling van de organisatie. Het MT bestaat naast de directeur-bestuurder uit 3 regiomanagers, een manager Finance & Control en een manager Strategie & Beleid. Voor de regio Zoetermeer zoeken we, in verband met het vertrek van de huidige manager, een nieuwe regiomanager.  
Als regiomanager ben je lid van het MT en draag je actief bij aan de totstandkoming van het strategisch beleid van de organisatie. De teams die je aanstuurt bestaan uit herstelcoördinatoren en herstelbegeleiders eventueel aangevuld met herstelondersteuners en/of ervaringsdeskundigen. Daarnaast wordt de regiomanager ondersteund door een regiocoördinator en een regiocoach, ter ondersteuning van respectievelijk vakmanschap van teams en medewerkers en persoonlijk leiderschap.

De Functie

Je bent integraal verantwoordelijk voor de kwaliteit, continuïteit van de begeleiding en de bedrijfsvoering. Je geeft leiding aan ongeveer 75 professionals die werken in teams, verdeeld over Beschermd wonen, Beschermd thuis, Begeleiding thuis en Participatie- activiteiten. Je hebt zowel intern als extern de positie van aanspreekpunt, ontwikkelaar en boegbeeld.
Intern: Als regiomanager bied je teams structuur, ruimte en opleidingsmogelijkheden om ook de komende jaren vakmanschap en persoonlijk leiderschap te ontwikkelen. Individueel én in groepsverband om de teamcohesie te vergroten. Je bewaakt het strategische organisatiebeleid en past dit toe in je eigen regio met behoud van couleur locale. Je draagt zorg voor een optimale dienstverlening in het primaire proces en een gezonde bedrijfsvoering, waarbij je oog hebt voor de veranderende markt.
Extern: De ontwikkeling die te zien is gaat over minder beschermd wonen en meer hybride woon- en begeleidingsvarianten, regionalisering en toenemende begeleiding van mensen thuis. Jij ziet kansen in innovatie en speelt hierop in door samenwerkingen binnen het regionale netwerk te initiëren. Je onderhoudt contacten met de GGZ, gemeente, maatschappelijk werkorganisaties, gehandicaptenzorg e.d.
Je houdt bij waar aanbestedingen interessant zijn om op in te tekenen en zoekt de mogelijkheden voor een consortium als dat de kansen van gunning vergroot. Er ligt in de regio potentie om te groeien en die kansen weet je te benutten.
Voor deze regio bedraagt de omzet € 6 miljoen. 
Als voor jou ook geldt dat iedereen een waardevolle plek in de samenleving verdient en je hieraan bij wilt dragen, dan is Fonteynenburg naar jou op zoek!

Het Profiel

Je hebt 5 – 10 jaar leidinggevende ervaring in het sociaal domein en een managementopleiding op minimaal post-hbo niveau afgerond. Je beschikt over academisch werk- en denkniveau. Je hebt kennis van en ervaring met het initiëren en begeleiden van organisatieontwikkelings-processen, waarbij je een bedrijfskundige kijk kunt hanteren. Uitgebreide en diepgaande kennis van bedrijfsvoering is niet noodzakelijk, affiniteit er mee hebben wel. Je snapt de kwetsbaarheid van de doelgroep, bent bekend met de samenwerkingspartners en/of ontwikkelingen binnen het sociaal domein (Wmo), justitieketen (DJI) en gezondheidszorg(GGZ). Je hebt ervaring in het werken in een veranderende context, waarbij je ook in moeilijke tijden de leiding neemt om veranderingen teweeg te brengen. Daar blijkt ook uit dat je beschikt over volharding, doorzettingsvermogen, integriteit en betrouwbaarheid. Je bent weliswaar zelf verantwoordelijk voor je regio, maar je bent ook een teamplayer. Dat betekent niet alleen dat je teams meeneemt in veranderprocessen, maar ook samen met je MT leden staat voor de organisatie en de uitgezette koers.
Verder herken je jezelf als:

  • ondernemend
  • vernieuwer
  • verbinder
  • durfal
  • iemand met relativerings- en inlevingsvermogen
  • iemand met humor
  • energiek

Aanbod en procedure

De functie is ingeschaald in FWG 70 van de CAO GGZ en is, afhankelijk van opleiding en ervaring, maximaal € 6.373,- bruto per maand. Daarnaast heb je recht op vakantiegeld (8%) en een eindejaarsuitkering van 8,33% (een volledige 13e maand). Aanstelling vindt in eerste instantie plaats voor een tijdelijke periode van één jaar, met uitzicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd. Je CV met motivatie zien we graag via onderstaande button. Reacties zijn welkom t/m 26 april 2020.
De intakegesprekken worden vanuit ons bureau via beeldbellen gevoerd vanaf 30 april. De 1e gespreksronde bij Fonteynenburg vindt plaats op 14 mei, de 2e ronde is op maandagmiddag 18 mei. Een case-assessment maakt deel uit van de sollicitatieprocedure. Een integriteitsverklaring en referentenonderzoek maken onderdeel uit van de procedure. Je moet een actuele VOG kunnen overleggen. De procedure wordt begeleid door Francine van Rosmalen van Bosman & Vos (070-3072980).


Deel deze pagina in uw netwerk