Voorzitter Raad van Toezicht MEEr-groep Amsterdam en Utrecht

Organisatie

De stichting de MEEr-Groep is ontstaan uit een fusie en bestaat uit 4 werkmaatschappijen: MEE Amstel en Zaan, MEE Utrecht, Gooi & Vecht en De Wilg. Op 1 januari jl. is Stichting Mantelzorg aangesloten bij de MEEr-groep. Bij de MEEr-Groep zijn dan ruim 360 medewerkers werkzaam en de omzet bedraagt ± € 21 miljoen. De MEEr-groep wil meedoen mogelijk maken voor kwetsbare mensen en dan vooral mensen met een beperking. MEE staat voor een samenleving waarin iedereen ertoe doet en naar eigen vermogen een volwaardig leven kan leiden. De MEEr-Groep ondersteunt mensen met een beperking op alle levensgebieden en in alle levensfasen. De ondersteuning is gericht op participeren in de samenleving. Ook wordt de kennis en ervaring ingezet om de samenleving steeds beter in te richten voor mensen met een beperking. In de dienstverlening van de MEEr- Groep staat de vraag en behoefte van de cliënt centraal. De MEEr-Groep is onafhankelijk, handelt vanuit het belang van de cliënt, richt zich op het versterken van de eigen kracht en het vergroten van het zelfstandig functioneren van de cliënt. Voor het helpen beantwoorden van de vragen van de cliënt werkt de MEEr-Groep binnen de keten van zorg- en dienstverlening samen met andere organisaties. De MEEr-Groep signaleert daarbij knelpunten in deelname aan de samenleving en het verkrijgen van de benodigde zorg en maakt deze bespreekbaar met lokale aanbieders, maatschappelijke organisaties, bedrijven, cliëntorganisaties en de lokale en landelijke overheid. Gezamenlijk werken ze aan oplossingen om participatie voor mensen met een beperking ook daadwerkelijk mogelijk te maken. De Wilg ondersteunt mensen met een beperking, verstandelijk / psychisch, in het (weer) actief meedoen in de maatschappij. Dit doet zij door het organiseren van verschillende (vrijetijds-) activiteiten, het geven van voorlichting & training en begeleiding bij het verrichten van vrijwilligerswerk. De Wilg is actief in de gemeente Utrecht. MEE Amstel en Zaan heeft haar werkgebied in de stadsregio Amsterdam, MEE Utrecht, Gooi & Vecht in de regio Utrecht en de Gooi- en Vechtstreek. Mantelzorg en Meer is actief in de gemeenten in de regio Amstelland-Meerlanden.
De MEEr-groep kent een Ondernemingsraad en een Cliëntenraad. De Wilg een personeels- en cliëntvertegenwoordiging. Een groot gedeelte van de inkomsten komt via contracten met gemeenten en een deel via zorgkantoren. Het is aan deze opdrachtgevers - in het kader van de Wmo en WLZ - om te besluiten of zij de werkmaatschappijen van de  MEEr-Groep blijven inhuren om haar deskundigheid of dat zij het begeleiden van de burger met een beperking op een andere manier gaan organiseren. Een belangrijke conclusie is dat de MEEr-Groep absolute kwaliteit moet leveren tegen een goede prijs, zodat gemeenten en zorgkantoren niet om de MEEr-Groep als aanbieder van diverse diensten voor mensen (met een beperking) heen kunnen. Dit betekent dat de MEEr-Groep zich helder en stevig moet profileren en positioneren en zich continu moet beraden op haar propositie. Door alle actuele en toekomstige ontwikkelingen in het sociaal domein en consequenties van de Covid-19 crisis zijn nieuwe organisatieontwikkelingen en –veranderingen niet uit te sluiten. 
De Raad van Toezicht van de MEEr-Groep telt 5 personen. Vanwege het rooster van aftreden zoeken we voor de MEEr-Groep een nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht.

Aanbod en procedure

De vergoeding voor deze nevenfunctie bedraagt € 9.606,= per jaar en wordt jaarlijks geïndexeerd conform de CAO Gehandicaptenzorg. Daarnaast maken leden aanspraak op een onkostenvergoeding voor onder meer reiskosten. Leden van de Raad van Toezicht worden in staat gesteld om in het kader van het deskundigheidsbevordering jaarlijks bijeenkomsten te volgen van de NVTZ en cursussen op maat. Wij checken de namenlijst van kandidaten die hebben gereageerd bij de RvT en de bestuurder. De inschrijftermijn voor deze positie sluit op 26 juni 2020. De (virtuele) intakegesprekken bij ons bureau vinden plaats in de week van 6 juli. De gesprekken bij de MEEr-Groep vinden daarna plaats. De procedure wordt begeleid door Ingrid Venekamp (070-3072980). We lezen graag terug waarom jij op dit specifieke profiel past. Je motivatie en cv ontvangen we graag via onze website.


Deel deze pagina in uw netwerk