francine

Voorzitter raad van Toezicht De Wilg Utrecht

Organisatie

Stichting De Wilg ondersteunt mensen met een (licht) verstandelijke beperking en/of psychische kwetsbaarheid in het duurzaam actief meedoen in onze diverse samenleving. Dit doen ze door het creëren van ontmoetingen op basis van gedeelde interesses. De activiteiten van De Wilg vormen een goede basis voor persoonlijke ontwikkeling en sociale contacten. Dit alles doen ze met de inzet van vrijwilligers, het voor en door principe en in samenwerking met de sociale partners in de stad. Bij De Wilg zijn 23 medewerkers in dienst en bijna 200 vrijwilligers actief. De Wilg wordt gesubsidieerd door de gemeente Utrecht en de omzet is + € 1 miljoen.
Met passende ondersteuning kan iedereen meedoen in de maatschappij. Om uitval te voorkomen is expertise en ervaring noodzakelijk. Om duurzaam mee te kunnen doen is het belangrijk om een breed spectrum aan activeringsmogelijkheden te bieden: meedoen aan activiteiten, meewerken, vrijwilligerswerk binnen De Wilg, (bijzonder) vrijwilligerswerk buiten De Wilg. Zo kan iedereen mee doen aan wat op dat moment, voor die persoon passend is. De interesses en mogelijkheden staan voorop, niet de kwetsbaarheid of beperking. Het werken in de keten, met de sociale partners, versterkt de mogelijkheden voor alle mensen met een beperking. Zo wordt de diverse expertise optimaal benut. De kernwaarden van De Wilg zijn Ontmoeten, delen en genieten, Totaal jezelf, Respect en waardigheid, Denken in mogelijkheden en Kansen benutten. De website geeft een mooi beeld van de organisatie: www.dewilg.nl.
De Wilg maakte deel uit van stichting MEE(r) groep. Per 1 januari 2021 is De Wilg zelfstandig verder gegaan. Momenteel is er een tijdelijke tweehoofdige Raad van Toezicht. Het is de bedoeling dat per 1 juli 2021 een nieuwe raad start. We zoeken daarom nu een voorzitter voor deze nieuwe Raad van Toezicht die daarna twee nieuwe leden zal benoemen. 

Aanbod en procedure

De vergoeding voor deze nevenfunctie bedraagt € 3.500,= per jaar. Wij checken de namenlijst van kandidaten die hebben gereageerd bij de RvT en de directeur-directeur-bestuurder. De inschrijftermijn voor deze positie sluit op 13 april 2021. De (virtuele) intakegesprekken bij ons bureau vinden plaats in de week van 19 april. De gesprekken bij De Wilg vinden plaats in de week van 25 april. De procedure wordt begeleid door Ingrid Venekamp (070-3072980). We lezen graag terug waarom jij op dit specifieke profiel past. Je motivatie en cv ontvangen we graag via onze website.


Deel deze pagina in uw netwerk