francine

Adviseur Productontwikkeling 8 uur (Den Haag)

Sluitingstermijn

Organisatie

Onze opdrachtgever is een 24-uurs zorgaanbieder, die een pakket van wonen, zorg en welzijn aanbiedt vanuit twee locaties in Den Haag. Op beide locaties is sprake van een exclusieve opzet van zorg- en dienstverlening, zowel aan in totaal 160 particuliere/zelfbetalende oudere bewoners als aan AWBZ-geïndiceerde cliënten. De organisatie richt zich op de bovenlaag van de samenleving.
De bewoners van de huurappartementen kunnen gebruik maken van de zorg en/of begeleiding die vanuit de stichting geboden wordt.
Zoals alle verzorgingshuizen is ook onze opdrachtgever bezig zich voor te bereiden op de veranderingen in de financiering. Voor de bewoners die aanspraak maken op zorgzwaarte pakket 1, 2 en 3 vervalt de AWBZ bekostiging. Wonen en zorg worden gescheiden gefinancierd. Dit vraagt een vernieuwende blik, ondernemerschap en creativiteit. Vragen die nu rijzen zijn bijvoorbeeld: Wie is onze potentiële klant? Wat zijn producten en diensten die aansluiten bij hun vraag? Welke kansen liggen er en hoe geven we die vorm? Hoe zorgen we ervoor dat mensen ons kennen en weten wat we te bieden hebben?
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste (gezien de verhoudingen, bij voorkeur mannelijke) kandidaat die ervaring heeft om een kleine organisatie per 1 juni in deze transitie bij te staan.

De Functie

Als adviseur onderzoek je wat de innovatieve mogelijkheden zijn om goed en creatief voor te sorteren op de bovengenoemde, maar ook de nog te verwachten ontwikkelingen in de zorg.
De ideeën die er al zijn van buiten de organisatie haal je op en vertaal je naar praktische producten en diensten. Voor het genereren van de ideeën binnen de organisatie creëer je ruimte en methodes om die op tafel te krijgen. Uiteraard maak je inzichtelijk wat de randvoorwaarden en de financiële consequenties zijn. Je werkt ideeën uit die draagvlak hebben en haalbaar zijn. Daarna zorg je voor de implementatie en borging. Dat betekent dat je niet alleen een netwerk aanboort buiten de organisatie met samenwerkingspartners en leveranciers, maar ook medewerkers uit alle lagen betrekt bij de plannen. Je organiseert een heldere overlegstructuur en verantwoordt de resultaten door mondeling en schriftelijk duidelijk te communiceren. Dankzij je ervaring weet je waar de valkuilen zitten, welke details je in de gaten moet houden en waar de risico’s zitten. Je kent en bewandelt de wegen van de (gemeentelijke) financieringsmogelijkheden en verantwoording en bewaakt dit in samenspraak met de controller.
Je legt verantwoording af aan de bestuurder.

Het Profiel

Voor deze functie zoeken wij kandidaten met een commerciële achtergrond en ervaring in de (ouderen)zorg. Je hebt HBO- werk- en denkniveau. Je hebt een frisse blik op de zorgmarkt en bent op de hoogte van de veranderingen die actueel zijn (scheiden wonen en zorg, extramuralisering, e.d.). Je bent een ondernemer, verbinder en promotor. Je hebt ervaring met veranderingsprocessen en implementatietrajecten. Je kijkt buiten de kaders van zorg en bent creatief in het binnen brengen van nieuwe ideeën. Je verbindt mensen van buiten en binnen aan de organisatie, door kansrijke markt- en productontwikkeling,
Dankzij je aanstekelijke enthousiasme en creativiteit worden mensen aangespoord tot het bedenken en uitwerken van vernieuwende ideeën. Je hebt oog voor kansen en neemt ingecalculeerde risico’s. Op die manier bewaak je niet alleen de samenwerkingsrelaties, maar ook de financiële balans van je projecten. Je laat je niet belemmeren door oude/ingesleten patronen en stimuleert medewerkers om buiten de geëigende kaders te denken en te handelen Uiteraard met een respectvolle stijl van communiceren.
 
Kandidaten die zich herkennen in dit profiel, liefde hebben voor de ouder wordende mens en bruisen van ideeën om hen het leven zo aangenaam mogelijk te maken, worden van harte uitgenodigd te reageren.

Aanbod en procedure

Afhankelijk van mogelijkheden van kandidaten is een loondienst of uurbasis mogelijk. In eerste instantie gaat het om een contract tot het einde van het jaar.

Deel deze pagina in uw netwerk