francine

Bestuurssecretaris (32-36 uur) Utrecht

Sluitingstermijn

Organisatie

Het NMI geeft als onafhankelijke stichting in opdracht van het Ministerie van SZW voorlichting over en begeleiding bij de Remigratiewet en remigratie- gerelateerde onderwerpen aan migranten en erkende vluchtelingen. Deze opdracht loopt tot 2021 met de mogelijkheid tot verlenging. Het NMI is gespecialiseerd in vragen rond vrijwillige - hetzij definitieve, hetzij tijdelijke - terugkeer naar het herkomstland. De organisatie bestaat, naast de directeur en een kleine staf, uit 15 consulenten die op verschillende locaties verspreid over het hele land informatie geven over de remigratieregeling maar ook over verblijfsdocumenten, uitkeringen, pensioenen, verzekeringen, voogdij, schulden, zorgverzekering, het zorgaanbod en onderwijsmogelijkheden. De individuele situatie van de cliënt staat altijd centraal en de positie van (mee)remigrerende gezinsleden krijgt bijzondere aandacht. Indien de migrant kiest voor definitief vertrek helpt het NMI bij het voorbereiden en afwikkelen van de benodigde procedures. Ook na vertrek naar het herkomstland kan hij/zij voor vragen en advies rond de remigratie bij het NMI terecht.
De remigratiewet is per 1 juli 2014 versoberd. De leeftijdsgrens is opgeschroefd en dit heeft tot gevolg dat de oorspronkelijke dienstverlening van het NMI en daarmee het aantal cliënten afneemt. Het Ministerie heeft een nieuwe opdracht voor vijf jaar verleend waarbij de conditie is gesteld dat het NMI zijn budget gedurende deze jaren doet krimpen conform een door het NMI zelf te ontwikkelen afbouwscenario. De opdrachtfinanciering betreft nu bijna € 1,7 miljoen.De diensten, die nu geleverd worden en die niet (meer) onder de remigratiewet vallen dienen de komende jaren zo mogelijk bij andere organisaties ondergebracht te worden. Het NMI moet daarom de omslag maken naar een flexibele organisatie; enerzijds het blijven uitvoeren van zijn kerntaak en anderzijds het verkennen van de markt waar het NMI zich in begeeft om een deel van zijn taak te kunnen borgen (onderbrengen). Tegelijk valt er nog te ontdekken welke kansen en mogelijkheden er zijn, die aansluiten bij de kerntaak en nog niet benut worden. Dat vraagt van medewerkers een omslag naar een meer proactieve en ondernemende manier van werken. De nieuwe bestuurssecretaris speelt een belangrijke rol bij het succesvol realiseren van deze beweging.

De Functie

De opdracht aan de nieuwe bestuurssecretaris is er voor te zorgen dat de directeur inhoudelijk zó ondersteund wordt dat zij optimaal kan opereren. Je ondersteunt en ontzorgt de directeur door beleidsnotities voor te bereiden en te schrijven. Hierin neem je mee hoe in te spelen op de afbouw en nieuwe mogelijkheden. Je notuleert de bestuursvergadering en stuurt de consulenten functioneel aan, bewaakt naleving van gemaakte productieafspraken en toetst de kwaliteit aan de taakstelling. Je beheert het cliëntregistratiesysteem en genereert hieruit de vereiste managementinformatie. Je maakt een analyse op basis van de cijfers en legt je bevindingen en conclusies voor aan de directeur. Je stemt met de directeur af over de externe contacten (UWV, SVB, politieke en maatschappelijke instanties en ketenpartners.
Je bent inhoudelijk goed op de hoogte en houdt relevante ontwikkelingen bij. Je houdt in- en externe processen scherp en met inhoudelijke focus in de gaten. Op basis hiervan doe je voorstellen aan de directeur ten behoeve van het meerjarenplan. Hierin onderzoek je niet alleen het bestaande dienstenpakket, maar verken je ook nieuwe terreinen en samenwerkingspartners. Je draagt bij aan de uitvoering van de verkenning en Je doet verslag van alle bijeenkomsten in het kader van deze verkenningen en stelt een businessplan op ter onderbouwing.

Het Profiel

Heb jij een afgeronde WO opleiding (bijv. Sociale Wetenschappen of Bedrijfskunde), minimaal 5 jaar ervaring in een adviserende en beleidsvoorbereidende functie en ervaring met implementeren van vernieuwingen, dan is het NMI op zoek naar jou. Je snapt wat het betekent om te werken in een organisatie waar de politieke weerbarstigheid een grote rol speelt. Je hebt een groot aanpassingsvermogen, strategisch inzicht en bewaart het overzicht. Je denkt ondernemend en gaat op zoek naar samenwerkingspartners. Je lobbyt over mogelijkheden, hebt visie op en kennis van sociaal ondernemerschap en adviseert de directeur hierover. Je weet structuur aan te brengen in de bedrijfsprocessen, bent analytisch en bent in staat om mensen in beweging te krijgen. Je bent transparant in je communicatie en geeft inzicht in de perspectieven voor zowel de organisatie als de medewerkers. In deze rol kun je met gevoel voor politiek/culturele verhoudingen positie nemen en de directeur attenderen op relevante signalen. Met behoud van de relatie geef je advies en deel je je mening. Je kunt incasseren, staat stevig in je schoenen en bent dienend aan het proces. In deze veranderende omgeving en onzekere toekomst schakel je makkelijk tussen prioriteiten en durf je buiten de gebaande wegen te treden. Je straalt energie uit, bent flexibel en gericht op kansen. Uiteraard ben je een kei in het opstellen van begrijpelijke en heldere verslagen en adviezen. Tot slot beschouw je het werken in een multicultureel team als een  belangrijke meerwaarde van je functie.

Aanbod en procedure

Het salaris, afhankelijk van opleiding en ervaring, bedraagt conform inschaling in schaal 12 van de NMI salarisschalen (gebaseerd op de BBRA schalen 1984 Rijksoverheid) maximaal € 5.219,05 op basis van 36 uur. Er wordt in eerste instantie een jaarcontract geboden met de mogelijkheid van verlenging van een jaar. Waarom je belangstelling hebt zien we graag via onze website.
Reacties zijn welkom tot en met 4 december 2016. De intakegesprekken in Rijswijk zijn op 5 en 6 december. De 2 gespreksrondes bij NMI vinden plaats op 14 en 21 december 2016.
Een (case)assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure. De procedure wordt begeleid door Francine van Rosmalen.

Deel deze pagina in uw netwerk