francine

Coördinator facilitaire dienst

Organisatie

De Kessler Stichting is een gespecialiseerde, professionele instelling die zich inzet voor mensen die sociaal kwetsbaar zijn. In het bijzonder dak- en thuislozen die opvang en/of zorg en begeleiding nodig hebben. Ongeveer 180 medewerkers bieden lang en kortdurende zorg, preventie en nazorg. De verschillende werksoorten van zorg en begeleiding hebben ook een verschillende financiering. In totaal heeft de organisatie een budget van € 14 miljoen. De organisatie heeft in 2014 een forse reorganisatie ondergaan. Ook 2015 staat in het teken van de organisatieverandering die is ingezet onder het motto 'Anders werken, anders organiseren'. Deze nieuwe koers heeft wijzigingen tot gevolg voor de manier waarop binnen de Kessler Stichting gewerkt wordt. De functie van teamleider komt te vervallen en de teams in het operationeel proces werken zelf-organiserend. De begeleiding, die bestaat uit zorg, opvang, ondersteuning en/of activering is gericht op het versterken van de eigen kracht van de cliënt. Er wordt gewerkt met de methodiek competentiegericht begeleiden om cliënten te ondersteunen in het behouden en bevorderen van zelfredzaamheid. Het aanbod rondom de cliënt wordt vormgegeven door een zelfstandig team. De teams, die het primair proces voor hun rekening nemen, moeten op facilitair gebied goed ondersteund worden om de woon- en verblijfomgeving van de cliënten leefbaar te houden. De diverse teams zullen verschillende vragen hebben aan de facilitaire dienst. Om dit goed te coördineren en efficiënt te organiseren zoeken ze een stevige coördinator.

De Functie

Als coördinator facilitaire dienst ben je verantwoordelijk voor het coördineren van de werkzaamheden van de 25 medewerkers van de huishoudelijke dienst, technische dienst, portiers en gastheren van bedrijfsrestaurant 't Heertje. Je verzorgt de inkoop binnen afgesloten contracten en coördineert het uitvoeren van preventieve en herstelwerkzaamheden van de gebouwen. Je voert de planning van het meer jaren onderhoud uit en regelt dat de dagelijkse storingen zo snel mogelijk verholpen zijn. Bovendien ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van de bedrijfshulpverlening en ondersteunende taken binnen de ICT omgeving. Het uitgangspunt van de organisatie is dat iedereen onvoorwaardelijk welkom is en op een open en hartelijke benadering kan rekenen. Je zorgt dat de algemene ontvangst- en gebruik ruimtes, maar zeker ook de eigen kamers van de cliënten, dit uitstralen. Dankzij de voorzieningen op het gebied van veiligheid en goed werkende ICT creëer je voor medewerkers een optimale omgeving om te werken. Dat betekent dat je de werkprocessen van de diverse aandachtsgebieden goed in kaart hebt, zodat je de werkopdrachten op heldere en efficiënte wijze toebedeelt; je de (financiële) rapportages verwerkt in de systemen; je kwaliteitsverbeteringen in de dienstverlening bewerkstelligt
Je legt verantwoording af aan de manager facilitaire dienst.

Het Profiel

Je hebt een relevante HBO opleiding en minimaal 5 jaar werkervaring als coördinator. Je bent goed bekend met het werken met een facilitair management informatiesysteem. Je beschikt over technisch inzicht en hebt een zakelijke instelling. Je hebt een gestructureerde manier van werken en weet daardoor overzicht te houden. Bovendien heb je ervaring met zowel verbouw als inkoop en schoonmaak. Je bent in staat om vooruit te denken en mensen op een positieve manier te stimuleren in hun werk. Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden en daardoor in staat om verwachtingen goed af te stemmen. Dit geldt zowel voor de teams van het primair proces als naar de leveranciers. Je werkt resultaatgericht en weet het plezier daarin over te brengen aan je medewerkers. Je staat stevig in je schoenen en kijkt niet op van onverwachte situaties. Heel belangrijk is dat je affiniteit met de doelgroep hebt en snapt wat er onder andere op het gebied van veiligheid nodig is om de leef- en werkomgeving zo optimaal mogelijk in te richten.
Kennis van maatschappelijke opvang is een pré.
Kortom je bent:
-    een rot in het vak
-    een doorzetter
-    integer
-    klantvriendelijk, flexibel

Aanbod en procedure

Het betreft een dienstverband voor een jaar, met de intentie tot omzetting naar onbepaalde tijd bij gunstige organisatie ontwikkelingen en goed functioneren. Het salaris bedraagt conform schaal 7 van cao Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening maximaal € 3.099,= bruto per maand op basis van 36 uur. Deelname aan pensioenfonds Zorg en Welzijn (voorheen PGGM) is verplicht. Reacties zijn welkom tot en met 9 mei 2015. De interne en externe procedure vindt tegelijk plaats en bij gelijke geschiktheid gaan interne kandidaten voor. De twee gespreksrondes bij de Kessler Stichting zijn op 21 en 28 mei. Een assessment maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure en staat gepland op 26 of 27 mei. Bij aanstelling wordt een VOG verklaring gevraagd. Voor vragen kan je contact opnemen met Francine van Rosmalen.

Deel deze pagina in uw netwerk