nicoline

Bevlogen Manager Procesgroep Klant en Markt (32-36 uur) Utrecht

Organisatie

Reinaerde ondersteunt midden in de samenleving mensen met een beperking in de ontwikkeling van hun eigen kracht. Ruim 2400 medewerkers werken met en voor ruim 2800 cliënten in 26 gemeentes, verdeeld in negen regio's. Op die manier biedt Reinaerde vanuit lokaal perspectief dienstverlening die uitgaat van ieders eigen kracht, variërend van tijdelijke begeleiding tot langdurige zorg en behandeling. Zij sluit met haar dienstverlening aan op elke levensfase (kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen) en combineert haar activiteiten met die van andere relevante partners.
 
De wijzigingen in het kabinetsbeleid en verschuiving van verantwoordelijkheden waren in de afgelopen twee jaar aanleiding om scherp en kritisch te kijken naar de organisatie. Het meerjarenbeleidsplan 'Sterk in ontwikkeling' speelt in op de actuele ontwikkelingen. Kernpunten van dit plan zijn: kijken naar mogelijkheden en het stimuleren van vindingrijkheid en zelfredzaamheid; een visie die al jaren uitgedragen wordt naar cliënten. Het is noodzakelijk om effectief te blijven en daarom is de organisatiestructuur gewijzigd van vier divisies naar negen regio's. Daarnaast is er een omslag van taak- naar procesgericht werken ingevoerd voor de gehele organisatie.
Als gevolg van de herinrichting naar procesgericht werken zijn de ondersteunende diensten in vier nieuwe procesgroepen verdeeld: Beleid en Borging, Facilitair en Middelen, Ontwikkeling en Personeel en Klant en Markt.
 
Voor de procesgroep Klant en Markt zoeken wij een bevlogen manager die de vertaalslag kan maken van klant naar markt en van markt naar intern proces.
 
De procesgroep Klant en Markt biedt ondersteuning aan het primair proces rondom cliëntprocessen, op het gebied van financiën, administratie en communicatie. Verder zorgt men vanuit deze procesgroep voor het bijhouden van de ontwikkelingen op de markt en (het ondersteunen bij) onderhandelingen met financiers en ketenpartners. 

De Functie

Als manager van de procesgroep Klant en Markt heb je meerdere aandachtsvelden en verschillende invalshoeken:

Je bent als manager eindverantwoordelijk voor de gehele procesgroep. Je geeft coachend leiding aan je team van applicatiebeheerders, zorgconsulenten, secretaresse, administratieve medewerkers, administrateurs, procesbegeleider en adviseurs communicatie en adviseur zorginkoop (totaal 23 medewerkers). Je geeft samen met het team vorm en inhoud aan deze nieuwe procesgroep. Je faciliteert en stimuleert de samenwerking en verbinding tussen medewerkers, regio's, procesgroepen en ketenpartners. Naast je rol als manager ben je lid van het management team en neem je deel aan organisatie overstijgende projecten. Je legt verantwoording af aan de voorzitter van de Raad van Bestuur.

Daarnaast houd je je bezig met marketing: je vertaalt de ontwikkelingen bij gemeentes, zorgkantoren en demografische gegevens naar signalen en gerichte activiteiten binnen het werkveld. Je signaleert wijzigingen in wet- en regelgeving. Op innovatieve wijze weet je externe veranderingen binnen de organisatie te vertalen naar nieuwe producten en nieuwe doelgroepen. Je signaleert kansen, mogelijkheden en knelpunten en laat consequenties zien. Je brengt buiten naar binnen en legt de verbinding tussen administratie en praktijk.

Tenslotte, maar niet minder belangrijk, richt je je op de administratieve en communicatieve processen rondom de cliënt en markt. Je transformeert de afdeling van taak naar proces-gestuurd werken. Je bent verantwoordelijk voor effectieve dienstverlening rondom de cliënt; zoals de indicatiestellingen via het zorgkantoor en de mogelijkheden die de gemeente biedt in de begeleiding. Je houdt nauw contact met de integraal verantwoordelijke regiomanagers, adviseert hen en de bestuurder. Je realiseert een gezonde bedrijfsvoering binnen je procesgroep en sluit aan op en draagt bij aan de strategische kaders van de organisatie.

Samenvattend ben je als manager actief lid van het  management team. Samen met je team ben je verantwoordelijk voor en draag je bij aan resultaten op het gebied van:
-    Instroom, doorstroom, uitstroom cliënten 
-    Zorginkoop
-    Cliëntcommunicatie
-    Marktoriëntatie
-    Productmanagement
-    (verwerking) Cliëntadministratie    
-    Werven nieuwe cliënten
-    Onderhandelingen zorgkantoor / gemeenten
-    Indicatie

HET PROFIEL

Allereerst ben je een bevlogen en stevige manager met een heldere en duidelijke visie op de toekomst van de zorg. Je bent authentiek en hebt overtuigingskracht. Zelfsturing zit in je genen en je stimuleert het zelf oplossend vermogen in je team. Je hebt een visie op de zorg en de ontwikkelingen in de markt en weet deze over te brengen op je collega's. Je staat voor je mensen, bent toegankelijk en bereikbaar.
 
Je bent innovatief en bewaakt de kwaliteit. Je bent analytisch en sterk in het signaleren van knelpunten, kansen en mogelijkheden. Je hebt ervaring met het schakelen tussen strakke administratieve processen en creativiteit die nodig is in het primair proces. Je hebt ruime adviesvaardigheden zodat je andere procesgroep- en regiomanagers mee kan nemen in het maken van strategische en tactische keuzes. Je bent een netwerker pur sang en bouwt goede relaties op binnen en buiten de organisatie en onderhoudt deze. Je bent een goede onderhandelaar, politiek en organisatie sensitief. Je hebt voldoende overtuigingskracht en doorzettingsvermogen om verandertrajecten op effectieve manier vorm te geven.

 

Het Profiel

Je beschikt over een relevante opleiding op HBO+ of universitair niveau, aangevuld met een bedrijfskundige, management en/of financiële opleiding. Je hebt minimaal vijf jaar leidinggevende ervaring en bent vaardig in het communiceren, verbinden, initiëren, motiveren, feedback geven, onderhandelen, het begeleiden van veranderprocessen en het overbruggen van tegenstellingen.

In deze nieuwe veelzijdige rol is het belangrijk dat je kennis hebt van of ervaring hebt met:
- positie, zorgvraag en aanbod van de (toekomstige) klant
- klant -, en marktcommunicatie, analyse en onderzoek
- verkoopproces bij zorgkantoor / gemeenten
- regelgeving NZA 
- zorgadministraties en zijn processen (nacalculaties en rekenstaten)
- contracteren en inkoop
- financiële- en fiscale processen
- procesbegeleiding
- verbinden en ontwikkelen van een team
- onderlinge verhoudingen en processen

Aanbod en procedure

Het salaris is afhankelijk van ervaring en bedraagt op basis van 36 uur per week, maximaal € 6.068,- bruto per maand conform de CAO GHZ. Het betreft een functie met een duidelijke transitie opdracht voor de periode van twee tot drie jaar. De arbeidsovereenkomst zal aansluiten bij de duur van deze opdracht.  De inschrijftermijn voor deze vacature sluit op 3 november 2014.
De eerste gesprekken zijn vanaf 3 november op ons kantoor in Rijswijk. Gesprekken bij Reinaerde vinden plaats in de week van 17 november. Een assessment  maakt deel uit van de procedure.
Voor vragen kan je contact opnemen met Nicoline Franken.
Je cv met motivatie zien we graag via onze website: www.bosmanvos.nl/vacatures .
 

Deel deze pagina in uw netwerk