nicoline

Clustermanager Groene Hart Ziekenhuis (Gouda)

Organisatie

Het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) is een algemeen regionaal ziekenhuis met 450 bedden, 125 specialisten, 2000 medewerkers en 80 vrijwilligers in Gouda. Het is een ambitieus, modern en ondernemend ziekenhuis: kwaliteit staat hoog in het vaandel en haar doel is goed bereikbare specialistische zorg bieden in een gastvrije omgeving. Het GHZ is het eerste ziekenhuis in Nederland dat zowel in het bezit is van het internationale keurmerk ISO 9001 (voor kwaliteit) als het NTA 8009 (voor veiligheid).

Per 1 februari 2014 is een nieuwe organisatiestructuur ingevoerd, waarbij verschillende RVE’s zijn geclusterd, terwijl de medisch leiders van de afzonderlijke RVE’s eindverantwoordelijk blijven en rechtstreeks rapporteren aan de Raad van Bestuur. De clustering houdt in dat de bestaande monodisciplinaire RVE’s op basis van de aard van het primaire proces en op functionele samenhang zijn samengevoegd. De functie van manager bedrijfsvoering is vervallen. Daarvoor in de plaats komen er vijf clustermanagers, die zorgdragen voor de samenhang binnen een cluster en voor de samenhang ziekenhuisbreed.

Hiermee wordt beoogd:

 • de samenhang en de samenwerking binnen het cluster en ziekenhuis breed te optimaliseren;
 • de snelheid en daadkracht van besluitvorming en uitvoering daarvan te optimaliseren;
 • de niet-zorg gebonden kosten te verminderen.

 

De Functie

Per 1 februari 2014 is een nieuwe organisatiestructuur ingevoerd.
Naar aanleiding van deze verandering zoeken we een clustermanager voor Cluster C, ongeveer 170 fte, Interne Geneeskunde & MDL, Geriatrie, Reumatologie en Dermatologie.

Als clustermanager
 • geef je leiding aan het cluster;
 • ontwikkel je samen met de medisch leiders van de verschillende RVE’s het beleidsplan en het jaarplan van het cluster en draag je zorg voor de uitvoering daarvan;
 • ben je binnen het vastgestelde beleid verantwoordelijk voor de uitvoering van het financiële en personele beleid binnen het cluster;
 • voer je de regie op het samenspel en de samenhang tussen de RVE’s van een cluster en de inhoudelijke uitwisseling binnen het cluster;
 • draag je zorg voor een goede overlegstructuur in het cluster;
 • adviseer je de Raad van Bestuur over de gewenste samenstelling van zorgproducten en samenwerkingsverbanden;
 • initieer je organisatieontwikkelingstrajecten en stuur je veranderingsprocessen en ziekenhuisbrede projecten aan;
 • lever je een bijdrage aan het tot stand komen van en besluitvorming over het instellingsbeleid en stuur je op ziekenhuisbrede samenhang van de activiteiten; 
 • vertegenwoordig je de instelling in diverse externe contacten, zoals in het kader van (het aangaan van) samenwerkingsverbanden en/of het ontwikkelen van nieuwe zorgproducten en diensten.
Je rapporteert aan de medisch leider waar het de bedrijfskundige zaken van de betreffende RVE aangaat, en daarnaast aan de Raad van Bestuur voor RVE-overstijgende zaken.

Het Profiel

Voor deze veelzijdige functie zoeken we kandidaten met een afgeronde academische opleiding bij voorkeur aangevuld met een management opleiding. Je hebt een aantal jaren gewerkt in de zorg, bij voorkeur in een ziekenhuis en je hebt uitgebreide ervaring in een hoger managementfunctie en in de aansturing van veranderingsprocessen. 

Patiënt gedreven
Wij zoeken een manager die de patiënt voorop stelt en die gedreven is om de zorg voor en de bejegening van de patiënt voortdurend te verbeteren. 

Bedrijfsmatig
Daarbij sta je voor een efficiënte bedrijfsvoering. Je kent de cijfers van je cluster en stuurt daar zichtbaar op, je streeft naar optimale logistieke processen en je hebt affiniteit met ICT.

Verbindend leiderschap
Als leidinggevende weet je in samenwerking met alle betrokken partijen tot duidelijke doelen te komen en zorg te dragen voor realisering daarvan. Je weet te verbinden, je zoekt naar win/win-mogelijkheden zonder het belang van het ziekenhuis als geheel uit het oog te verliezen. Je voelt de interne en externe verhoudingen goed aan en je bent een gesprekspartner voor de medisch leiders, de teamleiders, de medewerkers, de Raad van Bestuur en externe relaties. Je bent een inspirerende teamplayer, je hebt oog voor de inbreng van medewerkers en samen met hen zet je een concreet resultaat neer. Je draagt de visie en de kernwaarden van het ziekenhuis uit in alles wat je zegt en doet.

Durf en daadkracht
Als het op implementeren aankomt toon je ambitie, durf en daadkracht en treed je zo nodig buiten de gebaande paden. Je hakt knopen door, ook in onzekere situaties.

Visie en innovatief
Ook kan je afstand nemen van de dagelijkse praktijk en overzie je en doorgrond je de ziekenhuisbrede vraagstukken. Je onderkent de belangrijke externe ontwikkelingen, evenals de trends in het vakgebied en weet deze te vertalen naar concreet ziekenhuisbeleid. Je bent bovendien innovatief en kan je losmaken van de bestaande denkkaders.

Ondernemend
Tot slot ben je commercieel, ondernemend, proactief en heb je een hands-on mentaliteit. Je benut kansen in de markt en weet deze ook daadwerkelijk te implementeren en te verzilveren.

Aanbod en procedure

De functie is ingeschaald in salarisschaal FWG 75 van de cao Ziekenhuizen. Er is sprake van een 36-urige werkweek.

De procedure wordt begeleid door Nicoline Franken van Bosman & Vos.
Wij lezen graag terug waarom je deze functie wilt vervullen. Een assessment behoort tot de procedure. Voor meer informatie kun je mailen naar Nicoline Franken: nfranken@bosmanvos.nl

Deel deze pagina in uw netwerk