crista
  • Secretaris Divisiedirecteur (32-36 uur) Pieter van Foreest - Delft

Secretaris Divisiedirecteur (32-36 uur) Pieter van Foreest - Delft

Sluitingstermijn

Organisatie

Pieter van Foreest is een veelzijdige en tot de top 10 van de ZorgKaart Nederland behorende, thuis en verpleeghuiszorgorganisatie. De organisatie heeft 25 locaties, thuiszorg, revalidatie en herstel, hulp bij huishouden, ontmoetingscentra en diverse services en diensten. Dit gebeurt door 3600 medewerkers en 1500 vrijwilligers. (www.pietervanforeest.nl).
De organisatie heeft onlangs gekozen voor een regiostructuur om de regio meer te betrekken bij de ontwikkelingen van zorg en welzijn (gevoed door IZA en WOZO vanuit de overheid). Het is nodig om met partijen samen te werken en een goed netwerk te hebben om in deze tijd in te kunnen spelen op de behoefte van de klant en goed werkgeverschap voor de medewerkers. Daarnaast is gekozen voor een verandering in leiderschap, waarbij het vooral gaat om het ontwikkelen van eigenaarschap, eigen verantwoordelijkheid nemen, maar ook geven binnen ieders context en meer focus op ondernemerschap en creativiteit. Deze ontwikkelingen zijn in volle gang.
Er zijn twee divisiedirecteuren, elk verantwoordelijk voor alle geboden zorg en begeleiding in de twee regio’s: Westland en Midden Delftland en Delft en Oostland. Daarnaast is er een directeur Behandeling en Expertise.
Gezien de veelheid aan ontwikkelingen, hebben ze alle drie een secretaris nodig die hen faciliteert op beleids-, projectmatig en organisatorisch gebied. Op dit moment is er een vacature voor de divisie Delft en Oostland. Mogelijk komt de divisie Behandeling en Expertise daar op termijn nog bij. 

De Functie

Dit is een veelzijdige en invloedrijke functie in een dynamische omgeving. Als secretaris faciliteer en adviseer je – proactief en ongevraagd – de divisiedirecteur en het divisie MT op het gebied van tactische en operationele vraagstukken en beleidsontwikkeling. Je bereidt beleidsvoorstellen voor en adviseert over te volgen procedures en besluitvorming. Je draagt zorg voor de opzet, voortgang en implementatie van projecten binnen de divisie (project- en programmamanagement).
Je redigeert voorstellen of levert input op beleidsnotities zoals ontwikkelingen op het gebied van WOZO en IZA en het jaarplan van de divisie. Ook ondersteun je bij reacties op klachten. Aangeleverde stukken beoordeel je en je geeft een helder geformuleerd en onderbouwd advies over de inhoud en draagt waar nodig zorg voor aanpassingen. Ook houd je vinger aan de pols bij de voortgang van het jaarplan; je houdt het overzicht en de regie, springt in waar nodig en jaagt aan. Daarnaast help je de directeur om tot goed afgestemde besluitvormingsprocessen te komen. Je bereidt dit voor, zorgt dat je weet wat er speelt en zorgt dat documentatie en informatie volledig is.
Je ondersteunt de divisiedirecteur bij de voorbereiding van managementreviews en je bereidt het overleg van de divisiedirecteur met de onderdeel commissie van de OR voor. Je draagt mede zorg voor de afstemming met de andere 2 divisies en de ondersteunende diensten op relevante onderdelen.
De ontwikkeling van de functie staat niet stil en in gezamenlijk overleg ontwikkelt het takenpakket mee.

Het Profiel

Je beschikt over academisch werk- en denkniveau en hebt ervaring als sparringpartner op MT- en directieniveau. De zorg en bij voorkeur de VVT is je bekend. Je hebt kennis over governance en weet hoe besluitvorming werkt en hoe daarin te faciliteren. Je hebt ervaring met medezeggenschapsorganen en (h)erkent de urgentie van agendapunten.
Doordat je gestructureerd werkt, behoud je overzicht en ben je in staat proactief en probleemoplossend te werken en ook de lange(re) termijn vraagstukken te bewaken. Daarbij weet je goed te schakelen tussen in ieder geval tactisch en operationeel niveau. Dankzij je heldere en compacte manier van schrijven, weet je complexe vraagstukken te vertalen in bondige plannen. Daarbij adviseer je hoe processen en projecten aan te pakken of pak je de rol om projecten te coördineren.
Je vindt het leuk om een ondersteunende rol te hebben. Daarbij krijg je de ruimte en het vertrouwen om zelfstandig te werken en je signaleert of reflecteert tijdig als het anders loopt dan gewenst. Het is daarbij niet alleen de openheid en eerlijkheid die je laat zien, maar ook je oplossend vermogen.
Kortom je bent van veel markten thuis, hebt plezier in het oppakken van verschillende rollen en herkent jezelf bovendien in het volgende:

  • In staat om in overleggen overtuigend en sturend op te treden en zaken gedaan te krijgen.
  • Een mensgerichte en verbindende houding.
  • Integer in het omgaan met een grote variatie aan informatie.
  • Initiatiefrijk en gericht op het behalen van resultaten.
  • Verantwoordelijkheid nemend.
  • Faciliterend en ondersteunend.
  • Bekend met projectmatig werken.

Aanbod en procedure

De functie is vacant voor 32 – 36 uur. De functie is ingedeeld in schaal FWG 65 van de CAO VVT en het salaris bedraagt maximaal € 6.422,= bruto per maand bij een 36-urige werkweek. Daarbij bouw je pensioen op bij pensioenfonds Zorg en Welzijn en ontvang je een eindejaarsuitkering van 8,3% en vakantiegeld van 8%. Verder is er een uitgebreid pakket aanvullende arbeidsvoorwaarden. De aanstelling is in eerste instantie voor een jaar, maar bij gebleken geschiktheid is er sneller uitzicht op een vast dienstverband. Je kunt tot en met 31 augustus 2023 op de functie reageren via onze website www.bosmanvos.nl/vacatures.
De intakegesprekken worden via beeldbellen zo snel mogelijk gevoerd. De gespreksrondes bij Pieter van Foreest, vinden in overleg plaats. Een (case-) assessment en referentenonderzoek kunnen onderdeel uitmaken van de procedure. Je moet een actuele VOG kunnen overleggen. De procedure wordt begeleid door Francine van Rosmalen van Bosman & Vos. Informatie over deze functie kun je verkrijgen via mail fvanrosmalen@bosmanvos.nl of telefonisch via 06 41903994.


Deel deze pagina in uw netwerk