karin
 • Strategisch Manager Crisisteam en Tijdelijk Huisverbod (32-36 uur) Veilig Thuis Rotterdam

Strategisch Manager Crisisteam en Tijdelijk Huisverbod (32-36 uur) Veilig Thuis Rotterdam

Organisatie

Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR) functioneert sinds 2018 als zelfstandige organisatie en heeft als doel het duurzaam stoppen van geweld. Het werkgebied beslaat 15 gemeentes en is onderverdeeld in vier gebieden, om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de samenwerkingspartners (wijkteams, Jeugdbescherming, de politie, Jeugdzorg, huisartsen, CJG, e.d.) en de lokale infrastructuur. Veilig Thuis is er voor iedereen in de regio Rotterdam Rijnmond: van jong tot oud en voor zowel burgers als professionals. De organisatie levert een bijdrage aan het stoppen van huiselijk geweld en heeft daarbij vanuit de gemeente de volgende opdracht:

 • Het bieden van advies en ondersteuning.
 • Het aannemen van meldingen en deze beoordelen op veiligheid.
 • Het inzetten van hulp (bij acute onveiligheid direct door het crisisteam).
 • Het uitvoeren van de interventies Onderzoek en Voorwaarden & Vervolg.
 • Het uitvoeren van casemanagement bij een tijdelijk huisverbod.
 • Het geven van voorlichting.

In totaal zijn er 230 mensen (180 fte) werkzaam. Er is een begroting van € 16 miljoen; dit bedrag wordt op basis van subsidie met heldere prestatie indicatoren verstrekt. Het MT bestaat uit de bestuurder en vijf managers, te weten een manager bedrijfsvoering, een manager beleid en kwaliteit, een manager advies- en meldpunt, een manager gebiedsteams en een manager voor crisisteams en tijdelijke huisverboden.
Vorig jaar is gestart met een traject dat ‘Samenwerken naar beter’ heet. Dat is een breed ingezet traject over leiderschap, cultuur, structuur, besluitvorming en rolverdeling. Dit traject is een continu proces van verbeteren en ontdekken, waar alle geledingen bij betrokken zijn. Binnen de teams van het primair proces geldt ook nog dat er inhoudelijke ontwikkeling en deskundigheidsbevordering is ingezet. Kortom een lerende organisatie met oog voor continu verbeteren.
Begin dit jaar is de manager van het crisisteam en tijdelijk huisverbod (THV) vertrokken, waardoor we op zoek zijn naar vaste invulling.

De Functie

Je bent integraal verantwoordelijk en schakelt continu tussen zowel strategische - en tactische - als interne en externe zaken. Je vertegenwoordigt VTRR extern, verstevigt de positie en zorgt dat er goede samenwerkingsafspraken zijn en worden nageleefd met collega-organisaties, zodat er oplossingen komen voor daar waar het knelt. Dat vraagt zowel extern als intern goede afstemming en samenwerking met partners, met de MT leden en met je teamcoördinatoren. Je vormt als het ware een tandem, waarbij je weet van elkaar wie wanneer aan het stuur zit. Je signaleert trends en ontwikkelingen in het vakgebied en het externe veld van samenwerkingspartners en onderzoekt wat dat betekent voor de interne processen. Niet alleen in je eigen werkgebied en teams, maar ook werkgebied overstijgende portefeuilles, die voor de hele organisatie van belang zijn, zoals de inzet van ervaringsdeskundigen, goed werkgeverschap, e.d. Samen en in afstemming met je collega MT-leden draag je zorg voor het behalen van de vastgestelde KPI’s en ben je verantwoordelijk voor de personele en financiële begroting van jouw teams.
Met de teams maak je afspraken over de te behalen resultaten (productie). Je stimuleert en faciliteert eigenaarschap en zorgt dat de organisatie aan de randvoorwaarden voldoet. Je creëert een open leerklimaat en nodigt medewerkers uit om mee te denken in innovatieve projecten en pilots. In totaal gaat het om circa 50 medewerkers (procesregisseurs) en € 5 miljoen van de begroting, waarbij de teamcoördinatoren op inhoud en de dagelijkse gang van zaken het primair proces ondersteunen.
Verder zorg je dat er een goede structuur staat ten aanzien van de ontwikkel- en besluitvormingsprocessen.
Bij de functie hoort dat je flexibel bent in je bereikbaarheid en daarnaast gemiddeld eens per maand een week, buiten kantoortijden, achterwacht van de bereikbaarheidsdienst bent.
Kortom: als je goed bent in het verbinden van mensen en processen op verschillende niveaus en je het verschil wilt maken in het leven van mensen door veiligheid mogelijk te maken, dan is dit een mooie kans.

Het Profiel

Je bent in het bezit van sterke managementkwaliteiten zodat het evenwicht wordt bewaard tussen kwaliteit van dienstverlening, de kracht van de professional en de beschikbare middelen. Je bent een prettige, stabiele en toegankelijke persoonlijkheid die met energie en op coachende wijze anderen weet te inspireren. Je hebt natuurlijk overwicht, bent betrokken en betrouwbaar, waardoor mensen zich gesteund voelen en open communiceren. Je staat stevig in je schoenen en kan snel en flexibel schakelen tussen waar je mee bezig was en wat er acuut nodig is. Als medewerkers een beroep op je doen bij een casus waar ze zelf niet verder mee komen, dan sta je voor hen klaar, ondersteun je ze naar externe partners, zodat de cliënt geholpen wordt. Je verbindt de interne organisatie met de externe ontwikkelingen en kijkt waar innovatieve initiatieven tot stand kunnen komen. Je onderhoudt het netwerk, bent in staat om snel te schakelen en werkzaamheden te delegeren. Bovendien heb je het vermogen te werken in complexe en escalerende situaties en hierin de rust te waarborgen. Dankzij je sociale vaardigheden weet je te verbinden, te overtuigen en draagvlak te creëren. Je hebt ervaring met het overbruggen van tegengestelde opvattingen en belangen en je bent proactief en besluitvaardig. Op basis van input en gemaakte afwegingen ga je doortastend te werk en blijf je zowel teams, het MT als de externe partners informeren. Je schroomt niet ook in de spiegel te kijken en te reflecteren op je eigen handelen. Verder zijn onderstaande punten op jou van toepassing:

 • Academisch werk- en denkniveau, met een afgeronde managementopleiding en minimaal 5 jaar leidinggevend ervaring op strategisch niveau.
 • Kennis van het sociaal domein.
 • Analytisch en gestructureerd.
 • Ervaring met bedrijfsvoering processen van financiën, personeel en KPI’s.
 • Open en transparant communicerend.
 • Een teamplayer.
 • Stevig en zichzelf goed kennen.
 • Flexibele houding en doortastend.

Aanbod en procedure

Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring maximaal € 6.443,= conform schaal 13 in de CAO Jeugdzorg. Dit wordt aangevuld met een vakantietoeslag van 8%, een eindejaarsuitkering van 8,3%. VTRR heeft aantrekkelijke voorzieningen zoals een volledige reiskostenvergoeding op basis van OV en een meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden. De aanstelling is voor een jaar, met uitzicht op een verlenging bij gelijkblijvende omstandigheden. Reacties op de vacatures zijn welkom tot en met 9 juni 2021 via onze website.
De gesprekken bij VTRR zijn in de tweede helft van juni. Het krijgen van een VOG is randvoorwaarde voor de aanstelling. Francine van Rosmalen begeleidt de procedure en is bereikbaar voor vragen op 06-41903994 of via fvanrosmalen@bosmanvos.nl.


Deel deze pagina in uw netwerk