Regiomanager Midden-Zuid (fulltime) COA

Sluitingstermijn

Organisatie

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is voor de Nederlandse samenleving dé opvangorganisatie die zorgt voor opvang, begeleiding en uitstroom van vreemdelingen. Dit doet het COA door het faciliteren van veilige huisvesting, verstrekking van bestaansmiddelen en met gerichte programma’s. Het COA is een zelfstandig bestuursorgaan en voert in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie en in samenwerking met (keten)partners haar taken uit. De cultuur bij het COA is informeel en de betrokkenheid van medewerkers is groot. Het COA heeft vier kernwaarden die bepalend zijn voor de wijze waarop zij hun werk doen: ‘menswaardig, samen, open en resultaatgericht’. Werken bij het COA betekent dat je echt het verschil kunt maken. Het is een organisatie met veel dynamiek; het COA staat vaak in de spotlights. De organisatie van het COA heeft de kenmerken van een pioniersorganisatie. Op dit moment huisvest het COA circa 44.000 bewoners op circa 140 locaties verspreid over het land. In totaal zijn er ruim 4.000 medewerkers werkzaam. COA heeft het afgelopen jaar een enorme groei weten te realiseren, sommige regio’s zijn naar een verdubbeling gegaan in aantal opvanglocaties, bewoners en medewerkers. COA blijft zoeken naar aansluiting met de markt om succesvol te blijven.

Het directieteam van het COA bestaat uit 4 directeuren: een directeur Vakontwikkeling en Ondersteuning, een directeur Bedrijfsvoering, een directeur Opvang en Begeleiding (O&B) en een tijdelijke Programmadirecteur Capaciteitsopgave. Daarnaast kent het COA een bestuur en drie stafafdelingen (Audit, Concerncontrol en Strategie, Bestuur en Omgeving). Het directieteam is verantwoordelijk voor de operationele aansturing van het COA en het behalen van concrete resultaten.

De directie O&B is verantwoordelijk voor de opvang, begeleiding en logistiek op alle locaties. Het MT van de directie Opvang en Begeleiding bestaat uit 6 regiomanagers, een manager bewonerslogistiek en een adjunct directeur. Zij rapporteren aan de directeur Opvang en Begeleiding. De formatie van de directie O&B is sterk afhankelijk van groei en krimp van het aantal op te vangen asielzoekers. Vanwege het vertrek van de regiomanager Midden-Zuid zijn wij op korte termijn op zoek naar een regiomanager met stevige autonome management vaardigheden en iemand met situationele leiderschapsvaardigheden. Als regiomanager Midden-Zuid ben je samen met adjunct regiomanagers verantwoordelijk voor ca. 50 COA locaties in de provincies Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland. Het regiokantoor is gevestigd in Leersum.

De Functie

Je bent eindverantwoordelijk voor de opvang en begeleiding van asielzoekers in de regio Midden-Zuid. Ook sta jij aan het stuur voor de ketenbrede afstemming, samenwerking, financieel - en personeelsmanagement, relatiebeheer met gemeenten en provincies en stuur jij vaak op afstand de ca. 50 operationele uitvoeringslocaties aan. Je rol als regiomanager bestaat uit drie onderdelen: Een leidinggevende rol: je stuurt samen met je adjunct regiomanager de locatiemanagers aan en bent eindverantwoordelijk voor hun doorontwikkeling en de resultaten van jouw regio.  
Een bestuurlijke component: je houdt je bezig met de groei en krimp in de regio en onderhoudt het regionale netwerk. Jij bent het boegbeeld van jouw regio en vertaald de strategie en organisatie doelstellingen naar de uitvoering binnen jouw regio. Jij bent budgetverantwoordelijke voor jouw regio. Je hebt ervaring met bedrijfsvoering, forecasten, jaarplannen, facilitaire zaken en thema’s zoals vitaliteit, ziekteverzuim en recruitment.
Tenslotte ben je lid van het landelijke MT waarbinnen je verantwoordelijk bent voor een aantal inhoudelijke landelijke portefeuilles. 

Meer specifiek houdt de rol van regiomanager Midden-Zuid het volgende in: 
• Je stuurt samen met je adjunct regiomanager de locatiemanagers aan en draagt bij aan kwaliteitsverbetering van management en leiderschap. Je coacht, verbindt en faciliteert de managers, maar brengt ook zakelijkheid en duidelijkheid. Je bent hiernaast ondernemend en kan visie ontwikkelen en impact maken.
• Je zorgt dat je zichtbaar en aanspreekbaar bent en stimuleert de samenwerking tussen locaties. Ook zoek je je collega-regiomanagers actief op en ben je elkaars positieve criticaster. Je bent probleem oplossend en kunt besluitvaardig handelen. 
• Je onderhoudt (pro)actief een politiek, bestuurlijk en maatschappelijk netwerk. Je signaleert ontwikkelingen en kansen en weet hierop in te spelen en je gesprekspartners te overtuigen. Ook stimuleer je een ketenbrede afstemming en samenwerking.
• Je vertaalt en geeft uitvoering aan de visie, missie en meerjarenstrategie in tactische en operationele doelstellingen en in houding en gedrag.
• Je organiseert het calamiteitenmanagement in de regio.

Als echte netwerker onderhoud je diverse interne en externe contacten. Bij interne contacten moet je denken aan contact met de leden van de directie, manager bewonerslogistiek, regiomanagers, locatiemanagers en de vastgoedregisseur. De externe contacten zijn zeer divers. Zo onderhoud je contacten met externe (keten)organisaties, provinciale, regionale en gemeentelijke overheden, maatschappelijke groeperingen en leveranciers.
Je bent lid van het managementteam O&B en mede verantwoordelijk voor:
• De vertaling van de strategie en het voeren van operationeel beleid. 
• Het doorontwikkelen van de organisatie, zowel gericht op het op- en afschalen als op cultuur, houding en gedrag.
• Het behalen van de doelstellingen van de directie O&B.
• Het bijdragen aan het opstellen en realisatie van het jaarplan.
• Adviseren van de directeur over directie brede tactische en strategische vraagstukken, grote inhoudelijke thema’s en beleidsontwikkeling.

Dit is een mooie functie voor een manager die écht wil bijdragen aan acute maatschappelijke problematiek. Een manager die een uitdaging ziet in de huidige hectiek en crisis situatie.

Het Profiel

Dit is een mooie rol voor een zeer ervaren manager met een politiek/bestuurlijk netwerk die het verschil wil maken.
Je hebt een afgeronde academische opleiding, bij voorkeur (aangevuld met) een management of veranderkundige opleiding. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring in een managementfunctie in een complexe, grote (uitvoerings)organisatie. Je hebt ervaring met leidinggeven aan leidinggevenden en met het leidinggeven op afstand. Kennis van opvang, begeleiding en uitstroom van vreemdelingen is geen vereiste, ervaring in het sociaal domein is een pré. 

We zoeken een stevige, inspirerende persoonlijkheid. Iemand die rust, senioriteit en natuurlijk gezag uitstraalt, maar ook heel benaderbaar is. Iemand met een sociaal hart die de twee werelden van het landelijke hoofdkantoor en het lokale primaire proces kan verbinden. Je hebt je bedrijfsvoering en de cijfers van je regio op orde. Je weet overzicht en koers te houden in hectische tijden. Je hebt strategisch inzicht en je bent goed in staat om dat te vertalen naar concrete plannen. Je hebt een brede blik, houdt het overzicht, overziet de consequenties en creëert de verbinding tussen de diverse lagen binnen jouw regio. Je hebt ervaring met (cultuur)veranderopgaven en met het omgaan met weerstand. Je pakt door, bent gestructureerd en procesmatig sterk. Daarnaast toon je durf en lef en tegelijkertijd kun je doordacht acteren en ergens voor gaan staan als het moet. Je kijkt naar wat wel kan en bent positief ingesteld. Je hebt affiniteit met het sociaal domein en je kunt helder verwoorden waarom juist het COA voor jou de organisatie is om bij en voor te werken. Een relevant netwerk is een pré maar geen vereiste. Je hebt geen 9/5 mentaliteit en kunt aanwezig zijn op primaire werkdagen zoals dinsdag en donderdag.

Om leiding te kunnen geven aan de beschreven ontwikkelingen binnen de genoemde context moet je zeker beschikken over de volgende competenties: Politieke en bestuurlijke sensitiviteit, strategisch vermogen, resultaat-, samenwerkings- en ontwikkelingsgericht, belastbaar, crisis bestendig/stressbestendig, daadkracht en flexibiliteit.

Aanbod en procedure

Het betreft hier een functie voor 36 uur. Inschaling volgt op basis van functie gerelateerde ervaring met een maximum van € 7.466,80 bruto per maand op basis van 36 uur. Daarnaast biedt het COA aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden zoals een Individueel Keuze Budget van 18% van het jaarsalaris, een Loopbaan Budget, een Auto leaseregeling, en een optie tot uitkeren van dit budget als dertiende maand. Bij het COA ontvang je 144 verlofuren en kun je 26 uur bovenwettelijk verlof opnemen vanuit het Individueel Keuzebudget (IKB) bij een 36-urige werkweek. Je CV met motivatie zien we graag via onze website tegemoet. Reacties zijn welkom t/m 30 september 2022.

Een assessment en een referentenonderzoek maakt deel uit van de sollicitatieprocedure. Je moet een actuele VOG kunnen overleggen. De procedure wordt begeleid door Nicoline Franken van Bosman & Vos. Informatie over deze functie kun je verkrijgen via mail nfranken@bosmanvos.nl of telefonisch op mobiel nummer 06 28 88 76 23.


Deel deze pagina in uw netwerk