francine

3 Proactieve beleidsadviseurs (32 uur) Utrecht

Sluitingstermijn

Organisatie

De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) is een ledenvereniging van, voor en door psychiaters. Ruim 3500 psychiaters en psychiaters in opleiding zijn lid van de vereniging. De ledenraad houdt toezicht op de verrichtingen van het bestuur. De vereniging stelt zich de bevordering van de psychiatrie in de breedste zin ten doel, dat wil zeggen de behartiging van de wetenschappelijke en beroepsmatige belangen van psychiaters, de bevordering en stimulering van opleiding en scholing en de bevordering en bewaking van de kwaliteit van de psychiatrie. De NVvP zet zich dus in voor een goede psychiatrische patiëntenzorg in Nederland. Dit kan zijn in de klinische, forensische en ambulante zorg.

De activiteiten van de vereniging rusten op de vier genoemde pijlers:

1. Positionering en belangenbehartiging: Onder deze noemer valt een breed palet aan vaak actuele en politieke onderwerpen met een strategisch belang. Hierbij is vaak sprake van lobbyactiviteiten en samenwerking met een veelheid aan externe partijen.

2. Kwaliteit van zorg: ontwikkelen (met subsidie van externe partijen) op eigen initiatief of in samenwerking met andere beroepsgroepen van richtlijnen, zorgstandaarden en handreikingen.

3. Opleiding: bewaken van de kwaliteit van de opleiding o.a. door het op- en bijstellen van de opleidingseisen.

4. Wetenschap: bevorderen van het wetenschappelijke klimaat van de psychiatrie in Nederland en het verbeteren van de kennis over en interpretatie van recente wetenschappelijk bevindingen bij de leden.

 

Per pijler zijn er strategische adviescommissies, werkgroepen, afdelingen  en platforms actief ter ondersteuning van het bestuur. De afstemming en onderlinge en externe communicatie moeten uiteraard zorgvuldig gebeuren. De vereniging wordt hierin en in de (beleids)ontwikkelingen ondersteund door het bureau. Het bureau wordt gevormd door een directeur en 18 medewerkers. Het team van beleidsadviseurs bestaat uit junior, medior en senior adviseurs en wordt intern aangestuurd door de directie. Het is de bedoeling om de vereniging nog veel zichtbaarder te laten zijn naar leden en in de samenleving en beter te positioneren ten aanzien van alle stakeholders. Hierdoor is behoefte ontstaan om te beschikken over meer professionaliteit, senioriteit en strategisch inzicht. Door vertrek van een van de beleidsadviseurs en een herstructurering binnen het bureau, is ruimte ontstaan voor 3 proactieve senior (beleids)adviseurs, die projectmatig en programmatisch werken.

De Functie

Als senior (beleids)adviseur lever je in teamverband een actieve bijdrage op een van bovenstaande pijlers en twee resultaatgebieden:

  • Het geven van integrale beleidsadviezen op meerdere terreinen; hierbij houd je je bezig met de beleidsvoorbereiding, -ontwikkeling en -advisering van meerdere dossiers.
  • Het realiseren van de (complexe en multidisciplinaire) projecten, met bewaking van de kwaliteit van de voortgang, de voortgangsinformatie en het budget.

Je coördineert, onderzoekt, signaleert en anticipeert proactief op (internationale) ontwikkelingen, scenario's, beleidsvisies en complexe vraagstukken. Je verzamelt en bestudeert relevante informatie en adviseert actief over de implementatie en de uitvoering van het vastgestelde beleid. Je genereert informatie en kennis en ontwikkelt en formuleert beleid. Naast de eigen portefeuille trekt iedere adviseur een of meerdere verenigingsbrede projecten, bijvoorbeeld de ontwikkeling van een nieuw bekostiging voor de ggz , of de samenwerking met patiëntenverenigingen. Binnen de jou toegewezen of door jou geïnitieerde dossiers signaleer je ontwikkelingen, maak je analyses en doe je beleidsvoorstellen. Je brengt het perspectief van de psychiater in bij in- en externe overleggen en vertaalt beleid op begrijpelijke wijze naar leden.

Voor het tweede resultaatgebied signaleer je waar behoefte aan is, initieer en formuleer je de opdrachten, stel je de projectplannen op, neem je deel aan beleidsprojecten of stuurt deze aan. Je bewaakt de kwaliteit en voortgang, bereidt besluitvorming voor en voert overleg met diverse in- en externe belanghebbenden (zoals het Ministerie van VWS, NZA, VNG, Zorg Instituut Nederland en Zorgverzekeraars Nederland) en het management.

Je legt verantwoording af aan de directie.

Het Profiel

Ben jij een proactieve adviseur, die plezier heeft in het signaleren van ontwikkelingen en in het profileren van de vereniging op inhoud en beleid en die met lef en durf projecten oppakt? Wil je de schakel zijn tussen het zien en benutten van kansen om de professionals te ondersteunen op het gebied van belangenbehartiging en kwaliteit dan is de NVvP op zoek naar jou. Dat vraagt een afgeronde WO opleiding (bijv. Sociale Wetenschappen, BMG), met minimaal 5 jaar ervaring in een beleid adviserende en –ontwikkelende functie. Je hebt veel kennis van en aantoonbaar succes met programma- en projectmanagement. Ervaring in de gezondheidszorg is een pre. Je beschikt over bestuurlijke sensitiviteit en veel ervaring in complexe en bestuurlijke omgevingen met verschillende belangen en partijen. Je hanteert een vlotte pen, weet je weg te vinden in een veelheid aan informatie en bent ook degene die op pad gaat, contacten legt en een netwerk kan onderhouden. Je hebt een brede blik als het gaat om beleidsontwikkeling voor de doelgroep en weet onderwerpen onderling te verbinden als dat aan de orde is. Je hebt dus continu oren en ogen open, zodat je snel signaleert, analyseert en adviseert. Dat betekent dat je soms ook buiten de kaders denkt en doet, risico durft te nemen en leert van die ervaring. Dat vraagt gevoel voor verhoudingen, ervaring met adviestrajecten en creativiteit met concepten en reflectief vermogen. Een combinatie dus van netwerken, ondernemen, proactief zijn en geduld hebben; van vallen en weer opstaan, van relativeren en vasthoudend zijn. Je bent goed in staat om je eigen werk te organiseren en te creëren, met dien verstande dat het aansluit bij de ontwikkelingen of vraag van de leden. Je hebt een hands on mentaliteit en je kan meerdere ballen in de lucht houden. Je bent de verbindende factor en zorgt voor afstemming en integratie met verschillende beleidsonderwerpen. Je bent procesmatig sterk, bewaakt de voortgang en boekt resultaten dankzij je adequate manier van werken en overtuigingskracht. Je bent stressbestendig en goed in staat om een veelheid aan verschillende contacten tegelijk en zelfstandig te onderhouden en stroomlijnen. Je bent servicegericht en klantvriendelijk. Verder passen bij jou:
•    abstractie en analytisch inzicht
•    optimistisch en inspirerend zijn
•    kritisch en pragmatisch
•    kunnen plannen en flexibel zijn
•    actief en zelfstandig
•    kansen en mogelijkheden zien en benutten
•    stevige persoonlijkheid die lef toont
Kortom, je bent een adviseur die niet alleen denkt en schrijft, maar ook initieert en creëert.
 

Aanbod en procedure

Het salaris, afhankelijk van opleiding en ervaring, bedraagt conform gehanteerde salarisschalen maximaal € 5.703,= op basis van 40 uur. Er wordt in eerste een contract voor twee jaar geboden.  Reacties zijn welkom tot en met 31 januari 2017. De intakegesprekken in Rijswijk zijn in de week van 6 februari. De gespreksrondes bij NVvP vinden plaats in de week van 20 februari in Utrecht. Een (case)assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure. De procedure wordt begeleid door Francine van Rosmalen.


Deel deze pagina in uw netwerk