ingrid 1504 85 Banner

Directeur Bedrijfsbureau 32 uur

Organisatie

Onze opdrachtgeefster is een organisatie die twee stichtingen omvat, de Algemene Stichting Bejaardenzorg (vastgoed en personeel) en Steva (zorg). Deze bieden gecombineerde zorg-, woon- en welzijnsvoorzieningen op twee locaties in de stad Den Haag, de centra het Carel van den Oever en Bezuidenhout. Daarnaast beheert ze de exploitatie van zes seniorenwoningcomplexen waar ze diensten aan levert. Wonen en zorg zijn op deze manier gescheiden. De organisatie heeft ± 300 aanleunwoningen, biedt plaats aan 230 cliënten intramurale zorg en heeft een omzet van € 13 miljoen. Met behoud van eigenheid houdt de organisatie aansluiting met de ontwikkelingen in de sector. Zij hanteert daarbij hoge normen van gezonde bedrijfsvoering en kwaliteit van zorg. Een kleine 200 medewerkers leveren een bijdrage aan de doelstelling van de organisatie dat ouderen zo plezierig mogelijk kunnen leven, zelfstandig kunnen wonen en de regie kunnen voeren over het eigen leven. Dit betekent dat ze oog hebben voor de eigen gewoonten, privacy en leefstijl van de klant. De medewerkers moedigen de klant aan om actief na te denken over wat hij wil en biedt faciliteiten aan die aansluiten bij de wensen van de klant. Aandacht, verantwoordelijkheid en betrouwbaarheid zijn de kernwaarden die hierbij centraal staan.

Om alle toekomstontwikkelingen het hoofd te kunnen bieden zijn een aantal strategische doelen geformuleerd en is een opzet gemaakt voor een nieuwe, nog niet ingevoerde, organisatiestructuur. Een nog in te richten onderdeel in deze structuur is het Bedrijfsbureau, waar de onderdelen Finance en Control, ICT, Inkoop, Vastgoed, Onderhoud en de Frontoffice worden ondergebracht. Voor dit bureau zoeken wij een directeur.

De Functie

De Directeur Bedrijfsbureau is verantwoordelijk voor de volgende resultaatgebieden:
Leidinggeven:
 • Geeft direct en indirect leiding aan de medewerkers van de betreffende teams (administratie, frontoffice en onderhoud).
 • Draagt zorg voor personeelsbeleid binnen de afdeling.
 • Draagt zorg voor de totstandkoming van een adequaat meerjarenbeleid en jaarplannen en bewaakt; en stuurt de realisatie hiervan.
 • Informatie- en ICT.
 • Draagt zorg voor (voorstellen voor) de totstandkoming van een zodanig informatiebeleid, dat de organisatie beschikt over adequate stuurinformatie inzake haar primair proces, en de ondersteunende processen.
 • Ontwikkelt voorstellen c.q. laat deze ontwikkelen voor het ICT-beleid van de organisatie in het licht van de interne en externe ontwikkelingen.
 • Leidt het veranderingsproces terzake het informatiebeleid en de ICT en voert daarmee het door de Raad van Bestuur vastgestelde beleid uit.

Vastgoed:

 • Formuleren van vastgoedbeleid t.a.v. het aantrekken van vastgoed en het verhuren van vastgoed.
 • Het bijhouden van wet- en regelgeving.
 • Het begeleiden van (ver)bouwprojecten.
 • Het opstellen van een meerjarenonderhoudsplan.

Inkoop:

 • Opstellen van het inkoopbeleid.
 • Vertalen van inkoopbeleid naar procedures en implementeren van procedures.
 • Het afsluiten van contracten met leveranciers.

Informatie:

 • Het opstellen van procedure beschrijvingen voor de frontoffice functie.
 • Het implementeren van nieuwe werkwijzen met medewerkers.

De directeur bedrijfsbureau rapporteert aan de bestuurder en is lid van het management team. In die hoedanigheid is hij/zij mede verantwoordelijk voor de continuïteit en besluitvorming binnen de organisatie als geheel. Deze nieuwe functie is een uitdaging voor iemand die het leuk vindt om een efficiënte, klantgerichte en dienstverlenende afdeling op te bouwen en die veel ervaring heeft met en passie heeft voor vastgoedprojecten. 

Het Profiel

We zoeken voor deze nieuwe functie kandidaten met een academisch werk en denkniveau. U hebt een bedrijfskundige of facilitaire opleiding op WO-niveau; ruime ervaring met vastgoedprojecten en ICT is een vereiste, met financiën, inkoop en administratie een pre. Kandidaten met kennis van de zorgsector en/of woningcorporatie genieten de voorkeur.

U beschikt over minimaal 5 jaar management ervaring, bent een samenbindende peoplemanager en u kunt op diverse niveaus in de organisatie schakelen. Verder herkent u zich in de volgende competenties:
 • Conceptueel sterk en een hand-ons mentaliteit.
 • Communicatief sterk en adviesvaardig.
 • Plannen en organiseren.
 • Commercieel en financieel inzicht.
 • Resultaatgericht.
 • Klantgericht.
 • Ondernemend en een netwerker.

Kortom, een intelligente, analytische en zelfstandige professional met een hart voor vastgoed en ICT die plannen kan maken, concretiseren en implementeren.

Aanbod en procedure

Het salaris bedraagt maximaal € 5.875,47 op fulltime basis (schaal 70 cao vvt). In eerste instantie wordt een jaarcontract aangeboden; de mogelijkheid bestaat dat het na een jaar wordt omgezet in een contract voor onbepaalde tijd.
De inschrijftermijn voor deze vacature sluit op 10 juni. De intakegesprekken bij ons bureau vinden plaats op 14, 16 en 17 juni. Tussen 21 en 30 juni worden de selectiegesprekken bij de ASB gevoerd.

Deel deze pagina in uw netwerk