francine

2 Senior HR beleidsadviseurs (36 uur) Etten-Leur

Organisatie

ROC West-Brabant is één van de grootste ROC's van Nederland met 10 VMBO scholen en 8 MBO colleges en een VO onderwijsinstelling in een groot aantal sectoren. De 40 leslocaties zijn verspreid over de regio West-Brabant en tellen 25.000 leerlingen en 2500 medewerkers. Het ROC is ontstaan uit een fusie in 2005. De locaties zijn overzichtelijk qua omvang en hebben een eigen naam, een herkenbaar karakter en een onderscheidend aanbod. Om de scholen en colleges in staat te stellen zich maximaal te richten op hun kerntaak - de onderwijskundige taakstelling en hun positionering - zijn de ondersteunende processen op een meer efficiënte en meer effectieve wijze ingericht. Dit betekent standaardisatie, uniformering, concentratie en automatisering van stafachtige werkprocessen. De concentratie leidt er toe dat een groter deel van de ondersteunende werkzaamheden centraal wordt georganiseerd. De Raad van Bestuur vormt het MT met de collegedirecteuren, de directeur ROC diensten en onderwijs en de directeur bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering is een resultaatverantwoordelijke eenheid, die beleid ontwikkelt en de directies van de colleges en de Raad van Bestuur adviseert. De afdeling Bedrijfsvoering kent verschillende aandachtsgebieden te weten Business Control, HR, Juridische zaken en de ROC Academie.

ROC West-Brabant wil de komende jaren uitgroeien tot één van de koplopers in het beroepsonderwijs in de regio. Om dit in de komende jaren te verwezenlijken, focussen ze op drie speerpunten: leren, ontwikkelen en samenwerken. Dat geldt voor studenten, maar ook voor medewerkers. HR speelt hier een belangrijke rol in. Om de ontwikkeling van medewerkers vanuit het HR vakgebied goed te organiseren is de keuze gemaakt om HR te centraliseren en een onderscheid te maken tussen allround eerstelijns HR adviseurs en HR specialisten, zoals Arbo, verzuim, rechtspositioneel advies, mobiliteit en MD . Salaris- en personeelsadministratie vallen onder ROC diensten. Op het gebied van Arbo en verzuim zijn geen specialisten aanwezig. Gezien het belang van deze onderwerpen is de organisatie nu op zoek naar twee breed inzetbare senior beleidsadviseurs met ervaring en interesse hierin.

De Functie

Je opereert op strategisch niveau in een politiek complexe omgeving. Als senior HR beleidsadviseur ben je enerzijds met de breedte van de beleidsontwikkeling bezig en anderzijds met een specialisme op een van de specials, zoals bijv. duurzaam inzetbare medewerkers, leeftijdsbewust personeelsbeleid, verzuim, mobiliteit, SPP, Arbo of rechtspositie en cao-ontwikkelingen . Je levert niet alleen een actieve bijdrage aan de integrale beleidscyclus o.a. in de vorm van beleidsvoorstellen en ontwikkeling van HR-instrumenten organisatie breed, maar ook in processen rondom reorganisaties en organisatieontwikkeling. Je brengt samenhang in de verschillende onderwerpen en laat ze aansluiten bij de klantorganisatie. Je analyseert de stand van zaken, signaleert verbeterprocessen, beschrijft procedures en beleid en bent verantwoordelijk voor de daadwerkelijke implementatie in de organisatie. De komende periode zijn in ieder geval beleidsthema's zoals strategische personeelsplanning, verzuim, samenwerking en de gesprekkencyclus actueel. In het strategisch plan van ROC WB staan de thema's, samenwerken, leren en ontwikkelen centraal. Daarnaast ook organisatieontwikkelingstrajecten en verdere herinrichting van organisatieonderdelen. Je legt verantwoording af aan de HR Manager.

Het Profiel

Je hebt een HBO+/academisch werk- en denkniveau, een sterk analytische geest en conceptuele denkkracht. Je hebt visie en ruime ervaring als strategisch beleidsadviseur op het vakgebied van HR binnen een complexe organisatie. Ervaring in het onderwijs is een pré, affiniteit is een vereiste. Je kunt de visie en strategie vertalen naar tactisch en operationeel niveau. Je hebt een methodische aanpak en je bewaart het overzicht. Je hebt ruime ervaring met specifiek beleid rondom verzuim of Arbo. Je bent resultaatgericht, wat blijkt uit je ervaring met implementatie van beleid en instrumenten, project- en procesmanagement. Je hebt een goed gevoel voor omgevingssignalen en politiek-bestuurlijke sensitiviteit. Vanuit je rol ben je in staat overtuigend te adviseren en te communiceren. Je bent goed in netwerken en onderhouden van relaties in een geografisch versplinterde organisatie. Je neemt initiatief, zorgt voor implementatie en hebt doorzettingsvermogen. Je creëert draagvlak en hebt gevoel voor humor. Je schrijft je adviezen en memo's strategisch, kort en bondig. Uitmuntende mondelinge en schriftelijke vaardigheden, sterk in het uitwerken van presentaties en deze ook met flair en enthousiasme kunnen toelichten.

Aanbod en procedure

Het salaris bedraagt conform cao MBO onderwijs, in schaal 12 maximaal € 4.917,= bruto per maand op basis van een fulltime aanstelling. Interne en externe procedure loopt tegelijkertijd. Het gaat om een aanstelling van een jaar, met uitzicht op vast dienstverband. Je CV met motivatie zien we graag via onze website: www.bosmanvos.nl/vacatures. Reacties zijn welkom t/m 15 augustus 2015. De intakegesprekken bij ons bureau vinden tot en met 25 augustus plaats. Gesprekken bij ROC West Brabant zijn zo snel mogelijk in september. De procedure wordt begeleid door Francine van Rosmalen.


Deel deze pagina in uw netwerk