ingrid 1504 85 Banner

Directeur (28-32 uur) SWW Kinderopvang Winterswijk

Sluitingstermijn

Organisatie

SWW Kinderopvang (verder te noemen SWW) is een professionele kinderopvang organisatie met een sociaal hart, toegankelijk voor alle bewoners van Winterswijk. Ruim 700 gezinnen met kinderen van 0-13 jaar maken gebruik van de verschillende vormen van kinderopvang. Ze staan met beide benen in de Winterswijkse samenleving, werken samen met gastouderopvang, alle scholen, (sport)verenigingen, Gemeente Winterswijk en het bedrijfsleven.

De opvang is een afspiegeling van de maatschappij, waarin kinderen zich kunnen ontwikkelen, leren samen te spelen en rekening met elkaar te houden. De ontwikkeling en het welbevinden van het kind staat centraal. De medewerkers zorgen voor veiligheid, rust en de juiste aandacht voor de kinderen.

Samenwerken
Ouders zijn de belangrijkste samenwerkingspartners. De samenwerking versterkt het welbevinden en de ontwikkeling van het kind. Niet alleen door het informeren van ouders, maar ook werkelijk samenwerken. Ouders mogen actief meedenken over het beleid en kunnen een actieve rol krijgen bij de uitvoering. Daarnaast is samenwerking ook belangrijk wanneer extra aandacht nodig is. Wanneer een kind bijvoorbeeld een taalachterstand heeft, wordt een aangepast programma niet alleen op school en/of de kinderopvang aangeboden, maar ook thuis door de ouders zelf. Binnen de samenwerking met de scholen brengt SWW haar kennis en expertise in, die daarmee de kaders van de samenwerking vormen. Dat is de professionaliteit van SWW. Denk daarbij aan de inbreng van Piramide, Gymkids, etc.. In alle gevallen stemmen ze niet alleen methodieken en activiteiten af, maar willen ze vergaand samenwerken.

Ontzorgen
SWW “ontzorgt” de ouders. Behalve dat SWW een belangrijke schakel is in de ontwikkeling van het kind, ontlasten zij ouders die naast een druk privé leven ook nog een druk werk leven hebben. Dit door praktische ondersteuning als de kinderen ophalen van school, naar clubs en sportverenigingen brengen, brood- en warme maaltijden aanbieden. Meerdere diensten kunnen volgen om de ouders te ontzorgen. Ze bieden flexibele opvang aan voor wie daar behoefte aan heeft. Ze werken samen met Gastouderbureau Gemoede®lijk waardoor opvang buiten de reguliere werktijden mogelijk is.

Bij de organisatie zijn + 75 professionals werkzaam. SWW heeft een omzet van € 2,7 miljoen. Het is een groeiende organisatie met een platte organisatiestructuur waar verantwoordelijkheden zo laag mogelijk worden neergelegd en inbreng wordt gewaardeerd. De kinderopvang is een sector die gevolgen ondervindt van maatschappelijke en economische ontwikkelingen. SWW moet kunnen anticiperen op toekomstige uitdagingen en daarom is ze op zoek naar een nieuwe directeur. 

De Functie

De nieuwe directeur van SWW is verantwoordelijk voor:

Ontwikkelen en implementeren van een lange termijn strategie en moderne visie: samen met de MT leden zet je een stip op de horizon. Je ontwikkelt een missie en strategie die ervoor zorgt dat SWW de beste kinderopvang organisatie in de regio is die wendbaar en klaar is voor de toekomst. Je anticipeert hierbij op alle externe, demografische, politieke en sociaal economische ontwikkelingen. De wet IKK, Harmonisatie kinderopvang peuterspeelzaalwerk en de IKC ontwikkeling zijn thema’s die relevant zijn.

Aansturen van de organisatie: je stuurt direct de 4 MT leden, medewerkers van de backoffice (financieel medewerkster, roostermaker en kindplanner) en de facilitair coördinator aan en indirect ben je verantwoordelijk voor de aansturing van + 75 professionals. Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit van de dienstverlening en het financieel- en personeelsbeleid. Je buigt je over de verdere professionalisering van de organisatie en je zorgt dat er samenhang is tussen de diverse werkprocessen. Je creëert als coachend leider een omgeving waarin MT-leden en professionals in hun kracht staan en ruimte voelen om zich te ontwikkelen. Je spreekt ze aan op gemaakte afspraken, zorgt ervoor dat jaarplannen worden gemaakt en opgevolgd en je realiseert een omgeving waarin de pdca cyclus wordt gehanteerd. Je realiseert een financieel duurzaam gezonde organisatie, neemt besluiten over vastgoedvraagstukken, geeft marketing/communicatie een boost en zorgt dat SWW gebruik maakt van de actuele digitale mogelijkheden.

Intensiveren van ondernemerschap: om ervoor te zorgen dat SWW een mooie organisatie blijft die de ouders maximaal ontzorgt, ontwikkel je ideeën over de uitbreiding van de dienstverlening, realiseer je diversificatie van het aanbod en faciliteer je de groei van de organisatie. Je schrijft heldere business cases over mogelijke scenario’s.

Vertegenwoordigen van SWW: samen met de managers ben je het gezicht van SWW en zorg je ervoor dat SWW de juiste profilering en positionering heeft. Als directeur ben je zowel in- als extern het boegbeeld. Je bent zichtbaar op de werkvloer en bij de relevante externe stakeholders. Met de gemeente, het onderwijs, het bedrijfsleven en andere partijen onderhoud je de relaties en je bouwt dit netwerk verder uit. 

Je rapporteert aan het toezichthoudend bestuur en bent de gesprekspartner voor de Ondernemingsraad.

Een mooie uitdaging voor iemand die het leuk vindt om deze organisatie verder te brengen waarbij de ontwikkeling van het kind centraal staat.

Het Profiel

Je hebt minimaal een afgeronde HBO opleiding en bent bedrijfskundig sterk. Je hebt ervaring in een service- of dienstverlenende organisatie, bent maatschappelijk betrokken en wil klantverwachtingen overtreffen. Je hebt een eindverantwoordelijke functie vervuld en/of je bent als manager integraal verantwoordelijk geweest voor een substantieel onderdeel van een grotere organisatie. Je kunt snel kennis van de maatschappelijke kinderopvang vergaren. Je hebt lef, bent bevlogen en ambitieus en je durft buiten gebaande paden te gaan en te denken. Je bent pragmatisch en hands-on. De nieuwe directeur is een warme en daadkrachtige persoonlijkheid die zich herkent in deze competenties:

  • Visie en strategisch inzicht: je hebt een visie op de huidige ontwikkelingen in de kinderopvang of je bent in staat om je die kennis snel eigen te maken. Je bent analytisch, zet de strategische koers uit en vertaalt deze concreet beleid. Je past de koers aan als het nodig is en je kunt hoofd- van bijzaken onderscheiden.
  • Leiderschap: je bent een coachend en faciliterend leider die mensen aanspreekt, meeneemt en enthousiasmeert. Je biedt ruimte en vrijheid aan de medewerkers om bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van SWW. Je bent een aanjager en je stimuleert het ondernemerschap, eigenaarschap en creativiteit van de medewerkers. Je schetst heldere kaders en daarbinnen geef je ruimte aan de professionals om hun werk te doen. Je geeft ze vertrouwen en je spoort ze aan om zich blijvend te ontwikkelen. Je houdt het overzicht en stuurt op hoofdlijnen. Met behoud van de relatie spreek je mensen aan op de afspraken die gemaakt zijn. Je bent toegankelijk, zichtbaar en transparant.
  • Bedrijfsmatig inzicht: je bent bedrijfsmatig voldoende onderlegd om ervoor te zorgen dat SWW een duurzame en financieel gezonde organisatie is en blijft; je maakt verbanden inzichtelijk, bewaart het overzicht en zorgt voor goede borging. Je zoekt actief naar mogelijkheden voor optimalisatie en professionalisering.
  • Besluitvaardig en resultaatgerichtheid: je neemt een standpunt in, stelt prioriteiten, hakt knopen door en neemt besluiten. Je betrekt anderen bij de besluitvorming, je houdt de gestelde doelen voor ogen en boekt resultaten.
  • Maatschappelijk ondernemerschap: je bent creatief, hebt een onderzoekende geest, je creëert ruimte voor vernieuwing en innovatie, je verruimt de huidige denkwereld en scherpt deze aan. Je denkt in kansen en mogelijkheden, neemt het initiatief, hebt het talent om nieuwe scenario’s en concepten te bedenken, kunt goed onderhandelen en anticipeert op relevante ontwikkelingen.
  • Ambassadeurschap: je bent zowel in- als extern hét boegbeeld van SWW. Je staat pal voor de organisatie, je snapt wat er in het sociaal domein gebeurt, kent de gevoeligheden en weet hierop te anticiperen. Je bespeelt actief de netwerken van de relevante stakeholders, bouwt nieuwe relaties op en lobbyt waar nodig.
  • Politiek/bestuurlijke sensitiviteit: je hebt veel gevoel voor verhoudingen; je kunt je makkelijk en soepel bewegen in een context die veranderlijk is, je bent je goed bewust van je positie en hoe je je verhoudt tot alle andere partijen om je heen; je snapt en volgt de bewegingen in het gevoelige krachtenveld, anticipeert hierop en schakelt soepel en onafhankelijk tussen de diverse gremia, je leeft je in, snapt de diverse belangen die spelen.

Aanbod en procedure

De functie is ingeschaald in schaal 14 van de CAO Kinderopvang en het salaris bedraagt maximaal, afhankelijk van ervaring € 6.786,= bruto per maand bij een fulltime aanstelling (36 uur). Je krijgt een contract van een jaar aangeboden met de intentie om dit bij goed functioneren om de zetten in een vast contract. Je CV met motivatie (in Word documenten) zien we graag tegemoet. Reacties zijn welkom t/m 4 juli 2019. Wij checken de namenlijst van kandidaten die hebben gereageerd bij het bestuur. De intakegesprekken bij ons bureau worden gevoerd in de periode van 10 juli en 20 augustus. De gespreksrondes bij SWW vinden plaats in de week van 16 en 23 september. Een case-assessment maakt deel uit van de sollicitatieprocedure. Een integriteitsverklaring en referentenonderzoek maken onderdeel uit van de procedure. Je moet een actuele VOG kunnen overleggen. De procedure wordt begeleid door Ingrid Venekamp van Bosman & Vos (070-3072980).


Deel deze pagina in uw netwerk