ingrid

Adviseur Overheid en Publieke Diensten CNV Connectief (36 uur) Utrecht

Sluitingstermijn

Organisatie

CNV Connectief is dé vakvereniging van en voor mensen in het onderwijs, bij de overheid, de publieke diensten en zorg & welzijn. Zij komt op voor iedereen die werkt, gaat werken, werk zoekt of gewerkt heeft in de publieke sector.

CNV Connectief wil haar 120.000 leden versterken in hun werk. Door hen te adviseren, te verbinden, te inspireren in hun ontwikkeling en hun (collectieve) belangen te behartigen. CNV Connectief draagt bij aan een rechtvaardige samenleving waarin iedereen tot zijn recht komt en hanteert kernwaarden als verbinding, bescherming en ontwikkeling. Zij is deskundig, ondernemend, vernieuwend en betrokken. Medewerkers van CNV Connectief zoeken in hun werk altijd de verbinding met de ander; op de werkvloer, aan de onderhandelingstafel, in de vakvereniging en in de samenleving.

CNV Connectief maakt een verandering door van onderhandelaar naar netwerker en het werkveld verplaatst zich van de vergadertafel naar de werkvloer. Het contact met de dagelijkse praktijk waar de leden en doelgroepen werken moet voorop staan. Hierdoor staat de bond veel dichter bij de klant, is meer zichtbaar op de vloer en zorgt zo actief dat ze weet wat er leeft. Dat resulteert in betere aansluiting bij vragen over beroep en beroepsinhoud, positionering en toegevoegde waarde van de bond. Dit vraagt van de werkorganisatie een andere houding: ken je klant, praat de taal en doe wat je zegt; verleen je diensten 'met een hart' en wees gericht op het vergroten van maatschappelijk draagvlak en relevantie.

Voor de sector overheid en publieke diensten zijn we vanwege uitbreiding op zoek naar een stevige adviseur met een netwerk in Den Haag.

De Functie

Als beleidsadviseur van de sector overheid en publieke diensten ben je actief voor het algemeen beleid in deze sectoren. Het is een breed terrein waarin je je begeeft, variërend van gemeentelijke -, provinciale - en rijksoverheid en overheidsinstellingen tot de sectoren energie, afval, milieu, post, telecom en overige bedrijven. Op basis van je voorwerk zoals het genereren van ideeën met direct betrokkenen, analyseren van (beleids)documenten, ophalen van informatie uit je (politieke) netwerk en voeren van overleg met andere bonden, ontwikkel je beleidsvisies, stel je een beleidsnotitie de standpunten van het CNV voor de betreffende sector op. Je ontwikkelt een lobby strategie en voert deze uit. Je trekt samen op met de sectorvoorzitter en opent deuren, zodat hij op strategisch niveau voortgang kan maken. Uiteraard heb je veel contacten met andere werknemersorganisaties, werkgeversorganisaties, politici en ambtenaren. Je stemt met collega’s en sectorvoorzitter  af over dossiers en de urgentie er van. Je creëert draagvlak voor en formuleert het beleidsadvies. Je schrijft mee aan het opstellen van arbeidsvoorwaarden, verbeteringen van werkomstandigheden, e.d.. Je levert input in het team ten aanzien van de nieuwe manier van werken binnen de bond door het inzetten van je netwerk, de contacten in het veld aan te gaan en je te verdiepen in de inhoudelijke onderwerpen die per sector spelen.

Het Profiel

Je hebt ervaring met public affairs en hebt een goed netwerk in Den Haag. Je bent in staat om je snel nieuwe onderwerpen eigen te maken en de verbanden tussen sectoren te zien en te benutten. Je bent verbaal stevig, je hebt overwicht en je bent iemand die de oplossing gezamenlijk wil zoeken. Je hebt er plezier in om het voorwerk te doen en een ander te laten schitteren en succes te boeken. Je hebt ervaring met het opstellen van beleid en het aansturen van projecten. Om op heldere en snelle wijze de boodschap kenbaar te maken werk je nauw samen en stem je zorgvuldig af met je collega van communicatie.
We zoeken kandidaten met:

  • een voltooide relevante HBO of WO opleiding en minimaal WO denkniveau;
  • sterke communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk;
  • kennis van een van de sectoren is een pré;
  • ervaring in een politieke omgeving.

Verder ben je:

  • inventief in het aanleggen van nieuwe contacten;
  • een lobbyist;
  • enthousiast;
  • nieuwsgierig;
  • flexibel;
  • positief ingesteld.

Aanbod en procedure

Het maximale maandsalaris bedraagt bij de opstart maximaal € 4.575,= bruto op basis van een 36-urige werkweek afhankelijk van opleiding en ervaring. Het CNV heeft een gunstige pensioenregeling en opleiding en ontwikkelmogelijkheden. Het betreft een dienstverband voor de periode van één jaar met uitzicht op vast dienstverband. Je reacties zijn welkom tot 18 maart 2018. De gesprekken bij Bosman & Vos (Rijswijk) starten in de week van 19 maart. Een (case)assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure. Voor vragen kan je contact opnemen met of een bericht sturen naar Francine van Rosmalen fvanrosmalen@bosmanvos.nl. Je CV met motivatie (bij voorkeur een Word document) zien we graag tegemoet.


Deel deze pagina in uw netwerk