karin
 • Strategisch Manager Advies en Meldpunt Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (32-36 uur) Rotterdam

Strategisch Manager Advies en Meldpunt Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (32-36 uur) Rotterdam

Sluitingstermijn

Organisatie

Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR) functioneert sinds 2018 als zelfstandige organisatie en heeft als doel het duurzaam stoppen van geweld. Het werkgebied beslaat 15 gemeentes en is onderverdeeld in vier gebieden, om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de samenwerkingspartners (wijkteams, Jeugdbescherming, de politie, Jeugdzorg, huisartsen, CJG, e.d.) en de lokale infrastructuur. Het Advies en Meldpunt werkt als één team voor het gehele werkgebied. Veilig Thuis is er voor iedereen in de regio Rotterdam Rijnmond: van jong tot oud en voor zowel burgers als professionals. De organisatie levert een bijdrage aan het stoppen van huiselijk geweld en heeft daarbij vanuit de gemeentes in de regio de volgende opdracht:

 • Het bieden van advies en ondersteuning.
 • Het aannemen van meldingen en deze beoordelen op veiligheid.
 • Het inzetten van hulp (bij acute onveiligheid direct door het crisisteam).
 • Het uitvoeren van de interventies Onderzoek en Voorwaarden & Vervolg.
 • Het uitvoeren van casemanagement bij een tijdelijk huisverbod.
 • Het geven van voorlichting.

In totaal zijn er 230 mensen (180 fte) werkzaam. Er is ruim € 16 miljoen beschikbaar; dit bedrag wordt op basis van subsidie met heldere prestatie indicatoren verstrekt. Het MT bestaat uit de bestuurder en vijf managers, te weten een manager bedrijfsvoering, een manager beleid en kwaliteit, een manager advies- en meldpunt, een manager gebiedsteams en een manager voor crisisteam en tijdelijke huisverboden. De teams hebben allen een teamcoördinator. De manager vormt samen met de teamcoördinator een tandem bij de aansturing van de teams. Gezien de omvang van het team advies en meldpunt zijn daar drie teamcoördinatoren actief. In totaal gaat het om 50 medewerkers (procesregisseurs) en € 5 miljoen budget per manager, waarbij de teamcoördinatoren op inhoud en de dagelijkse gang van zaken het primair proces ondersteunen.
Begin 2022 vertrekt de manager advies- en meldpunt vanwege het aanvaarden van een nieuwe baan. Hierdoor zijn we op zoek naar een manager, die de ingezette kwalitatieve en strategische koers verder vormgeeft.

De Functie

Je bent integraal verantwoordelijk en schakelt continu tussen zowel strategische - en tactische - als interne en externe zaken. Je vertegenwoordigt VTRR extern, verstevigt de positie en zorgt dat er goede samenwerkingsafspraken zijn met collega-organisaties, zodat er oplossingen komen voor daar waar het knelt. Dat vraagt zowel extern als intern goede afstemming en samenwerking met partners, met de MT leden en met je teamcoördinatoren. Je vormt als het ware een kwintet met collega managers en een kwartet met de teamcoördinatoren, waarbij je weet van elkaar wie wanneer aan het stuur zit.
Je signaleert trends en ontwikkelingen in het vakgebied en het externe veld van samenwerkingspartners en onderzoekt wat dat betekent voor de interne processen. Niet alleen voor je eigen afdeling, maar voor de hele organisatie. Je bent naast manager voor je eigen afdeling, ook programmanager of projectmanager ten aanzien van strategische ontwikkelingen en vertegenwoordigt Veilig Thuis RR als geheel.

Je bent verantwoordelijk voor de resultaten, zowel op het gebied van bedrijfsvoering als kwaliteit en bewaakt de samenhang. Samen en in afstemming met je collega MT-leden draag je zorg voor het behalen van de vastgestelde KPI’s en ben je verantwoordelijk voor de personele en financiële begroting van jouw team.
Met je team maak je afspraken over de te behalen resultaten. Je stimuleert en faciliteert eigenaarschap en zorgt dat de organisatie aan de randvoorwaarden voldoet. Je creëert een open leerklimaat en nodigt medewerkers uit om mee te denken in innovatieve projecten en pilots. Je toetst plannen op haalbaarheid en realisme en zorgt dat er structuur komt om de implementatie te waarborgen.

Bij de functie hoort dat je gemiddeld eens per maand een week, buiten kantoortijden, achterwacht van de bereikbaarheidsdienst bent. Bij de organisatie hoort dat je ook bereid bent andere teams aan te sturen en dus te wisselen.

Kortom: als je goed bent in het verbinden van mensen en processen op verschillende niveaus, (intern en extern) programmamanagement en projectmanagement een belangrijk onderdeel van je werkzame leven is geweest en je het verschil wilt maken in het leven van mensen door voorwaarden te creëren voor een veilig thuis, dan is dit een mooie kans.

Het Profiel

Je bent in het bezit van sterke managementkwaliteiten zodat het evenwicht wordt bewaard tussen kwaliteit van dienstverlening, de kracht van de professional en de beschikbare middelen. Je bent een prettige, stabiele en toegankelijke persoonlijkheid die met energie anderen weet te inspireren. Uiteraard ben je oprecht geïnteresseerd in je medewerkers en vind je altijd tijd voor het informele gesprek. Je hebt natuurlijk overwicht, bent betrokken en betrouwbaar, waardoor mensen zich gesteund voelen en open communiceren. Je verbindt de interne organisatie met de externe ontwikkelingen en kijkt waar innovatieve initiatieven tot stand kunnen komen en werkt dat uit in programma’s en projecten.
Je onderhoudt je contacten in het netwerk, bent in staat om snel te schakelen en werkzaamheden te delegeren. Daarbij geef je duidelijkheid over kaders en bevoegdheden. Bovendien heb je het vermogen te werken in complexe en escalerende situaties en hierin de rust te waarborgen. Dankzij je sociale vaardigheden weet je te verbinden, te overtuigen en draagvlak te creëren. Je hebt ervaring met het overbruggen van tegengestelde opvattingen en belangen en je bent proactief en besluitvaardig. Op basis van input en gemaakte afwegingen ga je doortastend te werk en blijf je zowel je team, het MT als de externe partners informeren. Je schroomt niet ook in de spiegel te kijken en te reflecteren op je eigen handelen. Verder zijn onderstaande punten op jou van toepassing:

 • Academisch werk- en denkniveau, met een afgeronde managementopleiding en minimaal 5 jaar leidinggevende ervaring op strategisch niveau.
 • Kennis van het sociaal domein. Het is een pré als je gewerkt hebt binnen of bekend bent met veiligheid.
 • Ervaring met dynamiek en (politieke) druk.
 • Analytisch en gestructureerd.
 • Open en transparant communicerend.
 • Een teamplayer.
 • Stevig en jezelf goed kennen.
 • Flexibele houding en doortastend.

Aanbod en procedure

Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring maximaal € 6.443,= conform schaal 13 in de CAO Jeugdzorg. Dit wordt aangevuld met een vakantietoeslag van 8%, een eindejaarsuitkering van 8,3%. VTRR heeft aantrekkelijke voorzieningen zoals een volledige reiskostenvergoeding op basis van OV en een meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden. De aanstelling is voor een jaar, met uitzicht op een verlenging bij gelijkblijvende omstandigheden.
Reactie op de vacature is welkom tot en met 9 januari 2022. De intakegesprekken gaan via beeldbellen vanaf 13 januari. De gesprekken bij VTRR zijn op 24 en 27 januari. Het arbeidsvoorwaardengesprek is op 28 januari. Het krijgen van een VOG is randvoorwaarde voor de aanstelling. Francine van Rosmalen begeleidt de procedure en is bereikbaar voor vragen op 06-41903994 of via fvanrosmalen@bosmanvos.nl.


Deel deze pagina in uw netwerk