Voorzitter en lid Raad van Toezicht Dynamo Amsterdam

Organisatie

Dynamo vindt het belangrijk dat alle bewoners kunnen meedoen in hun omgeving. De professionals en vrijwilligers van Dynamo stimuleren en ondersteunen bewoners om actief deel te nemen aan de samenleving. Zodat niemand aan de kant hoeft te staan. Dynamo stimuleert mensen hun capaciteiten en talenten te ontdekken en eventuele problemen zelf op te lossen. Zij brengen buurtbewoners met elkaar in contact. De kern van het werk is empowerment, dus mensen de kans geven zich te ontwikkelen. Dynamo smeedt en verstevigt sociale netwerken en helpt mensen die zich voor anderen inzetten. Ook zoeken ze mensen op die buiten de boot dreigen te vallen en stimuleren ze actief te worden in de buurt. Dynamo zorgt ervoor dat kwetsbare bewoners - bijvoorbeeld ouderen met beginnende dementie, gezinnen die veel problemen hebben of psychiatrische patiënten die zelfstandig wonen - zoveel mogelijk steun krijgen uit hun omgeving, aangevuld met professionele hulp. Het aanbod aan de inwoners van een groot aantal wijken in Amsterdam is divers: van welzijn (op recept), peuteropvang, voorscholen, jongerenwerk, activiteiten in de wijken, ondersteuning mantelzorgers, vrijwilligerswerk, activiteiten voor ouderen, taallessen tot sociaaljuridische- en schuldhulpverlening.  
Zoals de naam al zegt, Dynamo is een dynamische organisatie met een heel breed assortiment aan diensten en werksoorten. Er zijn ongeveer 350 medewerkers werkzaam, 250 stagiaires en ruim 500 vrijwilligers actief. De omzet bedroeg in 2019 ± € 19 miljoen. Dynamo is een financieel gezonde organisatie. Dynamo heeft een turbulente tijd achter de rug met o.a. de harmonisatie kinderopvang en ze ziet ook uitdagingen in de toekomst. De gemeente Amsterdam is bezig met een transitie die gevolgen heeft voor Dynamo. Een onderdeel hiervan is het versterken van de sociale basis in de buurt. Vanaf 2021 komen op verschillende plekken in Amsterdam buurtteams die de toegang zijn naar sociale basiszorg voor volwassenen. Dit kan groei betekenen voor Dynamo, maar misschien ook krimp. Vanwege de crisis heeft de gemeente het definitieve besluit over de buurtteams een kwartaal uitgesteld.
Dynamo wordt aangestuurd door een bestuurder die rapporteert aan de Raad van Toezicht. Dit jaar treedt de voorzitter af en neemt één lid van de RvT afscheid. We zoeken nu een nieuwe voorzitter en een nieuw lid voor deze Raad van Toezicht.

Aanbod en procedure

De leden van de RvT ontvangen vacatiegelden en een vergoeding voor gemaakte onkosten.  De inschrijftermijn voor deze positie sluit op 4 juni. De (virtuele) intakegesprekken bij ons bureau vinden plaats op 12, 15, 18 en 30 juni en 2 en 3 juli. De gesprekken bij Dynamo vinden na de zomervakantie plaats. De procedure wordt begeleid door Ingrid Venekamp. Wij lezen graag terug waarom je deze nevenfunctie wilt vervullen. Je cv met motivatie zien we graag via onze website.


Deel deze pagina in uw netwerk