nicoline

Bovenschoolse Directeur Onderwijs (40 uur) Altra Amsterdam

Sluitingstermijn

Organisatie

Stichting Altra Onderwijs & Jeugdhulp (hierna te noemen Altra) is een organisatie voor speciaal onderwijs, jeugd- en opvoedhulp. Altra ondersteunt kinderen, jongeren, ouders en scholen bij uiteenlo­pende opvoed- en opgroeiproblemen. Dat doen ze samen met mensen uit en rondom het gezin, de buurt en met professionals.

Door de jaren heen heeft Altra veel expertise opgebouwd waarmee ze kinderen, jongeren en gezinnen in zeer complexe situaties kunnen helpen. De basis van hun werk is gespecialiseerd onderwijs, specialistische jeugdhulp en GGZ. Door deze met elkaar te verbinden, kan Altra vanuit verschillende perspectieven ondersteuning bieden. Dit varieert van lichte ondersteuning op scholen tot aan een plek op het speciaal onderwijs. Altra bundelt haar krachten op het gebied van onderwijs en jeugdhulp om écht iets te veranderen voor kinderen, jongeren en hun gezinnen. 

Altra heeft een strategische positie als koploper, met name in de verbinding van onderwijs en jeugdhulp. Dit komt tot uiting in tal van onderwijszorgvormen zoals onderwijszorgarrangementen, tussenvoorzieningen, specialistische jeugdhulp in het (speciaal) onderwijs, begeleiders passend onderwijs op reguliere scholen en projecten als Team Thuiszitters. 

Onder het onderwijs van Altra valt een heel scala van onderwijszorg, bovenschoolse- en tussenvoorzieningen en scholen binnen de regio Amsterdam, Zaanstreek / Waterland en Haarlemmermeer:  

 • Zes scholen voor voortgezet speciaal onderwijs, van vmbo tot vwo en mbo 1 en 2;
 • Eén basisschool voor speciaal onderwijs;
 • Twee scholen met een 8 tot 8 wrap-around-care-aanpak: School2Care en Purmer College;
 • Onderwijszorgarrangementen binnen behandelcentra;
 • Voorzieningen zoals Stop en Transferium;
 • Ondersteuning bij passend onderwijs, zoals Expertisecentrum Educé, begeleiders passend onderwijs en team Thuiszitters.
   

Altra en iHUB
Altra maakt deel uit van iHUB, wat staat voor inspiratie, innovatie en impact. iHUB is een alliantie van Altra, Horizon, De Opvoedpoli en De Nieuwe Kans met als doel de transitie van jeugdhulp en passend onderwijs tot stand te brengen. Samen met beleidsmakers, het bedrijfsleven, finan­ciers en betrokken jongeren en hun ouders gaat iHUB op zoek naar oplossingen voor maatschappelijke vragen. In pilots bedenkt en ontwikkelt iHUB effectieve zorg- en onderwijs­concepten. Bij Altra werken 800 medewerkers met een omzet van ongeveer 50 miljoen. Altra wordt gefinancierd door de gemeenten voor jeugdhulp en uit baten onderwijs.

Voor Altra zoeken wij een ondernemende en verbindende leider met visie op onderwijs, die medewerkers weet te inspireren. Wil jij al die kwaliteiten inzetten, zodat de speciale leerlingen van Altra hun talenten optimaal kunnen ontplooien?  Dan komen we graag in contact met jou.

De Functie

Altra’s leidend onderwijsprincipe is om samen met de leerlingen hun talenten te ontdekken en te stimuleren. Als directeur draag je onze missie en visie actief uit en neem je de medewerkers hierin mee. Altra is op zoek naar een directeur die gericht is op verbinding en vernieuwing en voor wie werken binnen netwerken met partnerorganisaties vanzelfsprekend is.

Je bent verantwoordelijk voor het realiseren van operationele, financiële, beleidsmatige en personele doelstellingen, zowel binnen het domein onderwijs, als in samenhang met Altra en Horizon. De verbinding met onderwijszorglijnen, het aanbod binnen de onderwijsomgeving op het snijvlak van jeugdhulp en onderwijs is een belangrijk aandachtsgebied. Je geeft sturing aan vernieuwingsprocessen, de implementatie en borging ervan. Een belangrijke opdracht is het verbinden van de interne met de externe organisatie. Je participeert in externe netwerken, waaronder de samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Als bovenschoolse directeur ben je in staat om Altra Onderwijs een gezicht te geven en te positioneren in de brede omgeving van betrokken partners, zowel binnen iHUB als binnen Amsterdam, Zaanstreek / Waterland en Haarlemmermeer.

Je geeft leiding aan het team van schooldirecteuren en vormt samen met de twee directeuren onderwijs van Horizon en de bestuurder Onderwijs het MT. De context van werken is domein- en regio-overschrijdend. Altra werkt binnen de alliantie iHUB Samen met Horizon onderwijs. Op dit moment kijkt men naar een hernieuwd aansturingsmodel voor het onderwijs. Hoe dit er precies uit gaat zien  - naar regio, naar uitstroomprofiel of anders – wordt door het MT in de nabije toekomst ingevuld.  

Het Profiel

Je bent een besluitvaardig leider, die medewerkers weet te enthousiasmeren, te inspireren en die kan binden en verbinden, draagvlak creëren en die medewerkers bij ontwikkelingen betrekt. 
Je faciliteert, creëert, stimuleert en inspireert de medewerkers bij de ontwikkeling van de juiste onderwijszorgconcepten, zodat de leerlingen het onderwijs en die ondersteuning krijgen, die passen bij hun ondersteuningsbehoefte. Je ondersteunt medewerkers optimaal zodat zij hun vak kunnen uitoefenen, zich kunnen ontwikkelen en rekenschap geven over de geleverde prestaties. Jij bent in het bezit van sterke verbindende managementkwaliteiten. Je weet het evenwicht te bewaren tussen kwaliteit van dienstverlening, de kracht van de professional en de beschikbare middelen. Je bent ondernemend en realiseert vanuit een sterke visie de kaders, de (innovatieve) ontwikkelingen en het beleid, zonder de samenhang binnen Altra en iHUB uit het oog te verliezen. 
Zelfsturing zit in je genen en je stimuleert het zelforganiserend vermogen in je teams. Jij weet op afstand te blijven maar bent duidelijk in je opdrachtgeverschap. Jij staat voor jouw mensen, bent toegankelijk, open en transparant.

Functie-eisen en kerncompetenties
Je hebt een academische opleiding, aangevuld met een masteropleiding en relevante managementtrainingen. Hierdoor ben je goed toegerust integraal te managen. Bij voorkeur beschik je over relevante leidinggevende ervaring in een vergelijkbare complexe onderwijs of jeugdzorg organisatie. Je hebt affiniteit met problematiek van de doelgroep en inzicht in hulpverlenings- en onderwijsprocessen. Ook heb je ervaring in strategische beleidsvoering en ben je gewend om samen te werken met andere aanbieders vanuit netwerken rond het systeem/de leerling. Kennis van het (specialistisch) onderwijsveld is niet nodig, gevoel met het onderwijsveld is wel een vereiste. We nodigen managers uit het brede sociale domein met gevoel voor het onderwijsveld en onderstaande competenties uit om ook te solliciteren.

In deze managementrol verwachten we dat je de volgende competenties bezit:

 • resultaatgericht en financieel bewustzijn
 • innovatiekracht en aantoonbaar ondernemerschap
 • samenbindend leiderschap
 • conceptueel denkvermogen
 • overtuigingskracht
 • netwerker en relatiebouwer met een externe focus
 • analytisch, visie en strategie
 • uitstekende mondelingen en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden
 • kwaliteitsgericht

Aanbod en procedure

Altra biedt een veelzijdige en uitdagende baan, met ruimte voor (persoonlijke) ontwikkeling en innovatie. Je werkt met betrokken en enthousiaste collega’s. Het salaris, afhankelijk van opleiding en ervaring, bedraagt conform inschaling in de cao Primair Onderwijs schaal DD maximaal € 5.529,= bruto (op basis van een fulltime aanstelling). Altra biedt je in eerste instantie een jaarcontract aan, met uitzicht op een vast dienstverband. 
De reactietermijn voor deze vacature sluit op 9 september 2018. De selectiegesprekken bij Bosman & Vos starten vanaf 10 september 2018. De vervolggesprekken bij Altra starten vanaf 17 september op een kernlocatie van Altra in Amsterdam. Een (case) assessment  in de week van 24 september maakt mogelijk deel uit van de procedure. Voor vragen kun je contact opnemen met Nicoline Franken van Bosman & Vos. Je CV met motivatie ontvangen wij graag (als Word document) via onze website.


Deel deze pagina in uw netwerk