Voorzitter Raad van Toezicht Reos Leiden

Organisatie

Reos is een adviespartner met de maatschappelijke opdracht om de eerstelijnszorg voor inwoners in dewijk te versterken. Reos is gespecialiseerd in innovatie- en samenwerkingsvraagstukken. Reos werkt samen met zorgorganisaties, de zorgverzekeraar, gemeenten en welzijn aan een gezondere regio met de juiste zorg op de juiste plek. Ze zorgt voor samenhang van goede initiatieven, voor inspiratie en prikkels om te vernieuwen en biedt ondersteuning en advies van strategie tot implementatie.
Met een team van 18 professionals adviseert, verbindt en inspireert Reos professionals en organisaties in de eerste lijn, het zorg- en het sociaal domein in de regio’s Haarlemmermeer, Amstelland, Zuid-Holland Noord en Midden-Holland. Dat doet ze met brede kennis, veel ervaring, een sterk netwerk, vanuit verschillende rollen, met grote betrokkenheid, onafhankelijk en met landelijke kennisdeling dankzij het ROS-netwerk. Reos onderscheidt zich als een maatschappelijk adviesbureau zonder winstoogmerk en deze thema’s vormen de inspiratie en spelen door alle projecten heen: Juiste Zorg op de Juiste Plek, Positieve Gezondheid, waarde gedreven zorg, informatisering en digitalisering en de zorgvrager als verbeterpartner.
Reos heeft de ambitie om, samen met haar netwerkpartners, de impact van haar werk te vergroten. Hiervoor is het versterken van domein overstijgend samenwerken en  het professioneel blijven groeien van de organisatie en adviseurs nodig. De uitdagingen voor de lange termijn liggen daarmee op de positie die Reos inneemt: hoe ze zich verhoudt tot de stakeholders, hoe de dienstverlening vernieuwd kan worden en het netwerk kan worden uitgebreid. Het vraagstuk is hoe een klein maatschappelijk adviesbureau als Reos met impact en als netwerkorganisatie een bijdrage kan blijven leveren aan de grote maatschappelijke en zorgvraagstukken van deze tijd, in de regio’s waar Reos voor werkt.
De omzet van Reos bedraagt ruim € 1,6 miljoen. Reos wordt aangestuurd door een directeur-bestuurder die rapporteert aan de RvT die 3 leden telt. De voorzitter verlaat conform het rooster van aftreden medio 2022 de RvT. We zoeken goede kandidaten die voorzitter van de RvT van Reos willen worden.

Aanbod en procedure

De voorzitter van de RvT ontvangt een vergoeding van € 7.000,= per jaar. De inschrijftermijn voor deze positie sluit op 1 oktober. De (virtuele) intakegesprekken bij ons bureau vinden plaats in de week van 11 oktober. De gesprekken bij Reos vinden op 4 november plaats. De procedure wordt begeleid door Ingrid Venekamp. Informatie kun je bij haar inwinnen (t/m 20 augustus en vanaf 13 september op 070-3072980). Wij lezen graag terug waarom je deze nevenfunctie wilt vervullen. Je cv met motivatie zien we graag via onze website.


Deel deze pagina in uw netwerk