francine

Adviseur beleid en kwaliteit (32 uur) Den Haag

Sluitingstermijn

Organisatie

Cato is een VVT organisatie die gecombineerde woon-, welzijn en zorgvoorzieningen biedt aan de bewoners in twee locaties, Bezuidenhout en Carel van den Oever, en daarnaast aan klanten in de wijken Bezuidenhout, Vrederust en Segbroek. Cato zet zich ervoor in dat ouderen zo lang mogelijk gezond blijven en zelfstandig kunnen blijven wonen. Ongeveer 200 medewerkers leveren hun bijdrage aan het realiseren van deze doelstelling. De organisatie heeft circa 300 aanleunwoningen, biedt plaats aan 200 cliënten intramurale zorg en heeft een omzet van € 13 miljoen.

Locatiemanagers zijn integraal verantwoordelijk voor kwalitatieve zorg en dienstverlening en werken met coördinerend verpleegkundigen en kleine teams, die zelfregelend zijn. Ze worden ondersteund vanuit het bedrijfs- en bestuursbureau op het gebied van P&O, facilitair, financiën, opleidingen , communicatie en kwaliteit. In de afgelopen maanden is er met succes hard gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit, waardoor de bewaking van de inspectie op een ander niveau is komen te staan.

De continuïteit van de kwaliteitsverbeteringen moet uiteraard aanwezig zijn en om dat gestalte te geven zoeken we een ervaren adviseur beleid en kwaliteit.

De Functie

Als adviseur beleid en kwaliteit werk je zelfstandig en vanuit gezamenlijkheid. Je rapporteert aan de bestuurder en bent verantwoordelijk voor het:

 • Adviseren en ondersteunen van de bestuurder en locatiemanagers op het gebied van beleid en kwaliteit.Je volgt wet- en regelgeving en vertaalt dit naar het operationeel proces.
 • Signaleren van interne- en externe ontwikkelingen die van belang zijn voor de ontwikkeling, implementatie en borging van het (kwaliteits)beleid. Dat betekent ook in samenspraak met het management en staf het onderwerp op de agenda houden, waardoor het breder is dan de certificering.
 • Maken van trendanalyses voor bestuur en locatiemanagers en de verantwoordingen aan de inspectie en zo nodig proactief hierin handelen. Vertalen naar meerjaren visie van beleid en toekomstperspectief.
 • Coördineren van de implementatie van de verschillende (kwaliteits)projecten.
 • Coördineren van de interne en externe audits, met name in het kader van HKZ. Zorgen voor en actueel houden van kennis en vaardigheden van de interne auditoren.
 • Samen met de bestuurder onderhandelen met zorgkantoor over de zorgverkoop.
 • Voorbereiden van advies- en instemmingsaanvragen naar OR.

Het Profiel

Voor deze functie zoeken we kandidaten met:

 • HBO+ werk- en denkniveau
 • ervaring als adviseur beleid en kwaliteit of ontwikkeling en  implementatie van kwaliteit als project gedaan hebben
 • ervaring binnen de zorg
 • kennis van en ervaring met de HKZ en/of ISO
 • kennis van de WLZ en de bijhorende financieringsstromen
 • talent om vanuit de inhoud de verbinding te maken met het beleid en kwaliteit in het bijzonder en die zich herkennen in de volgende competenties:
 • organisatiesensitiviteit
 • uitstekende adviesvaardigheden
 • empathisch en tactisch kunnen opereren
 • relativeringsvermogen en sociaal vaardig
 • plannen, organiseren en prioriteiten stellen
 • netwerker (de verbinding met de organisatie en daar buiten willen zoeken en vinden)
 • flexibel en gevoel voor humor.

Kortom: iemand die met verve in staat is om kwaliteitsbeleid zo te ontwikkelen dat het meer is dan een controle instrument, namelijk een gedeelde manier van kijken naar goede zorg en dit overtuigend en met behoud van de relatie onder de aandacht te brengen en houden.

Aanbod en procedure

Het salaris is afhankelijk van ervaring en opleiding, uitgaande van FWG 60 conform CAO VVT, maximaal € 4.363,= bij een fulltime dienstverband. Er wordt een jaarcontract geboden met uitzicht op vast dienstverband. Een (case)assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure. De procedure wordt begeleid door Francine van Rosmalen. U kunt reageren tot 10 februari 2017.


Deel deze pagina in uw netwerk