Voorzitter Cliëntenraad Amsterdam UMC

Sluitingstermijn

Organisatie

Amsterdam UMC streeft naar de beste patiëntenzorg vandaag én in de toekomst, vanuit de missie
Samen ontdekken we de zorg van morgen’.

Sinds juni 2018 zijn de universitair medische centra VUmc en AMC samengegaan als Amsterdam UMC, waar 16.000 mensen samenwerken -op twee locaties- aan drie kerntaken: patiëntenzorg, onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Amsterdam UMC richt zich vooral op tertiaire zorg, vaak complexe behandelingen van zeldzame ziekten. Voor ‘zorg op de juiste plek’ wordt samengewerkt met ziekenhuizen in de ruime regio. Daarnaast leidt Amsterdam UMC artsen, medisch specialisten, verpleegkundigen en andere zorgprofessionals op. Op het gebied van wetenschappelijk onderzoek doet Amsterdam UMC mee op het hoogste (inter)nationale niveau.
 
De Cliëntenraad
Cliëntenraad Amsterdam UMC, de samenvoeging van de cliëntenraden VUmc en AMC is een betrokken cliëntenraad in een dynamische werkomgeving. De raad bestaat uit gemotiveerde, actieve leden met uiteenlopende achtergrond; zij zijn of voelen zich op verschillende manieren betrokken bij de ziekenhuiszorg. De Cliëntenraad Amsterdam UMC: 

O Behartigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten/ patiënten van Amsterdam UMC:

 • Met een heldere focus op wensen en belangen, behoeften en ervaringsdeskundigheid van patiënten/cliënten.
 • Met kennis van programma’s en werkwijzen van een universitair ziekenhuis, innovaties en vernieuwingen in de zorg.

O Stimuleert dat deze belangen op alle niveaus in Amsterdam UMC integraal onderdeel uitmaken:

 • Van bestuurlijke afwegingen en besluitvorming.
 • In de doorontwikkeling/ uitwerking van visie en beleid.
 • Bij patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs.

O Denkt en handelt vanuit cliënt-perspectief, zoekt en initieert van daaruit de dialoog.
O Geeft gevraagd en ongevraagd advies aan en voert overleg met de Raad van Bestuur
O Denkt mee over medezeggenschap binnen het ziekenhuis in het algemeen en over de patiënten-participatie op afdelingen in het bijzonder.

De Cliëntenraad Amsterdam UMC is het wettelijk adviesorgaan en klankbord vanuit het patiëntenperspectief, ingesteld op basis van de WMCZ, de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen. De Cliëntenraad heeft twee ambtelijke secretarissen en twee vicevoorzitters.

De Functie

De voorzitters van de samengevoegde cliëntenraden maken plaats voor een nieuw te werven, onafhankelijke, Voorzitter Cliëntenraad Amsterdam UMC.
De nieuwe voorzitter gaat het eerste jaar vooral ook actief aan de slag met het daadwerkelijke samengaan van de raden en met het harmoniseren van werkwijzen, met aandacht en respect voor “the best of both worlds”.
 
De uitdaging
Draag jij de (academische) zorg voor patienten een warm hart toe?
Ben je zeer regelmatig beschikbaar en bereikbaar om in de rol van voorzitter:

 • Mee te denken over de bewaking en verbetering van de zorgverlening aan patiënten?
 • Te adviseren over de impact van beleid op de zorg voor de patiënt?

-> Dan is de Cliëntenraad Amsterdam UMC op zoek naar jou!

Het Profiel

Als Voorzitter Cliëntenraad Amsterdam UMC doorzie je wat er nodig en mogelijk is aan vernieuwingen op het gebied van patiëntenzorg en service aan patiënten en hun naasten. Je hebt een heldere visie op medezeggenschap, advisering en betrokkenheid vanuit het patiëntperspectief en bent in staat om een constructieve samenwerkingsrelatie met de raad van bestuur op te bouwen om de belangen van de cliënten, patiënten van het ziekenhuis te behartigen. Je bezit het vermogen leden te stimuleren tot een bijdrage en partijen in het ziekenhuis uit te nodigen tot denken vanuit het patiëntenperspectief, je neemt daartoe deel aan interne overleggen.

Je organiseert en leidt de vergaderingen; in nauwe samenwerking en afstemming met de vicevoorzitters en secretarissen. Je bent tegelijkertijd in staat om de cliëntenraad extern te vertegenwoordigen, onder meer in het overleg met collega-cliëntenraden in de regio. Je participeert in het CRAZ-platform voor cliëntenraden van universitaire medische centra, dat een adviesfunctie vervult naar de NFU (Nederlandse Federatie van de UMC’s) op overkoepelende afspraken voor gezamenlijke onderwerpen.
 
Je bent gemotiveerd en geïnspireerd om je als voorzitter Cliëntenraad Amsterdam UMC te verdiepen in zorgspecifieke processen en achtergronden; je omarmt vernieuwingen en innovaties vanuit je verantwoordelijkheid op te komen voor het cliëntbelang.
 
De competenties
Kandidaten voor de nevenfunctie Voorzitter Cliëntenraad Amsterdam UMC herkennen zich in de volgende competenties:

 • Samenbindend vermogen
 • Bestuurlijke ervaring in een complexe organisatie
 • Dialoog- en besluitvaardig.
 • Reflecterend vermogen op eigen handelen.
 • Humor en relativeringsvermogen
 • Bekend met ontwikkelingen binnen academisch medische centra. 

Aanbod en procedure

De voorzitter is in het eerste fusiejaar tenminste twee dagen per week beschikbaar (op locatie, telefonisch of digitaal). Na een jaar volgt een evaluatie om te bezien of de landelijke UMC-standaard van gemiddeld twee dagen per week volstaat. De vergoeding voor deze nevenfunctie is volgens de landelijke richtlijn van de NFU.
De inschrijftermijn voor deze positie sluit op 12 januari 2022. Wij checken de namenlijst van kandidaten die reageren bij de RvB en vice-voorzitters. De intakegesprekken worden bij ons bureau gehouden in de week van 10 en 17 januari 2022. De gesprekken bij Amsterdam UMC vinden eind januari / begin februari plaats. De procedure wordt begeleid door Crista Vonkeman. Informatie kunt u bij haar inwinnen op 06 11647898.
Wij lezen graag terug waarom je deze nevenfunctie wilt vervullen. We ontvangen je motivatie en CV graag via onze website.


Deel deze pagina in uw netwerk