francine

Zorgmanager GGZ, Pameijer/Mozaïk, (32-36 uur) Bergen op Zoom

Sluitingstermijn

Organisatie

Mozaïk, een onderdeel van Pameijer, is een instelling voor specialistische geestelijke gezondheidszorg. Mozaïk levert ambulante, specialistische GGZ-behandeling in de tweede lijn en ambulante forensische zorg. De doelgroep van Mozaïk zijn mensen met (ernstige) psychiatrische en/of verslavingsproblematiek in combinatie met (zware) sociale problematiek, dikwijls bovendien met een verstandelijke beperking. Een groep die anders tussen wal en schip zou vallen. Mozaïk biedt een integrale aanpak van deze multiproblematiek: ambulante psychiatrische behandeling en sociaal-maatschappelijke hulpverlening op het gebied van wonen, werk, dagbesteding, financiën en justitie. Hiertoe werkt Mozaïk samen met een groot aantal ketenpartners in de zorg en het maatschappelijke werkveld. Mozaïk bevordert het herstel van de cliënt door een aanbod van integrale zorg dat op diens individuele problematiek is afgestemd (zorg op maat) en vanuit het perspectief van de zorgvraag. Zo ontstaan er drie fases: het bezweren van de crisis, het stabiliseren van de cliënt en de doorverwijzing naar reguliere hulp.
Pameijer verzorgt de ondersteuning op het gebied van bedrijfsvoering (service center) en inhoudelijke ontwikkelingen op gebied van behandeling, opleidingen ( zoals e-learning).
Mozaïk heeft locaties in Rotterdam, Bergen op Zoom en Breda. Momenteel is een interim manager aanwezig in Bergen op Zoom en Breda en daar zoeken we een vaste manager voor.

De Functie

Je coacht en inspireert verschillende zelforganiserende teams van Mozaïk vanuit dienend en situationeel leiderschap. De teams bestaan nu uit een team behandelaren (voor de gespecialiseerde GGZ-zorg) en een team casemanagers (voor maatschappelijke begeleiding aan mensen met multiproblematiek). In totaal gaat het om ongeveer 25 hoogopgeleide professionals. Zij plannen zelf hun werkzaamheden, regelen de werkverdeling en vervanging bij ziekte. De productiviteit bij de casemanagers is goed, het verzuim is laag door de inhoudelijke bevlogenheid, maar de cultuur vraagt sturing en positief voorbeeldgedrag.
Intern zorg je dat alles op rolletjes loopt:

 • Je faciliteert je teams met duidelijke kaders, goede werkafspraken en heldere communicatielijnen.
 • Je breidt de mate van zelforganisatie uit.
 • Je bewaakt de kwaliteit, productiviteit en eventuele knelpunten.
 • Je coacht op het gebied van budgetbeheer, opleidingsplannen en samenwerking
 • Je verstevigt niet alleen de verbinding tussen de professionals onderling, die gewend zijn heel zelfstandig te werken, maar ook met ondersteunende diensten die vanuit Pameijer geleverd worden.
 • Je stimuleert de medezeggenschap van de cliëntenraad.
 • Je draagt bij aan de ontwikkeling van het beleid en de koers van Pameijer door vanuit je eigen deskundigheid actief te participeren in werkgroepen en/of projectgroepen.

Extern zorg je voor zichtbaarheid:

 • Je onderhoudt contacten met stakeholders (zoals gemeentes, politie, justitie, reclassering, GGZ-organisaties, maatschappelijk werk, woningcoöperaties, e.d.)
 • Je profileert de expertise van Mozaïk door deel te nemen aan crisisoverleg en zichtbaar te zijn voor stakeholders.

Het Profiel

Dit is een mooie functie als de doelgroep je aanspreekt en je ervaring hebt om dienend leiderschap in de praktijk te brengen. Je staat stevig in je schoenen en weet uit ervaring hoe een diverse groep professionals te begeleiden om tot de gewenste resultaten te komen. Je kijkt naar en benoemt de onderlinge samenhang van processen. Je bent duidelijk in je communicatie, houdt focus op het nakomen van gemaakte afspraken, die bijdragen aan het realiseren van de organisatiedoelstellingen en herinnert mensen hieraan. Je bent besluitvaardig, innovatief en nieuwsgierig. Je bent in staat om eventuele weerstand te overwinnen en de professionals mee te nemen in de toegevoegde waarde van onderlinge samenwerking. Dit doe je vooral door met hen in verbinding te staan: je bent zichtbaar, informeert, luistert, vraagt door en staat open voor meningen, feedback en wensen. Tegelijk ben je ook besluitvaardig en duidelijk over de kaders. Dankzij je stijl van communiceren zijn dit geen tegenstellingen, maar op elkaar aanvullende kwaliteiten.
Verder heb je:

 • een relevante opleiding afgerond op minimaal hbo-niveau aangevuld met aantoonbare kennis van (managementtechnieken in) de gezondheidszorg op post-hbo-niveau.
 • meerdere jaren werkervaring in een (coachende) leidinggevende functie in de zorg.
 • affiniteit met gespecialiseerde GGZ.
 • ervaring als goede coach, heb je dienend leiderschap hoog in het vaandel staan en ben je stressbestendig.
 • kennis van of interesse in oplossingsgericht werken (OGW) en herstel ondersteunende zorg.
 • het vermogen om strategische lijnen uit te zetten en te delegeren.

Kortom als je een manager bent die de juiste balans weet te vinden tussen sturen en loslaten, afstand en nabijheid en externe en interne aandacht in een complex speelveld, dan is dit een uitgelezen kans.

Aanbod en procedure

De functie is ingedeeld in FWG 65 van de CAO Gehandicaptenzorg met een maximumsalaris van € 5.648,= bruto per maand bij een 36-urige werkweek. Daarnaast ontvang je een eindejaarsuitkering van 8,33% en vakantiegeld van 8,33%. Je start met een jaarcontract met uitzicht op een vast dienstverband.

Je kunt tot en met 5 december 2021 op de functie reageren via onze website. De intakegesprekken worden vanuit ons bureau via beeldbellen of live in Rijswijk gevoerd vanaf 2 december. De gespreksrondes vinden vanaf half december plaats bij Pameijer in Rotterdam en bij Mozaïk in Bergen op Zoom. De 1e ronde vindt plaats op 14 december en de 2e ronde op 17 december. Mogelijk maakt een assessment op 21 december onderdeel uit van de procedure, net als een integriteitsverklaring en referentenonderzoek. De procedure wordt begeleid door Francine van Rosmalen van Bosman & Vos. Informatie over deze functie kun je vanaf 15 november verkrijgen via mail fvanrosmalen@bosmanvos.nl of telefonisch 06 41903994.


Deel deze pagina in uw netwerk