select nicoline francine ingrid
 • Strategisch Adviseur(s) – Architect MedMij (32-36 uur) Den Haag

Strategisch Adviseur(s) – Architect MedMij (32-36 uur) Den Haag

Sluitingstermijn

Organisatie

MedMij is dé Nederlandse standaard voor het veilig uitwisselen van gezondheidsgegevens tussen zorggebruiker en gezondheidsprofessionals. Stichting MedMij zet zich ervoor in dat iedereen zijn eigen gezondheidsgegevens levenslang veilig en betrouwbaar kan verzamelen, beheren en delen in een zelfgekozen persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) met MedMij-label. Alle partijen (PGO en zorgverleners) die aan de hoge eisen van MedMij voldoen, mogen gebruik maken van het MedMij-label. Als je het MedMij-label ziet, dan weet je dat jouw gezondheidsgegevens daar veilig en betrouwbaar uitgewisseld kunnen worden en dat daarbij voldaan wordt aan de hoge eisen van MedMij.

Stichting MedMij is in 2018 opgericht om onafhankelijk af te wegen of een partij deelnemer mag worden van MedMij. MedMij is sinds 1 januari 2020 een zelfstandige stichting. Als partijen aan kunnen tonen zich aan de afspraken uit het afsprakenstelsel te houden, dan sluit de stichting een deelnemersovereenkomst met hen af. Dat waarborgt dat alle deelnemers op de MedMij-manier gegevens kunnen uitwisselen.
De kerntaken van MedMij zijn:

 • Het waarborgen van de optimale vertrouwelijkheid, veiligheid en betrouwbaarheid van de gegevensuitwisseling volgens het MedMij Afsprakenstelsel;
 • Het beheren en doorontwikkelen van het MedMij Afsprakenstelsel;
 • Het stimuleren van het gebruik van het MedMij Afsprakenstelsel door (potentiële) deelnemers en eindgebruikers. 

Stichting MedMij heeft een directeur en twee onafhankelijke bestuurders. Daarnaast heeft MedMij een eigenaarsraad waarin koepels namens patiënten/zorggebruikers en zorgaanbieders vertegenwoordigd zijn. De verhouding tussen zorgaanbieder en zorggebruiker is altijd gelijk. De eigenaarsraad is de ledenraad van de vereniging. Daarnaast is er een adviesraad. Hierin zitten afgevaardigden namens patiënten, zorgaanbieders en MedMij-deelnemers. De adviesraad adviseert onder meer over de releasekalender van het afsprakenstelsel. Zo zorgt MedMij ervoor dat de belangen van externe belanghebbenden op het gebied van doorontwikkeling, prioritering en implementatie zorgvuldig zijn afgewogen.
 
MedMij is een no-nonsense, hands-on, dynamische organisatie met een start-up cultuur. Vanwege de groei van de organisatie zijn wij op zoek naar strategisch adviseurs – architecten. Op www.medmij.nl en in het strategisch plan (https://medmij.nl/media/medmij-meerjarenplan-2022-2024/) vind je meer informatie over de organisatie en haar partners.

De Functie

Als Strategisch Adviseur-Architect binnen het team Ontwikkeling zorg je er samen met jouw collega’s en onze partners voor dat de afspraken en benodigde standaarden effectief zijn en nieuwe functionaliteiten op basis van de marktbehoefte worden ontwikkeld. Je draagt bij aan de verbetering van het afsprakenstelsel en ondersteunt leveranciers en zorgaanbieders bij het aansluiten op MedMij.

Om de eisen en standaarden voor een veilige en betrouwbare uitwisseling te realiseren, gebruik je je kennis van IT, de zorg en het MedMij afsprakenstelsel om met architecten en leveranciers te overleggen. Je bent in staat om in heldere taal zorggebruikers, zorgverleners en bestuurders de impact en relevantie van de technische oplossingen uit te leggen. Je kunt overtuigen op de inhoud, met inlevingsvermogen en respect voor de verschillende invalshoeken en visies van de betrokken stakeholders. Nieuwe onderwerpen kun je je snel eigen maken en je schakelt makkelijk tussen de verschillende stakeholders en prioriteiten.

Het Profiel

Je weet je doelen te prioriteren en de voortgang te bewaken en hierover tijdig te rapporteren.
Je bent gemakkelijk benaderbaar en straalt rust en expertise uit. Mensen voelen zich gehoord en op hun gemak bij jou. Mede dankzij jouw organisatiesensitiviteit weet je je tactisch en flexibel op te stellen in een uitdagend en complex vakgebied. 

Verder herken je je in het volgende:

 • Je kennisniveau op zorg-ICT-gebied is van WO-niveau;
 • Minimaal 5 jaar relevante werkervaring (b.v. als informatieanalist, projectleider, architect, adviseur);
 • Je hebt ervaring in het ontwikkelen en implementeren van informatie-uitwisseling;
 • Je bent een echte teamspeler, die makkelijk samenwerkt met verschillende organisaties;
 • Je kunt overtuigen op de inhoud waarbij je enthousiasmeert en inspireert.

Onderstaande competenties zijn kenmerkend:

 • Verbindend
 • Overtuigend en enthousiasmerend
 • Communicatief sterk
 • Ondernemend en innovatief
 • Weerstand kunnen overwinnen

Aanbod en procedure

Het salaris, afhankelijk van opleiding en ervaring, wordt bepaald in overheidsschaal 13-15. Daarnaast 8% vakantiebijslag en een eindejaarsuitkering van 8%. MedMij kent een onkostenvergoeding voor thuiswerken en een premievrij pensioen. De aanstelling is in eerste instantie voor een jaar.
Reacties zijn welkom via onze website. De intakegesprekken bij Bosman & Vos (online of in Rijswijk) starten op 7 april. De gesprekken bij MedMij vinden vanaf half april plaats. Een referentencheck maakt onderdeel uit van de procedure.
De procedure wordt begeleid door Nicoline Franken van Bosman & Vos. Informatie over deze functie en de procedure kun je verkrijgen via nfranken@bosmanvos.nl of 06-28887623.


Deel deze pagina in uw netwerk