• Voorzitter en lid Raad van Toezicht (financieel profiel) Participe Alphen a/d Rijn, Amstelland, Delft

Voorzitter en lid Raad van Toezicht (financieel profiel) Participe Alphen a/d Rijn, Amstelland, Delft

Organisatie

Participe is een betrokken, innovatieve en ondernemende organisatie in het sociaal domein.
De medewerkers en vrijwilligers in de werkmaatschappijen van Participe werken vanuit een gezamenlijke visie, meerjarenkader en beleidsplan.
Onze missie is het realiseren van een inclusieve samenleving, een samenleving waar iedereen ertoe doet en mee kan doen. Vindingrijk en doelgericht vindt, bindt en versterkt Participe bewoners en hun organisaties. Omdat we geloven dat iedereen mogelijkheden en talenten heeft, stimuleren en ondersteunen we als Participe mensen om mee te doen en om zo samen van betekenis te zijn in hun omgeving.
De aanpak van Participe is prestatiegericht, vanuit de kernwaarden ondernemend & betrokken.
Participe bestaat uit een aantal werkmaatschappijen, die gezamenlijk een servicebureau delen, en is werkzaam in Delft e.o., Alphen a/d Rijn, Kaag en Braassem, Nieuwkoop, Amstelveen, Aalsmeer en Uithoorn.
Kengetallen van Participe:
Meer dan 2000 vrijwilligers en 250 professionals, 7 managers en een Raad van Bestuur; de jaaromzet is ongeveer 30 miljoen.
Meer informatie over Participe en de werkmaatschappijen in de verschillende gemeenten / regio’s is te vinden op www.participe.nu.
De Raad van Toezicht wordt gevormd door:
Mw. Carla Aponno (voorzitter)
Mw. Elsbeth Epema
Dhr. Lex Ros
Dhr. Jan Willem van Kleef (op bindende voordracht door de Gemeente Alphen aan den Rijn).
Daarnaast is recent volgens het rooster van aftreden een vacature ontstaan. Voorts wordt overwogen de Raad van Toezicht uit te breiden met één extra lid.
Bestuurder a.i. is Mw. Manuelle Moens.
De bestuurder rapporteert en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Participe volgt in haar besturingsmodel de Governancecodes Zorg en Sociaal Werk.
De Raad van Toezicht komt, mede afhankelijk van actualiteiten, maandelijks of 1 keer per 6 weken bij elkaar. Leden van de RvT nemen daarnaast deel aan bijeenkomsten binnen de organisatie. Er is regelmatig contact met management, ondernemingsraden, cliëntenraad en stakeholders.
De voorzitter van de Raad van Toezicht treedt dit jaar af in verband met verhuizing, al eerder is één lid van de RvT reglementair afgetreden. 
We zoeken daarom voor Participe een nieuwe voorzitter en een nieuw lid voor deze Raad van Toezicht.

Aanbod en procedure

De leden van de RvT ontvangen een vergoeding passend in de sector.
De inschrijftermijn voor deze positie sluit op 26 september 2020. De intakegesprekken bij Bosman & Vos worden gevoerd –eventueel digitaal- tussen 30 september en 15 oktober. De gesprekken bij Participe in Alphen aan den Rijn vinden plaats in week 44 en 45 (tussen 26 oktober en 6 november).
De procedure wordt begeleid door Crista Vonkeman, Partner bij Bosman & Vos; 06116 478 98.
Wij lezen graag waarom je deze nevenfunctie wilt vervullen.
Je cv met motivatie zien we graag via onze website.


Deel deze pagina in uw netwerk