nicoline

Algemeen Praktijkmanager (28 - 32 uur) Huizen

Sluitingstermijn

Organisatie

De Groepspraktijk Huizen bestaat 43 jaar en is uitgegroeid tot een serieus bedrijf. 15.000 Patiënten kunnen terecht bij de 8 huisartsen, 13 praktijkassistentes, 4 praktijkondersteuners somatiek, 3 praktijkondersteuners GGZ en een medewerker Beleid en Kwaliteit. De Groepspraktijk Huizen staat voor optimale huisartsenzorg met een moderne, innovatieve praktijkvoering in het bijzonder gericht op ouderen. De huisartsen zijn georganiseerd in een Maatschap. In de afgelopen jaren is er door het formaliseren van processen, veranderende wet- en regelgeving veel veranderd ten aanzien van de eisen die gesteld worden aan een praktijk. Processen zijn verbeterd en kwaliteit en beleid hebben een vaste plek in de praktijk gekregen. Om te voldoen aan deze eisen zijn diverse aspecten van de bedrijfsvoering verdeeld over de huisartsen. Zij hebben nu een grens bereikt: deze taken kosten teveel tijd en vragen expertise die zij niet hebben. Daarom gaat de Groepspraktijk Huizen nu op zoek naar een organisatorisch sterke algemeen praktijkmanager.

De Functie

In deze functie maakt u de organisatie klaar voor de toekomst en borgt u de ingezette veranderingen. U zoekt aansluiting met de maatschappelijke context en het veranderende zorgveld.

De praktijkmanager neemt niet-patiënt gebonden taken uit handen van de zorgverleners en coördineert de werkzaamheden in de praktijk. De praktijkmanager heeft zowel met interne als met externe contacten te maken zoals huisartsen, medewerkers, zorgverzekeraars, ICT dienstverleners, zorginstellingen en gemeentelijke diensten. De praktijkmanager is de spil in de praktijk, die ervoor zorgt dat de verschillende processen binnen de praktijk goed draaien. De praktijkmanager geeft direct leiding aan de assistentenmanager en de beleidsmedewerker. Dit alles zodanig dat optimaal wordt bijgedragen aan het bereiken van de strategische doelen van de groepspraktijk en aan de juiste inzet en ontwikkeling van de medewerkers. De praktijkmanager is verantwoordelijk voor onderstaande deelgebieden:

 • Beleidsontwikkeling en evaluatie: beleidsplanning, jaarplanning, verslaglegging, beleidsontwikkelingen volgen.
 • HR-beleid: operationeel management, toepassen arbeidsvoorwaarden, ziekteverzuim, beoordelings- en functioneringsgesprekken, scholingsplan opstellen/uitvoeren.
 • Kwaliteitsbeleid: beleid/kwaliteitssysteem opzetten en bijhouden, projecten starten en bewaken, vergaderingen organiseren, kwaliteit dienstverlening coördineren en bewaken, klachtenregeling praktijk, accreditatie begeleiden.
 • Financieel beleid en beheer: begrotingen opstellen, inkoopbeleid, overzicht houden en analyseren van declaraties, genereren en interpreteren van data van externe partijen.
 • Operationeel beleid: opstellen en controleren naleving praktijkregels, inrichten organisatie, continuïteit van zorg bewaken, coördineren en optimaliseren van de interne bedrijfsvoering.
 • ICT beleid: eerste aanspreekpunt voor alle interne ict vragen en voor de externe automatiseerder.
 • Communicatie: interne en externe communicatie verzorgen. Sfeer en teamspirit creëren.

De algemeen praktijkmanager werkt zelfstandig en legt verantwoording af aan de Maatschap. De algemeen praktijkmanager bewaakt de balans tussen tijdig en uitvoerig informeren enerzijds en kort en zakelijk informeren op hoofdlijnen anderzijds.

Het Profiel

Je bent in staat om zowel met helicopterview de zaken aan te vliegen als hands-on. Je bent zakelijk maar weet met humor en sensitiviteit iedereen binnen de groepspraktijk aan te spreken. Je bent proactief, doortastend en faciliterend. Je stimuleert en motiveert alle medewerkers in hun ontwikkeling en prestaties, waarbij je knelpunten signaleert en bespreekt met de maatschap. Je hebt een verbindende taak tussen alle medewerkers en je bent een sparringpartner voor de huisartsen. Klantvriendelijkheid is jou op het lijf geschreven. Je communiceert op een open en duidelijke manier. Je bent staat om management informatie te interpreteren en te vertalen naar te voeren beleid en doet voorstellen naar de maatschap. Uiteraard houd je ontwikkelingen binnen het vakgebied bij.

We zoeken kandidaten met:

 • Een relevante HBO opleiding (is vereist).
 • Een relevante management opleiding.
 • Aantoonbare ervaring met en kennis van HR beleid.
 • Een coachende stijl van leidinggeven (is vereist).
 • Kennis en inzicht in de organisatie van huisartsenzorg en de bijdrage die daar door de verschillende disciplines aangeleverd wordt.
 • Organisatorische kwaliteiten.
 • Ervaring en visie op het efficiënt organiseren van een groepspraktijk.
 • Affiniteit met ICT.
 • Gevoel voor marketing/communicatie, informatievoorziening en financiën.

Je herkent je in onderstaande competenties:

 • Proactief
 • Resultaatgericht en besluitvaardig
 • Procesmatig
 • Autonoom
 • Leiderschap
 • Visie en strategisch inzicht
 • Samenbindend vermogen

Aanbod en procedure

De functie van Algemeen praktijkmanager is ingeschaald in schaal 10 conform de cao Huisartsenzorg en bedraagt, afhankelijk van ervaring, op basis van 36 uur per week maximaal € 4.763,= per maand.

De reactietermijn voor deze vacature sluit op 10 september 2017, waarna selectiegesprekken bij Bosman en Vos zullen starten. Een (case) assessment maakt mogelijk deel uit van de procedure. Voor vragen kun je contact opnemen met Nicoline Franken van Bosman & Vos. Contact opnemen kan via de mail nfranken@bosmanvos.nl.

Je cv met motivatie ontvangen we graag.


Deel deze pagina in uw netwerk