Bestuurssecretaris Arduin (fulltime) Middelburg

Sluitingstermijn

Organisatie

Arduin is een Zeeuwse zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking en staat midden in de samenleving. De organisatie biedt ondersteuning en begeleiding in de volle breedte: intramuraal, behandeling, wonen met zorg, ambulant en ondersteuning bij andere organisaties en in het onderwijs.

Arduin verleent zorg en ondersteuning aan ongeveer 900 cliënten. Er werken +1100 medewerkers, verdeeld over meer dan 160 locaties voor wonen, dagbesteding en werken. De omzet bedraagt ruim € 54 miljoen.

Arduin ziet het als haar taak om aan mensen met een verstandelijke beperking goede zorg en ondersteuning te bieden. Daarbij gaat Arduin uit van ‘Kwaliteit van Bestaan’. Iedereen is gelijkwaardig en verdient dezelfde kansen. Mensen met een ondersteuningsvraag nemen vanzelfsprekend deel aan de samenleving. Er wordt gewerkt vanuit de gedachte dat mensen met een beperking een zo normaal mogelijk leven moeten kunnen leiden. De professionele ondersteuning wordt geboden vanuit de opvatting: ‘gewoon wat kan, speciaal wat moet’.

Arduin sluit aan op de leefomgeving van cliënten: er is nadrukkelijk gekozen voor wijken als ordening voor de clusters. Vanuit de wijken worden direct externe verbindingen gelegd met andere organisaties die ook actief zijn in de wijk. Het motto van Arduin voor 2018 en later is dan ook: ‘Arduin werkt samen’.

De leidende kernwaarden zijn: verbinden, ontwikkelen, betrokken en verantwoordelijk.

Arduin is volop in ontwikkeling. Er wordt geïnvesteerd om de organisatie in kwalitatieve en kwantitatieve zin verder te professionaliseren.

De Functie

Je bent als bestuurssecretaris direct onder de bestuurder gepositioneerd en verantwoordelijk voor de ondersteuning van de raad van bestuur en de raad van toezicht en daarmee voor een goed lopende bestuurlijke overlegstructuur.

Je neemt deel aan het directieoverleg en bent lid van het managementteam van Arduin. Je bent primair verantwoordelijk voor het proces van consistente voorbereiding, borging van standpunten en besluiten vanuit het directieoverleg en je bewaakt de P&C-cyclus. Inhoudelijk draag je bij aan beleidsvoorbereiding op strategisch niveau. Je treedt op namens de bestuurder van Arduin. Ook treed je op als regievoerder van diverse projecten.

Je draagt zorg voor de (inhoudelijke) organisatie van het overleg op het niveau van bestuur en directie, het MT, de raad van toezicht en zijn commissies en de medezeggenschapsgremia (de ondernemingsraad en de cliëntenraad).

Je bent verantwoordelijk voor de domeinen algemeen beleid, PR en communicatie.  Als manager van het bestuursbureau geef je leiding aan de medewerkers van het secretariaat, de medewerkers communicatie, de beleidsmedewerkers, de ambtelijk secretarissen van de ondernemingsraad en de cliëntenraad en de medewerkers van het servicepunt. In totaal stuur je circa 14 medewerkers aan.

Het Profiel

Je bent een stevige sparringpartner voor bestuur en directie, je denkt mee over bestuurlijke vraagstukken en geeft vorm aan de bestuurlijke besluitvormingsprocessen. Je gaat gemakkelijk het gesprek aan: een stevige persoonlijkheid met relativeringsvermogen. Je schakelt soepel op alle niveaus en je weet je goed staande te houden in een weerbarstige context waarbij een helicopterview van belang is.

Je kunt werken onder druk en beschikt over een ruime mate van organisatiesensitiviteit. Je bent initiatiefrijk en een gestructureerde denker.

Verder herken je jezelf in de volgende eigenschappen:

 • Je hebt een goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen;
 • Je beschikt over een helicopterview en kunt goed prioriteren;
 • Je kan goed zelfstandig werken, bent samenwerkingsgericht, hebt daadkracht en bent communicatief vaardig;
 • Je bent nauwgezet, georganiseerd en een uitstekend planner;
 • Je hebt een goede dosis energie, bent stressbestendig en flexibel.

Kerncompetenties en functie-eisen

 • Je beschikt over een afgeronde academische opleiding, bij voorkeur juridisch of bestuurskundig of een vergelijkbare opleiding;
 • Je hebt kennis van en ervaring met (de regelgeving in) de (gehandicapten)zorg en de actuele ontwikkelingen daarin;
 • Je hebt meerdere jaren ervaring in een vergelijkbare functie;
 • Je kunt je zowel mondeling als schriftelijk uitstekend uitdrukken;
 • Je beschikt over realisatiekracht en probleemoplossend vermogen;
 • Je hebt zakelijke denkkracht en bent creatief.

Aanbod en procedure

De functie is gewaardeerd in FWG 65, cao Gehandicaptenzorg (max. € 5.270,= bruto per maand op basis van 36 uur). In eerste instantie wordt een contract van een jaar aangeboden. Waarom je belangstelling hebt zien we graag (bij voorkeur in Word formaat) via onze website.
Reacties zijn welkom t/m 25 mei 2018. De intakegesprekken vinden plaats bij Arduin in Middelburg of op ons bureau in Rijswijk in de week van 28 mei tot 2 juni 2018. De gesprekken bij Arduin vinden plaats op 11, 13, 15 en/of 18 juni 2018.
Een referentiecheck en het verkrijgen van een verklaring omtrent gedrag maken deel uit van de procedure.  Een assessment behoort tot de mogelijkheden in de sollicitatieprocedure.


Deel deze pagina in uw netwerk