francine

2 Teamcoaches

Sluitingstermijn

Organisatie

De Kessler Stichting is een gespecialiseerde, professionele instelling die zich inzet voor mensen die sociaal kwetsbaar zijn. In het bijzonder dak- en thuislozen die opvang en/of zorg en begeleiding nodig hebben. Ongeveer 180 medewerkers bieden lang- en kortdurende zorg, preventie en nazorg. De verschillende werksoorten van zorg en begeleiding hebben ook een verschillende financiering. In totaal heeft de organisatie een budget van € 14 miljoen. De organisatie heeft in 2014 een forse reorganisatie ondergaan. Ook 2015 staat in het teken van de organisatieverandering die is ingezet onder het motto 'Anders werken, anders organiseren'. Deze nieuwe koers heeft wijzigingen tot gevolg voor de manier waarop binnen de Kessler Stichting gewerkt wordt. De functie van teamleider komt te vervallen en de teams in het operationeel proces werken zelf-organiserend. De begeleiding, die bestaat uit zorg, opvang, ondersteuning en/of activering is gericht op het versterken van de eigen kracht van de cliënt. Er wordt gewerkt met de methodiek competentiegericht begeleiden om cliënten te ondersteunen in het behouden en bevorderen van zelfredzaamheid. Het aanbod rondom de cliënt wordt vormgegeven door een zelfstandig team, bestaande uit een medewerker sfeer en beheer (zorgt voor een prettig en stimulerend leefklimaat, houdt toezicht op de gang van zaken op de afdeling, ondersteunt cliënten bij eenvoudige taken en doet licht schoonmaakwerk; een trajectregisseur (analyseert verzamelde informatie, stelt het ondersteuningsplan op en is verantwoordelijk voor de administratieve afwikkeling bij uitstroom); een trajectondersteuner (zorgt voor de uitvoer van het ondersteuningsplan) en een trajectcoördinator (coacht trajectregisseurs en trajectondersteuners vakinhoudelijk, bewaakt de ondersteuningsplannen op kwaliteit en termijnen en is aanspreekpunt voor ketenpartners). Dit team wordt ondersteund door een teamcoach. Dit is een nieuwe rol binnen de organisatie. Ten behoeve van de ondersteuning van 8 teams zoeken we twee teamcoaches.
 

De Functie

Als teamcoach ondersteun je teams in de voortgang van het teamontwikkelingsproces. Het werken met elkaar en zonder teamleider vraagt een goede ondersteuning van dit proces. Je begeleidt de onderlinge communicatie en samenwerking en faciliteert de teamontwikkeling op professioneel en persoonlijk vlak. Je doet het vertrouwen groeien, zodat iedereen binnen het team de ruimte heeft initiatief te nemen. Bovendien is het team dankzij begeleiding in staat om tot besluitvorming te komen. Je signaleert en adviseert, zodat teams in staat zijn om de juiste interventies te plegen op gewenste verbeteringen. Je bewaakt de kaders van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, zodat het team optimaal kan presteren. Je voert de Wet Verbetering Poortwachter uit en ondersteunt de manager primair proces, het team en de medewerkers bij verzuim.
Je legt verantwoording af aan de manager primair proces.
 

Het Profiel

Je hebt een relevante HBO-opleiding op het gebied van teamontwikkeling of -coaching. Je beschikt over aantoonbare ervaring met teamontwikkeling en -coaching en leerprocessen. Je hebt er plezier in om in een onrustige tijd teams te ondersteunen, vertrouwen te geven en hun groei mogelijk te maken. Je hebt kennis en vaardigheden van methodieken, principes en instrumenten m.b.t het coachen van groepen en individuen. Dankzij je vermogen om te schakelen tussen niveaus weet je op een heldere manier te communiceren. Het zou helemaal mooi zijn als je ervaring hebt met het begeleiden van het proces en de geleidelijke omslag van directe aansturing naar zelf-organiseren. Dat betekent dat je snapt wat de eerste behoefte vanuit het team is, weet waar de valkuilen zitten en een manier hebt gevonden om hiermee om te gaan. Uiteraard heb je voldoende zelfkennis om je eigen rol en invloed te herkennen in het gedrag van anderen. Je weet de juiste balans te hanteren tussen afstand en nabijheid en weet welke prioriteiten te stellen zijn.
Je hebt de basiskennis van de Wet Verbetering Poortwachter en Arbo.
Kennis van maatschappelijke opvang is een pré.
Kortom je bent:
  • reflectief en organisatiesensitief
  • analytisch sterk en communicatief vaardig     
  • inlevend en geduldig, naast resultaatgericht
  • klantvriendelijk, flexibel en veranderingsgezind.

Aanbod en procedure

Het betreft een dienstverband voor een jaar, met de mogelijkheid van verlenging. Het salaris bedraagt conform schaal 9 van cao Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening maximaal € 3.771,= bruto per maand op basis van 36 uur. Deelname aan pensioenfonds Zorg en Welzijn (voorheen PGGM) is verplicht. Reacties zijn welkom tot 8 juni. De gesprekken bij de Kessler Stichting zijn op 19 juni. Een (case)assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure. Bij aanstelling wordt een VOG-verklaring gevraagd.

Je CV met motivatie zien we graag via onze website: www.bosmanvos.nl/vacatures.
Voor vragen kan je contact opnemen met Francine van Rosmalen.

Deel deze pagina in uw netwerk