watze ingrid
 • Voorzitter bestuur Stichting (Bewindvoering) Nu voor Later regio Randstad

Voorzitter bestuur Stichting (Bewindvoering) Nu voor Later regio Randstad

Sluitingstermijn

Organisatie

Stichting Bewindvoering Nu voor Later heeft tot doel om zonder winstoogmerk op te treden als bewindvoerder voor mensen met psychosegevoeligheid. Het betreft zowel beschermings- als testamentair bewind. Kenmerkend is dat het gaat om financiële zorgverlening voor een specifieke groep met specifieke problemen. Stichting Bewindvoering Nu voor Later behartigt de belangen van 150 cliënten.
De separate stichting, Stichting Nu voor Later, geeft voorlichting en informatie aan derden over beschermings- en testamentair bewind voor deze specifieke doelgroep. Deze stichting heeft een ANBI-status.
Mensen met ernstige psychische problemen zijn veelal beperkt in hun maatschappelijk functioneren. Ze zijn minder zelfredzaam en kunnen niet zonder ondersteuning. Naasten, zoals ouders, zijn de meest overbelaste groep mantelzorgers. Nu voor Later ontzorgt, maar de naasten en de hulpverleners blijven altijd een rol houden als betrokken partijen. Bij het geven van voorlichting is niet alleen het beschermen van het vermogen het uitgangspunt, maar ook de -vaak verstoorde- dynamiek van het gezin.
De stichtingen zijn op initiatief van Vereniging MIND Ypsilon opgericht. In bijna dertig jaar is Stichting Bewindvoering Nu voor Later uitgegroeid tot een kleine, slagvaardige en professionele organisatie.
De overheid heeft in 2014 de kwaliteitseisen waaraan bewindvoerders(kantoren) dienen te voldoen, aanzienlijk aangescherpt. De stichting voldoet aan deze eisen. Het is bovendien een financieel gezonde organisatie.
Het kantoor is gevestigd te Leiden. Het team bestaat uit vijf medewerkers (professionele bewindvoerders en administratieve ondersteuners). Eén van hen is directeur. Stichting Bewindvoering Nu voor Later is de werkgever van het personeel.
Beide stichtingen worden bestuurd door hetzelfde bestuur. Nu voor Later is op zoek naar een nieuwe voorzitter.

Het bestuur

Het bestuur ontwikkelt zich tot een betrokken en actief meedenkend en adviserend bestuur.
Het schakelt en balanceert tussen afstand en nabijheid. Het gaat om toezicht houden en klankbord zijn voor kantoor, met gepaste distantie en persoonlijke betrokkenheid, met stevig positie nemen en toegankelijk zijn.
Hoofdtaken:

 • het besturen van beide stichtingen,
 • het jaarlijks vaststellen van een beleidsplan met bijbehorende begroting,
 • het toezien op het handelen van de directeur,
 • het volgen van externe ontwikkelingen en deze omzetten in kansen,
 • het onderhouden van de relatie met overige partijen in het veld,
 • het uitvoeren van de statutair voorgeschreven taken.

De Functie

De voorzitter vertegenwoordigt de stichtingen en werkt nauw samen met de directeur. Samen actualiseren zij de strategie en positionering van Nu voor Later.
Het bestuur vergadert acht keer per jaar en bij behoefte tussentijds. Het tijdsbeslag voor de voorzitter is 8 tot 12 uur per maand. De onkostenvergoeding is passend bij de aard en omvang van Nu voor Later.

Het Profiel

De Voorzitter Bestuur Nu voor Later

 • stelt de kwaliteit van de specifieke zorg voorop,
 • heeft verantwoordelijkheidsgevoel, een onafhankelijke opstelling en bestuurlijke kwaliteiten,
 • is conceptueel sterk, strategisch, oplossingsgericht, besluitvaardig, communicatief en verbindend,
 • is maatschappelijk actief op zorginhoudelijk gebied en/of vertrouwd met financiële zorgverlening,
 • is bekend met de achterliggende problematiek van psychosegevoeligheid, 
 • begrijpt dat het om financiële zorgverlening gaat die bij de doelgroep past.


Aanbod en procedure

De inschrijftermijn voor deze positie sluit op 9 oktober 2021.
De intakegesprekken bij Bosman & Vos vinden (afhankelijk van RIVM-maatregelen eventueel online) plaats tussen 11 en 14 oktober 2021.
De gesprekken bij Nu voor Later worden gevoerd in week 43 of 44 (25 oktober – 5 november).
De procedure wordt begeleid door Crista Vonkeman, Adviseur bij Bosman & Vos.
Meer informatie over de organisatie kunt u opvragen via cvonkeman@bosmanvos.nl / 070 302 29 80.
We lezen graag terug waarom deze rol en dit specifieke profiel u past.
Uw motivatie en cv ontvangen we graag via onze website.


Deel deze pagina in uw netwerk