nicoline

Bestuurssecretaris (fulltime) Capelle aan den IJssel

Sluitingstermijn

Organisatie

Stichting Zorgbeheer De Zellingen (De Zellingen) is in 1997 ontstaan door een samenvoeging van een thuiszorgorganisatie, een verpleeghuis en een zorgcentrum.

De Zellingen bestaat uit 8 organisatorische eenheden: verpleeghuis  Rijckehove (wonen en revalidatie), zorgcentrum Crimpenersteyn (wonen en tijdelijk verblijf), zorgcentrum De Meander (wonen en revalidatie), zorgcentrum Bermensteyn (wonen) en zorgcentrum de Roo (wonen). Daarnaast heeft de Zellingen 13 thuiszorgteams V&V,  8 thuiszorgteams HO en dagzorg. De kerngemeenten van de Zellingen zijn Capelle, Krimpen en Nieuwerkerk en het werkgebied strekt zich uit naar Zuidplas en Rotterdam.

De Zellingen streeft binnen haar werkgebied voor haar cliënten naar een integraal aanbod van preventie, service, welzijn, wonen en zorg van een zo hoog mogelijke kwaliteit tegen een maatschappelijk verantwoorde prijs. De Zellingen staat bekend om haar brede productaanbod. Dat De Zellingen veel verschillende soorten zorg en ondersteuning aanbiedt, komt voort uit het inzicht dat de meeste kwetsbare (oudere) mensen vaak een traject doorlopen van weinig naar veel ondersteuning en van herstelgerichte naar chronische zorg. Vanuit haar missie en visie is de ambitie van De Zellingen altijd geweest om van begin tot eind samen op te trekken met de cliënt en de zorg en ondersteuning aan te bieden die passend is bij de mate van functieverlies en de fase waarin de ziekte of aandoening van de cliënt zich bevindt.

De kernwaarden van de Zellingen worden als volgt beschreven:

 • Aandacht: afstemmen op de ander(en), zorgzaam en gastvrij zijn 
 • Betrouwbaar: afspraak = afspraak,  we doen wat we zeggen
 • Creatief: buiten de kaders denken,  het 'gezonde' verstand gebruiken
 • Resultaatgericht: op het doel gericht zijn, geen tijd en geld verspillen

Voor de komende jaren verwacht de Zellingen een groei van zowel intra- als extramurale zorg en een sterke toename van de psychogeriatrische zorgvraag in het werkgebied. Vanwege deze groei heeft de Zellingen de ambitie uitgesproken om in 2021 bij cliënten en financiers bekend te staan als een organisatie waarin de zorg en ondersteuning persoonsgericht en goed op orde is. Dat er in samenwerking met cliënt en mantelzorger multidisciplinair gewerkt wordt en waar de overgang tussen dagzorg, thuiszorg, kortdurende en langdurige verblijfszorg soepel verloopt. Medewerkers bij de Zellingen hebben een heldere rol- en taakverantwoordelijkheid waarbij taken en bevoegdheden zo laag mogelijk in de organisatie liggen. De ondersteunende diensten staan ten dienste van het primair proces. De medewerkers werken voor en met mensen waarbij gestuurd wordt op resultaat, kwaliteit en prestaties.

De Zellingen wordt aangestuurd door een Bestuurder. Zij is recent aangetreden en was de vorige bestuurssecretaris. De samenstelling van het MT is in ontwikkeling; het bestaat uit inhoudelijke en stafverantwoordelijken. De bestuurssecretaris is een van hen. Bij de Zellingen werken rond de 1250 medewerkers bij een omzet van € 55 miljoen.

De Functie

De opdracht aan de nieuwe bestuurssecretaris luidt kort samengevat: zorg dat de Bestuurder inhoudelijk zó ondersteund wordt dat zij optimaal kan opereren. In deze rol ben je verantwoordelijk voor het organisatorisch, bestuurlijk en juridisch ondersteunen van de Bestuurder en de Raad van Toezicht. Tevens ben je sparringpartner voor de Bestuurder en de Raad van Toezicht bij in- en externe beleidsmatige en juridische vraagstukken en ontwikkelingen op strategisch en tactisch niveau. Je doet dit op zodanige wijze dat de  Bestuurder en de Raad van Toezicht zich adequaat ondersteund voelen bij hun taken. Je bevordert de continuïteit, transparantie en kwaliteit van bestuur en beleid met inachtneming van compliance en governance. Je onderhoudt de contacten met de relevante externe stakeholders (vnl. gemeenten en collega aanbieders) en interne partijen (de Raad van Toezicht, het MT, de CCR en de OR) en je zorgt dat afspraken die worden gemaakt, goed worden opgevolgd en belegd zijn bij de juiste partijen.

Als bestuurssecretaris ben je de spin in het web en geef je leiding aan de beleidsafdeling Kwaliteit & Ontwikkeling, de afdeling PR & Communicatie en het bestuurssecretariaat. In totaal zijn dit 9 medewerkers. Je bent inhoudelijk goed op de hoogte, houdt relevante ontwikkelingen bij en schrijft adviezen. Je bereidt strategische overleggen voor en schrijft strategische beleidsvoorstellen en je geeft leiding aan nieuwe strategische initiatieven. Je houdt alle in- en externe processen scherp en houdt de  inhoudelijke focus in de gaten. Afhankelijk van het onderwerp, de context en het gremium vervang je de Bestuurder en vertegenwoordig je de Bestuurder in geschillen. Je helpt de Bestuurder en Raad van Toezicht en MT leden om prioriteiten te stellen, te begrenzen en goed te delegeren. Je bewaakt de uitvoering van de besluiten van de Raad van Toezicht en levert een actieve bijdrage aan de samenwerking tussen Bestuurder en Raad van Toezicht. Op die manier ben je complementair aan Bestuurder, Raad van Toezicht en de managers.
Het aantrekkelijke van deze rol is, dat je de kans krijgt om heel nauw samen te werken met de Bestuurder, je op de hoogte bent van alle strategische ontwikkelingen in de organisatie en samen met het MT hier een bijdrage aan kunt leveren.

Het Profiel

We zoeken kandidaten die een fundamentele bijdrage willen leveren aan de verdere ontwikkeling van De Zellingen. Je hebt WO werk- en denkniveau, bij voorkeur een juridische opleiding of bedrijfskunde aangevuld met juridische kennis en minimaal 5 jaar ervaring opgedaan als strategisch adviseur of bestuurssecretaris binnen een organisatie in het sociaal domein of de (ouderen)zorg. Bij voorkeur heb je al eerder leiding gegeven aan een klein team of afdeling. Je hebt  strategisch inzicht, bent analytisch, conceptueel sterk en een goede schrijver. Je kunt de visie en strategie vertalen naar zowel tactisch als operationeel niveau. Je hebt een methodische aanpak en je bewaart het overzicht. Je hebt een brede interesse en bent nieuwsgierig. Je bezit het talent en de ambitie om je te verdiepen in diverse thema’s. Je bent gericht op samenwerking en in staat om je kennis over te dragen en je bent in staat om soepel te opereren op elk niveau in de organisatie. Je houdt je vakgebied goed bij en kunt de relevante ontwikkelingen makkelijk vertalen naar toepasbaar beleid. Kwaliteitsdenken zit in je genen en bij voorkeur heb je juridische kennis opgedaan in je studie of eerdere functies. Ervaring met medezeggenschap is een pré.

Bij deze organisatie hoort een daadkrachtig en energiek type mens, die desgevraagd niet schroomt om het voortouw - dan wel de leiding - te nemen. Je bent flexibel en een bouwer. Met behoud van de relatie geef je advies en deel je je mening. Je bent positief kritisch ingesteld en schuwt de confrontatie niet. En dit alles laagdrempelig en met oog voor je omgeving.

Verder herken je jezelf in de volgende competenties:

 • Veranderkundig
 • Kennis van governance en politiekvaardig
 • organisatiesensitief
 • Project- en procesmatig werken
 • Integer en gevoel voor humor
 • Toegankelijk
 • Overbrengen en overtuigen

Ben jij die krachtige ambitieuze professional die past in een veranderende omgeving en die daar rustig onder blijft? Laat het ons weten.

Aanbod en procedure

Het salaris is marktconform waarbij rekening wordt gehouden met kennis en ervaring. Er wordt in eerste instantie een jaarcontract geboden met uitzicht op vast dienstverband.

Waarom je belangstelling hebt zien we graag via onze website. Reacties (bij voorkeur als Wordbestand) zijn welkom tot en met 21 mei 2018. De gesprekken bij ons op kantoor in Rijswijk zijn vanaf 22 mei. Bij De Zellingen vinden de gesprekken plaats in de week van 4 juni.

Een (case)assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure. De procedure wordt begeleid door Nicoline Franken.


Deel deze pagina in uw netwerk