ingrid 1504 85 Banner

Bestuurssecretaris (fulltime) Rotterdam

Sluitingstermijn

Organisatie

De Stichting CJG Rijnmond voert sinds 2010 het basistakenpakket jeugdgezondheidszorg uit en biedt opvoedingsondersteuning, in opdracht van de gemeenten in Rotterdam Rijnmond en Goeree-Overflakkee (totaal 1,2 miljoen inwoners), aan ouders, verzorgers, kinderen en jeugdigen. De organisatie heeft een omzet van ruim € 40 miljoen (grotendeels gemeentelijke subsidies) en telt circa 750 medewerkers. De Raad van Bestuur (een voorzitter en een lid) is verantwoordelijk voor de aansturing van de organisatie en zij legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De opdrachtgevers van het CJG Rijnmond zijn de deelnemende gemeenten die zich hebben  verenigd in een Raad voor het Publiek Belang.
 
Vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid zorgt de stichting, samen met de gemeenten, voor kwalitatief goede publieke zorg voor jeugd. Preventie en zorgcoördinatie behoren tot haar kerntaken en daarom heeft CJG Rijnmond bijgedragen aan het oprichten, organiseren en faciliteren van lokale Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) in de aangesloten gemeenten. Hier kan iedereen die een vraag heeft over gezondheid, opvoeden en opgroeien van kinderen terecht. Ook de uitvoering van vaccinatieprogramma’s behoort tot haar verantwoordelijkheid.
 
Daarnaast geeft CJG Rijnmond in opdracht van de gemeente Rotterdam vorm aan de regiefunctie binnen het nieuwe decentrale jeugdzorgstelsel. Sinds 1 januari 2015 geldt de nieuwe Jeugdwet. Gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor de organisatie van de jeugdzorg in hun gebied. Dit gebeurt via wijkteams of vergelijkbare samenwerkingsverbanden tussen zorgaanbieders (transitie). Daarnaast moet jeugdzorg goedkoper, sneller en dichterbij worden georganiseerd, waarbij professionals goed moeten kunnen samenwerken en de eigen kracht van ouders en kinderen versterken (transformatie). In alle gemeenten waar CJG Rijnmond actief is, is zij als uitvoerder Jeugdgezondheidszorg (JGZ) één van de samenwerkingspartners in het wijknetwerk. In Rotterdam levert het CJG 21 wijkteamleiders en 21 plaatsvervangend wijkteamleiders Jeugd.
 
De gemeente Rotterdam buigt zich over een nieuwe vorm (waarschijnlijk een coöperatieve samenwerking) die per 1 januari 2018 zijn beslag moet krijgen. De inrichting en uitwerking van deze nieuwe organisatievorm is nog in ontwikkeling en het is voor het CJG nog niet duidelijk welke rol zij hierin gaat spelen. Om in deze onzekere context alle huidige en toekomstige ontwikkelingen goed het hoofd te kunnen bieden wil CJG Rijnmond organisatorisch een ontwikkelslag maken. Die geldt voor alle lagen van de organisatie, van de Raad van Bestuur (RvB) tot aan de professional. De RvB wil zowel in- als extern een andere positie innemen en zich meer bezig houden met de ontwikkeling van de organisatie, meer gericht op de veranderende omgeving. Dit betekent dat het uitvoerend management meer bevoegdheid en verantwoordelijkheid krijgt met betrekking tot haar operationele taken. De nieuw te werven bestuurssecretaris speelt een belangrijke rol bij het succesvol realiseren van deze beweging.
 

De Functie

De opdracht aan de nieuwe bestuurssecretaris luidt kort samengevat: zorg dat de bestuurders inhoudelijk zó ondersteund worden dat zij optimaal kunnen opereren. Je ondersteunt en ontzorgt de bestuurders door beleidsnotities voor te bereiden, te coördineren en te schrijven; je onderhoudt de contacten met de relevante externe stakeholders (vnl. gemeenten Raad voor Publiek Belang en collega aanbieders) en interne partijen (de Raad van Toezicht, het MT en de OR) en je zorgt dat afspraken die worden gemaakt goed worden opgevolgd en belegd zijn bij de juiste partijen.

Je bent nadrukkelijk geen assistent van de bestuurders maar je vervult een spilfunctie. Je bent inhoudelijk goed op de hoogte, houdt relevante ontwikkelingen bij en schrijft adviezen. Je bereidt strategische overleggen voor en maakt concept contourennota’s. Je houdt alle in- en externe processen scherp en met inhoudelijke focus in de gaten. Afhankelijk van het onderwerp, de context en het gremium vervang je de bestuurders. Je helpt de bestuurders en MT-leden om prioriteiten te stellen, te begrenzen en goed te delegeren. Op die manier ben je complementair aan het bestuur en de managers.

Het aantrekkelijke van deze rol is dat je de kans krijgt om heel nauw samen te werken met de bestuurders. Zo krijg je de ruimte om jezelf binnen 3 tot 5 jaar te ontplooien  en zelf naar een dergelijke positie toe te groeien.
 

Het Profiel

We zoeken speciaal naar kandidaten die de ambitie hebben om op termijn eindverantwoordelijk te zijn. Je hebt een afgeronde WO opleiding, minimaal 5 jaar ervaring in een adviserende en beleidsvoorbereidende functie en aantoonbare affiniteit met werken in het sociaal domein. Je hebt een goede pen, kunt balanceren tussen diverse gremia en je beweegt je makkelijk op ieder niveau.
 
Je snapt wat het betekent om te werken in een organisatie waar de politieke weerbarstigheid een grote rol speelt. Je hebt een groot aanpassingsvermogen, strategisch inzicht en bewaart het overzicht. Je bent analytische hebt een scherp observatie vermogen en bent in staat om meerdere ballen in de lucht te houden.
 
Bij deze organisatie hoort een daadkrachtig en energiek type, die desgevraagd niet schroomt om het voortouw te nemen, dan wel de leiding te nemen. In deze rol kun je met gevoel voor politiek/bestuurlijke verhoudingen positie nemen en het bestuur attenderen op relevante signalen. Met behoud van de relatie geef je advies en deel je je mening. Je durft contrair te zijn en schuwt de confrontatie niet. En dit alles met oog voor je omgeving. Een autonome stevige ambitieuze professional die past in een continu veranderende omgeving en die daar kalm onder blijft. Dus wil jij bijdragen aan de organisatie ontwikkeling en heb je ambities? Laat het ons weten.
 

Aanbod en procedure

Het salaris, afhankelijk van opleiding en ervaring, bedraagt conform inschaling in schaal H van de cao CJG Rijnmond maximaal € 5.376,= bruto (op basis van een fulltime aanstelling). Er wordt in eerste instantie een jaarcontract geboden met uitzicht op vast dienstverband.

Waarom je belangstelling hebt zien we graag via onze website: www.bosmanvos.nl/vacatures. Reacties zijn welkom tot en met 7 oktober 2016. De gesprekken bij ons op kantoor in Rijswijk zijn vanaf 11 oktober. Bij CJG Rijnmond vinden de gesprekken plaats in de week van 24 oktober.
Een (case)assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure. De procedure wordt begeleid door Ingrid Venekamp. Informatie kunt u na 22 september opvragen via 070-3072980.
 

Deel deze pagina in uw netwerk