crista
  • Wijkgerichte locatiemanager (minimaal 32 uur) Stichting Eykenburg Den Haag 

Wijkgerichte locatiemanager (minimaal 32 uur) Stichting Eykenburg Den Haag 

Sluitingstermijn

Organisatie

Stichting Eykenburg is een kleinschalige zorgorganisatie met oog voor de bijzonderheden van de wijk en haar wijkbewoners. De organisatie heeft twee locaties, die heel verschillend zijn en waar samen met de (wijk)bewoners gewerkt wordt aan het versterken van de sociale cohesie in de wijk. De behoefte van de (wijk)bewoner is het uitgangspunt van de dienstverlening, waarbij achter de schermen de afwikkeling van financieringsstromingen geregeld worden. De wijken rondom de locaties worden gezien als minisamenlevingen, waarbij mensen voor elkaar zorgen, verbonden zijn en er voor elkaar zijn wanneer dat nodig is. Het sociale netwerk wordt actief ingezet en gestimuleerd. Datgene dat in de wijk aan voorzieningen vanuit andere samenwerkingspartners aanwezig is, wordt optimaal benut. Er is dus sprake van geïntegreerde zorg, waarbij de vraag en behoefte van de (wijk)bewoner centraal staat. De(wijk)bewoner heeft de eigen regie met zoveel mogelijk één aanspreekpersoon. Uit onderzoek is gebleken dat Stichting Eykenburg zich al onderscheidt in de persoonsgerichte benadering en de regie bij de klant. Zo zijn er geen gesloten afdelingen en worden de zogeheten leefcirkels afgestemd met en op de cliënt zelf.
Om dit alles nog beter gestalte te geven is de structuur veranderd en is de nieuwe functie van wijkgerichte locatiemanager ontstaan. De nieuw aan te stellen wijkgerichte locatiemanager rapporteert aan de manager zorg en welzijn. Per locatie is nu al één geïntegreerd team samengesteld, waarbij de medewerkers zowel op locatie als in de wijk werken.

De Functie

Als wijkgerichte locatiemanager werk je in Huize Eykenburg of Het Zamen. Huize Eykenburg staat in de Vruchtenbuurt en is gehuisd in een klassiek pand midden in de wijk. Er zijn 9 meewerkend teamleiders, die de operationele aansturing voor hun rekening nemen aan ongeveer 60 fte.
De locatie Het Zamen staat midden in een multiculturele wijk vlak bij het centrum van Den Haag en heeft te maken met de dynamiek van een grote stad. Het groeit in het gedachtegoed van het Wereldhuis, waarbij het om alle culturele invloeden en een inclusieve samenleving gaat. Hier zijn 6 teamleiders werkzaam en ongeveer 40 fte
Voor beide wijken zoeken we een wijkgerichte locatiemanager die mee wil bouwen aan dit nieuwe concept.
Als wijkgerichte locatiemanager ben je zowel voor de locatie als voor de externe samenwerkingspartners, zoals het welzijnswerk, huisartsen, de gemeente en verenigingen, het aanspreekpunt. Je werkt samen met je collega’s aan de cultuuromslag naar geïntegreerde zorg en neemt deel aan project- of werkgroepen. Op locatie geef je leiding aan de meewerkend teamleiders en motiveer je hen de persoonsgerichte zorg nog verder invulling te geven. Je zorgt voor samenwerking tussen de teamleiders, zodat ze elkaar vinden en versterken in het benutten van elkaars kennis en kwaliteit. Doordat je aanwezig en zichtbaar bent weet je waar zowel (wijk)bewoners als teams behoefte aan hebben. Het persoonsgerichte is dus iets dat helemaal bij je past, waarbij je de juiste balans weet aan te brengen tussen inhoudelijke kwaliteit en bedrijfsvoering. Je stuurt op bezetting en de financiële afspraken met de gemeente of andere samenwerkingspartners.
Dankzij je oplossend vermogen ben je creatief in nieuwe samenwerkingsverbanden en neem je initiatief om je netwerk in beweging te krijgen, zonder je te laten hinderen door de grenzen van financieringsstromen. 

Het Profiel

Dat vraagt leergierigheid, nieuwsgierigheid, samenwerking en ontwikkelingsgericht zijn. Je hebt niet de waarheid in pacht, maar hebt wel ideeën en denkt in oplossingen. Je bent betrokken bij je wijk en de organisatie als geheel. Suggesties, ideeën en plannen weet je tot pilot of project te maken, door partijen en personen met elkaar te verbinden. Dat betekent dat je makkelijk je weg vindt in het netwerk met (potentiële) samenwerkingspartners. Uiteraard hoef je niet alles zelf te doen, maar je staat wel stevig in de schoenen. Je voelt en neemt je verantwoordelijkheid om de talenten van medewerkers optimaal in te zetten voor de behoefte van de cliënt binnen de vastgestelde budgetten.
Verder geldt voor jou dat je beschikt over:
·        Een afgeronde HBO opleiding
·        Minimaal 3-5 jaar managementervaring.
·        Kennis van of ervaring in de zorg of welzijn zijn een pré
·        Affiniteit met de doelgroep
·        Dienstverlenend en resultaatgericht
Kortom, wil jij bijdragen aan toekomstbestendige zorg, waarbij de wijk en de locatie samen een integrale minisamenleving vormen? Denk en doe mee en begin met te reageren op de vacature.

Aanbod en procedure

De functie is ingedeeld in FWG 65 van de CAO VVT. Het salaris is per maart 2023 maximaal € 6.117,= bruto per maand bij een 36-urige werkweek. Het aantal contracturen en werkdagen gaan in overleg, afgestemd op persoonlijke wensen en mogelijkheden en er zijn goede ontwikkelingsmogelijkheden. Je CV met motivatie zien we graag uiterlijk 19 maart 2023 via onze website. De intakegesprekken en de gesprekken bij Stichting Eykenburg plannen we zo snel mogelijk. Een case-assessment kan onderdeel zijn van de procedure. Een referentenonderzoek maakt onderdeel uit van de procedure. Je moet een actuele VOG kunnen overleggen.
De procedure wordt begeleid door Francine van Rosmalen. Vragen over deze vacature kunt u stellen via fvanrosmalen@bosmanvos.nl of via mobiel nummer 06-41903994.


Deel deze pagina in uw netwerk