ingrid

Directeur (32-36 uur) Den Haag

Sluitingstermijn

Organisatie

Stichting Sociaal Cultureel Werk Boerenplein, verder te noemen het Boerenplein, is hét buurthuis van de wijk Transvaal in Den Haag. Vanuit dit buurthuis wordt veelzijdig sociaal en educatief werk geboden aan de bewoners van de wijk. Het Boerenplein is in 1973 opgericht en kent een rijke en turbulente historie.

Het Boerenplein is een brede organisatie die voor iedereen uit de wijk activiteiten biedt. Voor kinderen van 0 tot 2 en hun ouders biedt ze Samenspel, aan 4 – 12 jarigen wordt  kinderwerk en educatieve programma’s geboden, jongeren van 12 – 18 jaar zijn welkom in het buurthuis en bij hen wordt naast activiteiten specifiek gefocust op talentontwikkeling en participatie. Voor de ouderen vanaf 55 is een mooi programma samengesteld. Daarnaast onderscheidt het Boerenplein zich door de 2 voorscholen, de brede buurtschool en de Transvaal universiteit. Het Boerenplein is groots in haar kleinheid, veelzijdigheid en diversiteit.

Het buurthuis vormt het wezen van de organisatie en is de plek waar de wijkbewoners samenkomen. Het Boerenplein werkt samen met vele partners en collega organisaties en is de organisatie die de gemeente met regelmaat aanhaalt als hét voorbeeld voor andere wijken. Bij het Boerenplein zijn een groot aantal vrijwilligers actief en achttien betaalde krachten in dienst: drie sociaal cultuur werkers (een programma coördinator en twee jeugdwerkers), een buurtsportcoach, een coördinator voorscholen, tien peuterspeelzaalleidsters, een administratieve kracht en twee medewerkers op beheer.

De organisatie wordt aangestuurd door een directeur die verantwoording aflegt aan het bestuur. De omzet bedraagt € 1,2 miljoen (grotendeels gemeentelijke financiering). De organisatie is financieel gezond, vaart haar eigen koers, gaat uit van haar kracht en de kwaliteit die ze levert. Ze is trots op haar eigenheid, wil heel graag zelfstandig voortbestaan en op deze wijze welzijn op maat blijven bieden. De directeur van het Boerenplein gaat de organisatie verlaten en wij zoeken een goede opvolg(st)er.

De Functie

De organisatie heeft organisatorisch en financieel een stevig fundament waarop moeten worden doorgebouwd. Er liggen voldoende uitdagingen voor het Boerenplein: anticiperen op bezuinigingen, realiseren van de harmonisatie peuterspeelzalen, vergroten van de zichtbaarheid, creëren van een betere verbinding met de politiek, genereren van andere geldstromen en de ontwikkeling van de professionals.

De directeur moet hiervoor de randvoorwaarden creëren, lobbyen, ambassadeur en deels meewerkend voorman/vrouw zijn. Dit betekent dat de directeur verantwoordelijk is voor:

Organisatie positionering: houd het Boerenplein op de kaart en vergroot haar zichtbaarheid: om dit te realiseren sta je voor meerdere uitdagingen. Onderhoud het al bestaande grote netwerk. Zoek actief naar nieuwe samenwerkingen en realiseer met behoud van de eigenheid van de organisatie nieuwe allianties (zoals met zorginstellingen en collega welzijnsinstellingen). Je moet je als Boerenplein verhouden tot de wijkteams. Je bent hét boegbeeld van het Boerenplein, je vertegenwoordigt de organisatie bij alle relevante partijen, zoals scholen, de gemeente, politie, collega instellingen etc. Je voert de lobby naar de gemeente zodat de positie van het Boerenplein niet in gevaar komt. Zorg voor voldoende publiciteit en goede pers en zichtbaarheid op (sociale) media.

Organisatie vernieuwing: anticipeer op alle relevante ontwikkelingen en mogelijke bezuinigingen en ontwikkel nieuwe produkten en dienstverlening. Denk hierbij aan de harmonisatie peuterspeelzalen (waarbij de organisatie moet worden omgevormd), terugdringen jeugdwerkloosheid, taalachterstand en armoede en bevorderen van veiligheid. Kijk hoe je andere geldstromen kunt genereren om de afhankelijkheid van de gemeente verkleinen.

Organisatie ontwikkeling: zorg voor een financieel gezonde en stabiele organisatie en een sluitende begroting. Stimuleer de verdere ontwikkeling van de professionals en voer resultaatgericht werken in. Creëer de  randvoorwaarden en breng de medewerkers in positie; bied ruimte, leg de verantwoordelijkheden bij de professionals en faciliteer ze zodat zij optimaal kunnen presteren. Zorg dat er werkinhoudelijk meer onderlinge verbanden ontstaan.

Je legt verantwoording af aan het bestuur.

Het Profiel

We zoeken kandidaten met:

 • een afgeronde opleiding op HBO niveau;
 • ruim 5 jaar managementervaring, recent opgedaan in een organisatie waar je integraal verantwoordelijk was en hebt gewerkt voor en/of werd gefinancierd door gemeenten of door een publieke opdrachtgever die niet je directe klant was;
 • een moderne visie op de ontwikkelingen in het sociaal domein;
 • veel affiniteit met het welzijnswerk en onderwijs;
 • financieel en bedrijfsmatig inzicht;
 • de ambitie en potentie om eindverantwoordelijkheid te dragen.

Het is belangrijk dat je veel gevoel hebt bij een multiculturele wijk als de Transvaal en dat je snapt welke positie het Boerenplein in de wijk inneemt. Omdat je zowel ex- als intern hét boegbeeld bent is verbindend vermogen essentieel. Je bent een hands-on allround manager die open communiceert en veel lef heeft. Je hebt natuurlijk overwicht en je voelt je prettig in een rol waarin je continu balanceert tussen zakelijkheid en persoonlijke aandacht, strategie en operatie, jongerenwerk en financiën, de cliënt en de wethouder, ambitie en realisme en tussen de stip op de horizon en de realiteit van alle dag. Waarin je de verbindende schakel vormt tussen de medewerkers en de politiek. Je hebt de wens om deze organisatie aan te sturen alsof het je eigen onderneming is. Voor deze sector heb je commerciële affiniteit. Je bent goed thuis in de laatste digitale ontwikkelingen of je bent bereid je deze kennis snel eigen te maken. Je bent toegankelijk en benaderbaar. Iemand die een autoriteit maar niet autoritair is. Je herkent je in onderstaande competenties:

 • Sociaal ondernemer
 • Ambassadeur
 • Politiek/bestuurlijke sensitiviteit
 • Leiderschap
 • Stressbestendigheid
 • Samenbindend vermogen
 • Resultaatgericht
 • Besluitvaardig

Een mooie uitdaging in een continu veranderende context waarin je alle ruimte krijgt om van het Boerenplein dé beste welzijnsorganisatie te maken die ze kan zijn in een wijk die midden in de samenleving staat.

Aanbod en procedure

Het salaris bedraagt maximaal € 5.849,= bruto per maand (schaal 13 cao WMD) bij 36 uur. Je krijgt in eerste instantie een jaarcontract. Bij goed functioneren wordt het na een jaar omgezet in een vast dienstverband. Je kunt t/m 20 september 2017 reageren. De intakegesprekken bij Bosman & Vos worden in de week van 25 september en 2 oktober gevoerd. De gesprekken bij het Boerenplein vinden in oktober plaats. Een (case)assessment maakt deel uit van de sollicitatieprocedure. De procedure wordt begeleid door Ingrid Venekamp van Bosman & Vos.


Deel deze pagina in uw netwerk