ingrid

Adviseur Strategie en Beleid (36 uur) Sittard

Organisatie

Pergamijn ondersteunt en begeleidt cliënten met een verstandelijke beperking in Midden-Limburg, Westelijke Mijnstreek, Parkstad en Heuvelland. Circa 1400 medewerkers bieden ruim 1000 cliënten een gevarieerd aanbod van voorzieningen voor wonen, werken, daginvulling en ontspanning, alles zoveel mogelijk toegespitst op de individuele cliënt. Pergamijn stelt de ondersteuningsbehoefte van de cliënt centraal. De cliënt voert, zoveel als mogelijk, de regie over deze behoefte en Pergamijn ondersteunt hen daarbij. Deze visie vormt de basis voor de dienstverlening.
 
De hervorming naar de Wet Langdurige Zorg (WLZ) en de decentralisatie van taken en bevoegdheden via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) naar de gemeenten zijn in volle gang. De omgeving van Pergamijn verandert daarmee zeer fors. Pergamijn krijgt te maken met de WLZ, de WMO en in mindere mate de ZVW en daarmee met meerdere financiers en stakeholders. Gekoppeld aan deze stelselwijziging is een bezuiniging. Pergamijn houdt rekening met een krimp van het aantal cliënten en dient nadrukkelijker dan in het verleden te sturen op in- en doorstroom van cliënten.
 
De verdere ontwikkeling van Pergamijn is gericht op versterking van het selfsupporting model en de daarbij behorende veranderingen zoals 'minder top-down', sturend en controlerend en meer coachend, faciliterend en 'in control zijn'.' Hierbij hoort ook het bijbehorend leiderschap en het vinden van een goede balans tussen leiderschap en managen, het vertonen van voorbeeldgedrag richting een cultuur dat de dialoog wordt aangegaan en feedback wordt gegeven. De gemaakte keuzes vragen ook het voortdurend zoeken naar een optimale balans tussen de kwaliteit van de ondersteuning en de druk op de bedrijfsvoering.
 
Pergamijn kent een eenhoofdige raad van bestuur, die wordt ondersteund door het managementteam. De organisatie is recent opnieuw ingericht en het primaire proces staat hierbij centraal. De zorg is geordend naar doelgroep en dat heeft geleid tot een indeling van 3 clusters cliëntdienstverlening (CDV). Pergamijn heeft een slagvaardige organisatiestructuur met twee managementlagen en met zoveel mogelijk verantwoordelijkheid dicht bij de teamleiders op de werkvloer. De ondersteunende functies zijn ondergebracht in de dienst Ondersteuning of direct in de staf van de clusters CDV.
 
Om de koers voor de lange termijn te bepalen moeten externe en interne ontwikkelingen op langere termijn op de voet gevolgd worden. Het stafbureau is verantwoordelijk voor het volgen van deze ontwikkelingen en de vertaling daarvan naar een visie en strategie voor de organisatie en in strategisch beleid op het gebied van o.a. kwaliteit en veiligheid van zorg, HRM, innovatie, lange termijn vastgoed- en huisvestingsplannen en communicatie. Deze beleidsontwikkeling geschiedt in nauw overleg met de drie CDV managers en het hoofd dienst Ondersteuning. Daarnaast ontwikkelt het stafbureau sturingsinformatie voor de bestuurder en het MT en is ze verantwoordelijk voor de communicatie infrastructuur. Bij het stafbureau, dat wordt aangestuurd door de bestuurssecretaris, zijn 4 adviseurs werkzaam op o.a. strategische beleidsvorming, HRM, planning en rapportage en communicatie. Bij dit stafbureau is de vacature van de adviseur strategie en beleid vacant.
 
Het organogram kunt u bij ons opvragen. Duidelijk is, dat er sprake is van een 'functionele driehoek' tussen het stafbureau, dienst ondersteuning en staf CDV als het gaat om de bedrijfsvoeringsfuncties (kwalitatief, financieel en administratief-organisatorisch). Het goed functioneren van de bedrijfsvoering van Pergamijn wordt in grote mate bevorderd door het goed functioneren van de 'functionele driehoek'.

De Functie

De adviseur strategie en beleid realiseert voor Pergamijn het strategisch beleid dat in lijn is met de missie en visie van Pergamijn, actuele ontwikkelingen, externe wet- en regelgeving en kwaliteitseisen. Je bent hiermee verantwoordelijk voor:
 • Het adviseren en ondersteunen van de raad van bestuur bij strategische vraagstukken. Je formuleert beleidsvoorstellen op strategisch niveau op onderwerpen o.a. kwaliteit en veiligheid  van zorg, lange termijn huisvestingsplannen, innovatie en ondersteuningsstrategieën.
 • De bepaling van de missie en visie van de organisatie en het formuleren van doelstellingen op langere termijn.
 • Het opstellen van het strategisch plan, strategische beleidsstukken, het concept jaarverslag en de kaderbrief.
 • Het volgen van alle relevante externe en interne ontwikkelingen en de vertaling naar toepasbare beleidsadviezen, notities en maatregelen.
 • De voorbereiding, in nauw overleg, van de strategische kaders voor de CDV's en de dienst ondersteuning.
 • De strategische beleidsplanning en de monitoring van de voortgang en realisatie van strategische doelstellingen; indien nodig adviseren over aanpassing van de vastgestelde strategie of kaders.
 • De doorontwikkeling van de kwaliteitssystemen (waaronder INK en HKZ) zodat preventief gestuurd kan worden op kwaliteitsverbetering.
 • Het opbouwen en onderhouden van een relevant netwerk waarmee Pergamijn relaties heeft, waaronder zorgverzekeraars, gemeenten en brancheorganisaties.
Uiteraard werk je vanuit deze positie nauw samen met het MT, collega adviseurs van het stafbureau, de adviseur in de staf CDV en schakel je met de controller over kwaliteitsthema's en audits. Je rapporteert aan de bestuurssecretaris.

Het Profiel

We zoeken kandidaten die een fundamentele bijdrage willen leveren aan de verdere ontwikkeling van Pergamijn. Je hebt een afgeronde academische opleiding, minimaal 5 jaar ervaring opgedaan als strategisch adviseur binnen een complexe organisatie en kennis van de gezondheidszorg. Kennis van HKZ en het INK model is een pré. Je hebt ervaring met het implementeren van organisatieontwikkeling- en kwaliteitsverbeteringstrajecten. Je hebt visie en strategisch inzicht, bent analytisch, conceptueel sterk en een goede schrijver. Je kunt de visie en strategie vertalen naar tactisch en operationeel niveau. Je hebt een methodische aanpak en je bewaart het overzicht. Je hebt een brede interesse en hebt het talent en de ambitie om je te verdiepen in diverse thema's. Je bent gericht op samenwerking en in staat om je kennis over te dragen. Je houdt je vakgebied goed bij en kunt de relevante ontwikkelingen makkelijk vertalen naar toepasbaar beleid.

Je herkent je in deze eigenschappen:
 • Een pionier die past in een ambitieuze omgeving
 • Initiatiefrijk
 • In staat de discussie te starten
 • Nieuwsgierig en alert
 • Groot omgevingsbewustzijn
 • Schakelen tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau
 • Plannen, prioriteren en organiseren
 • Daadkrachtig, doortastend, integer en inspirerend
 • Zelfstandig
 • Resultaat- en oplossingsgericht
 • Een verbinder, toegankelijk en soepel in de omgang
 • Reflectief
Heel geschikt voor iemand die de zorg een warm hart toedraagt en die zonder hiërarchische positie in staat is om het verschil te maken. Een uitdaging voor kandidaten die geloven in deze omslag, die graag onderdeel zijn van een nieuw team en Pergamijn willen ondersteunen bij deze ontwikkeling.

Aanbod en procedure

Het salaris bedraagt conform schaal 65 van de cao Gehandicaptenzorg maximaal € 5.026,= bruto per maand op basis van 36 uur. Je CV met motivatie zien we graag via onze website: www.bosmanvos.nl/vacatures. Reacties zijn welkom t/m 2 augustus. De intakegesprekken bij ons bureau worden tussen 20 juli en 20 augustus gevoerd. De gesprekken bij Pergamijn vinden plaats op 26 augustus tussen 09:00 en 14:00 uur, het assessment op 3 september en het arbeidsvoorwaardengesprek op 14 september om 09:00 uur.

Deel deze pagina in uw netwerk