francine

Concerncontroller 32 uur

Organisatie

Onze opdrachtgever is de maatschappelijke onderneming Combiwel Groep. Combiwel Groep is in de huidige vorm in 2007 ontstaan uit de fusie tussen Combiwel Amsterdam, KansWeb en KindWeb.. De Combiwel groep bestaat nu uit vier stichtingen (de Holding en drie werkmaatschappijen) en één BV (Kinderopvang). De organisatie werkt op het gebied van de maatschappelijke dienstverlening, buurtwerk en activering op de raakvlakken met onderwijs, zorg en wonen. Dit gebeurt in buurt- en jongerencentra, op speeltuinen en pleinen, in sporthallen, peuterspeelzalen en allerlei andere vestigingen. Bovendien is de organisatie deelnemer in verscheidene stedelijke en landelijke projecten. Dit maakt Combiwel Groep een innovatieve organisatie die zich beweegt in een politiek en maatschappelijk dynamisch krachtenveld. Kinderopvang Combiwel staat, met 12 kinderdagverblijven en 32 vestigingen voor buitenschoolse opvang in onder meer Oud-Zuid, Oud-West, Noord, ZuiderAmstel en Zuid-Oost garant voor veilige en verantwoorde kinderopvang. De locaties in Oud-Zuid en Oud-West van Kinderopvang Combiwel zijn sinds 2008 HKZ-gecertificeerd. In het andere onderdeel (Welzijn) wordt aansluiting gezocht bij de taakgebieden van de WMO en het Amsterdamse beleid op het gebied van jeugd. Combiwel profileert zich bovendien op de thema's wonen en zorg. De Combiwel Groep verwacht in 2009 een omzet van ongeveer 40 miljoen euro. Er zijn ongeveer 1000 medewerkers werkzaam. De functie ontstaat op 1 januari 2009 als onderdeel van een bedrijfsbrede reorganisatie. Combiwel Groep ziet zich de komende drie jaar gesteld voor een stevige opdracht met veel kansen en uitdagingen. Om deze opdracht adequaat te ondersteunen vanuit bedrijfsmatig en bedrijfseconomisch perspectief zoeken we een bekwame en inspirerende concerncontroller.

De Functie

Als concerncontroller ben je verantwoordelijk voor het in control brengen en houden van de organisatie. Je stuurt alle ondersteunende bedrijfsprocessen integraal aan, te weten personeelsbeheer en -administratie, financiële administratie en controlling en de algemene bedrijfsvoering met facilitair beheer, ICT en receptie/algemeen secretariaat. Hier zijn ongeveer 60 medewerkers bij betrokken. Je maakt, samen met de directeuren van de Holding, Welzijn en Kinderopvang / O&O, deel uit van de directie en je rapporteert aan de Bestuurder Het volgende wordt op deze positie van je verwacht:
  • Vertalen van strategisch organisatie-beleid naar specifieke doelstellingen, jaarplannen, beleidsplannen en rapportages voor de bedrijfsondersteunende afdelingen
  • Signaleren van externe ontwikkelingen en risico's en hier voorstellen over doen
  • Managen van de bedrijfsprocessen voor het concern en het verbinden van de bedrijfsondersteunende afdelingen
  • Leiding geven aan de manager bedrijfsvoering, het hoofd financiën en de financiële controllers. en de manager P&O (voor personeelsbeheer -en administratie)
  • Ontwikkelen, inrichten, aanpassen en adequaat gebruiken van een Planning & Control-cyclus en een managementinformatie-systeem voor de gehele organisatie
  • Adviseren van bestuurder en directeuren Welzijn en Kinderopvang / O&O bij maken van plannen, begrotingen, offertes en rapportages

Het Profiel

Je hebt een afgeronde opleiding op bedrijfseconomisch gebied (bijv. Bedrijfskunde, (Bedrijfs-)economie, Accountancy, MBA). Wij zoeken kandidaten met ervaring als controller en een managementtaak. Je bent duidelijk over verwachtingen en doelstellingen en hebt gevoel voor verhoudingen als het gaat om het door een ieder vertegenwoordigen van. Je bent in staat op basis van onderbouwing risico's te nemen of te vermijden en zo een balans aan te brengen in ondernemerschap. Je hebt dus een uitstekend gevoel voor bedrijfsvoering en hebt kennis van wet- en regelgeving en juridische aspecten op het gebied van bedrijfskunde en financieel beheer, van financiële applicaties en administratieve organisatie. Je kunt strategisch denken, hebt analytisch inzicht en behoudt het overzicht. Je hebt implementatiekracht, uitstekende adviesvaardigheden en overtuigingskracht. Je bent besluitvaardig en bewaakt de planning ten aanzien van de opgestelde doelen. Je delegeert en motiveert op professionele basis.

Aanbod en procedure

Afhankelijk van je ervaring bedraagt het salaris conform CAO Welzijn maximaal € 5.110,= bruto per maand op basis van 36 uur per week.

Deel deze pagina in uw netwerk